Třída 72 - STAVEBNÍ SUROVINY, MATERIÁLY A VÝROBKY

Zobrazit obsah třídy 72 - Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN 72 0000 (720000) - červen 1987

Keramické názvosloví

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.93t

780 Kč

ČSN 72 0100 (720100) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Všeobecná ustanovení

125 Kč

ČSN 72 0101 (720101) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Rozklady

125 Kč

ČSN 72 0102 (720102) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení ztráty sušením

65 Kč

ČSN 72 0103 (720103) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení ztráty žíháním

65 Kč

ČSN 72 0104 (720104) - říjen 2009

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení vázané vody uvolňující se při teplotě vyšší než 110 °C vážkovou metodou

125 Kč

ČSN 72 0105-1 (720105) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu křemičitého vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 72 0105-2 (720105) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu křemičitého odkouřením s kyselinou fluorovodíkovou

65 Kč

ČSN 72 0106 (720106) - říjen 2009

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu křemičitého a kyselinou nerozložitelného podílu vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 72 0107 (720107) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení kyselinou nerozložitelného podílu vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 72 0109-1 (720109) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu hlinitého titrační metodou

65 Kč

ČSN 72 0109-2 (720109) - říjen 2009

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu hlinitého titrační metodou po jeho oddělení ve formě hlinitanu

125 Kč

ČSN 72 0110-1 (720110) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého fotometricky kyselinou sulfosalicylovou

65 Kč

ČSN 72 0110-2 (720110) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého fotometricky dipyridylem 2,2´

65 Kč

ČSN 72 0110-3 (720110) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého titrační metodou

65 Kč

ČSN 72 0110-4 (720110) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého titrační metodou z přímé navážky

65 Kč

ČSN 72 0110-5 (720110) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železitého fotometricky s 1,10-fenantrolinem

65 Kč

ČSN 72 0111 (720111) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu železnatého titrační metodou

65 Kč

ČSN 72 0112-1 (720112) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu titaničitého fotometricky s peroxidem vodíku

65 Kč

ČSN 72 0112-2 (720112) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu titaničitého fotometricky s tironem

65 Kč

ČSN 72 0113-1 (720113) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu vápenatého komplexometrickou metodou

65 Kč

ČSN 72 0113-2 (720113) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu vápenatého komplexometrickou metodou po odstranění rušivých prvků

65 Kč

ČSN 72 0113-3 (720113) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu vápenatého komplexometrickou metodou

65 Kč

ČSN 72 0114-1 (720114) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu hořečnatého komplexometrickou metodou

65 Kč

ČSN 72 0114-2 (720114) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu hořečnatého komplexometrickou metodou po odstranění rušivých prvků

65 Kč

ČSN 72 0114-3 (720114) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení obsahu oxidu hořečnatého komplexometrickou metodou

65 Kč

ČSN 72 0116-1 (720116) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu fosforečného fotometricky vytvořením fosfomolybdenanovanadiového komplexu

65 Kč

ČSN 72 0116-2 (720116) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu fosforečného fotometricky vytvořením fosfomolybdenanovanadiového komplexu

65 Kč

ČSN 72 0117 (720117) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení síranové síry vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 72 0118 (720118) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení celkové síry vážkovou metodou

65 Kč

ČSN 72 0119 (720119) - říjen 2009

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu sodného metodou plamenové fotometrie

65 Kč

ČSN 72 0120 (720120) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu draselného metodou plamenové fotometrie

65 Kč

ČSN 72 0121 (720121) - říjen 2009 aktuální vydání

Základní postup rozboru silikátů - Stanovení oxidu uhličitého vážkovou metodou

125 Kč

ČSN EN ISO 14688-1 (721003) - duben 2018 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 1: Pojmenování a popis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14688-2 (721003) - duben 2018 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování a zatřiďování zemin - Část 2: Zásady pro zatřiďování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22476-1 (721004) - květen 2013 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 1: Statická penetrační zkouška s elektrickým snímáním dat a měřením pórového tlaku

440 Kč

ČSN EN ISO 22476-10 (721004) - únor 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 10: Tíhová penetrační zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 22476-11 (721004) - říjen 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 11: Zkouška s plochým dilatometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 22476-12 (721004) - říjen 2009

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 12: Statická penetrační zkouška (CPTM)

340 Kč

ČSN EN ISO 22476-14 (721004) - červenec 2020

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 14: Dynamická penetrace ve vrtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22476-15 (721004) - leden 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 15: Měření parametrů vrtání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22476-2 (721004) - červen 2005 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 2: Dynamická penetrační zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.12t

475 Kč

ČSN EN ISO 22476-3 (721004) - červen 2005 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 3: Standardní penetrační zkouška

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.12t

355 Kč

ČSN EN ISO 22476-4 (721004) - únor 2022 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 4: Zkouška presiometrem ve vrtu podle Ménarda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 22476-5 (721004) - únor 2013

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 5: Zkouška pružným dilatometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22476-6 (721004) - únor 2019

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 6: Zkouška samozávrtným presiometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22476-7 (721004) - únor 2013

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 7: Zkouška Goodmanovým lisem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22476-8 (721004) - únor 2019

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 8: Zkouška zatlačovaným presiometrem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22476-9 (721004) - březen 2021

Geotechnický průzkum a zkoušení - Terénní zkoušky - Část 9: Vrtulková zkouška in situ (FVT a FVT-F)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 14689 (721005) - duben 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Pojmenování, popis a klasifikace hornin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN 72 1006 (721006) - červen 2015 aktuální vydání

Kontrola zhutnění zemin a sypanin

440 Kč

ČSN EN ISO 17892-1 (721007) - duben 2015

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 1: Stanovení vlhkosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.22t

355 Kč

ČSN EN ISO 17892-10 (721007) - květen 2019

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 10: Krabicová smyková zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17892-11 (721007) - červenec 2019

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 11: Stanovení propustnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17892-12 (721007) - listopad 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 12: Stanovení meze tekutosti a meze plasticity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.22t, A2 9.22t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

820 Kč

ČSN EN ISO 17892-2 (721007) - duben 2015

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 2: Stanovení objemové hmotnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 17892-3 (721007) - květen 2016

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 3: Stanovení zdánlivé hustoty pevných částic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17892-4 (721007) - listopad 2017 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 4: Stanovení zrnitosti

350 Kč

ČSN EN ISO 17892-5 (721007) - červenec 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 5: Zkouška stlačitelnosti v edometru postupným přitěžováním

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17892-6 (721007) - červenec 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 6: Kuželová zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17892-7 (721007) - duben 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 7: Zkouška pevnosti v prostém tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17892-8 (721007) - červen 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 8: Nekonsolidovaná neodvodněná triaxiální zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17892-9 (721007) - červenec 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 9: Konsolidovaná triaxiální zkouška v tlaku vodou nasycených zemin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22477-1 (721008) - duben 2019

Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 1: Zkoušení pilot: statická zatěžovací zkouška v tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22477-10 (721008) - leden 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 10: Zkoušení pilot: zkoušení rychlým zatížením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22477-4 (721008) - červenec 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 4: Zkoušení pilot: zkoušení dynamickým zatížením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 22477-5 (721008) - srpen 2020 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Zkoušení geotechnických konstrukcí - Část 5: Zkoušení injektovaných kotev

440 Kč

ČSN 72 1010 (721010) - duben 1989

Stanovení objemové hmotnosti zemin. Laboratorní a polní metody

340 Kč

ČSN EN ISO 22475-1 (721011) - leden 2022 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 1: Zásady provádění odběru vzorků zemin, hornin a podzemní vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN ISO 18674-1 (721012) - říjen 2015

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 1: Obecná pravidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 18674-2 (721012) - únor 2017

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 2: Měření posunů v přímce extenzometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 18674-3 (721012) - únor 2018

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 3: Měření posunů kolmo k přímce: inklinometry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

740 Kč

ČSN EN ISO 18674-4 (721012) - prosinec 2020

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 4: Měření tlaku vody v pórech: Piezometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 18674-5 (721012) - březen 2020

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotechnický monitoring - Část 5: Měření změn napětí snímači celkového tlaku (TPC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 17628 (721013) - říjen 2015

Geotechnický průzkum a zkoušení - Geotermální zkušební metody - Stanovení tepelné vodivosti zemin a hornin geotermálními výměníky ve vrtech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22282-1 (721015) - listopad 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 1: Obecná pravidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22282-2 (721015) - listopad 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 2: Zkoušky propustnosti ve vrtu pomocí otevřených systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22282-3 (721015) - listopad 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 3: Vodní tlakové zkoušky ve skalních horninách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22282-4 (721015) - září 2021 aktuální vydání

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 4: Čerpací zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 22282-5 (721015) - listopad 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 5: Vsakovací zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22282-6 (721015) - listopad 2012

Geotechnický průzkum a zkoušení - Hydrotechnické zkoušky - Část 6: Zkoušky propustnosti ve vrtu pomocí uzavřených systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TS 17006 (721016) - březen 2017

Zemní práce - Kontinuální kontrola hutnění (CCC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16907-1 (721017) - březen 2019

Zemní práce - Část 1: Zásady a obecná pravidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 16907-2 (721017) - březen 2019

Zemní práce - Část 2: Klasifikace materiálů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16907-3 (721017) - březen 2019

Zemní práce - Část 3: Stavební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16907-4 (721017) - březen 2019

Zemní práce - Část 4: Úprava zemin vápnem a/nebo hydraulickými pojivy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16907-5 (721017) - březen 2019

Zemní práce - Část 5: Kontrola kvality

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16907-6 (721017) - březen 2019

Zemní práce - Část 6: Rekultivace terénu materiálem těženým z vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16907-7 (721017) - listopad 2021

Zemní práce - Část 7: Hydraulické ukládání minerálních odpadů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN 72 1018 (721018) - duben 1970

Laboratorní stanovení relativní ulehlosti nesoudržných zemin

125 Kč

ČSN 72 1019 (721019) - červen 1989

Laboratorní stanovení smršťování zemin

190 Kč

ČSN P CEN/TS 17693-1 (721020) - duben 2022

Zemní práce - Zkoušky upravených zemin - Část 1: Zkouška pH pro stanovení obsahu vápna pro stabilizaci zemin (Bod stmelení vápnem LFP, Optimální obsah vápna pro úpravu LMO)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 17693-2 (721020) - duben 2022

Zemní práce - Zkoušky upravených zemin - Část 2: Zkouška náchylnosti suchého materiálu k prašnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 72 1021 (721021) - duben 1970

Laboratórne stanovenie organických látok v zeminách

65 Kč

ČSN 72 1022 (721022) - duben 1970

Laboratórne stanovenie uhličitanov v zeminách

65 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24283-1 (721023) - červen 2022

Geotechnický průzkum a zkoušení - Kvalifikační kritéria a hodnocení - Část 1: Kvalifikovaný technik a kvalifikovaný mechanik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24283-2 (721023) - červen 2022

Geotechnický průzkum a zkoušení - Kvalifikační kritéria a hodnocení - Část 2: Odpovědný expert

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 24283-3 (721023) - červen 2022

Geotechnický průzkum a zkoušení - Kvalifikační kritéria a hodnocení - Část 3: Kvalifikovaná společnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17542-1 (721024) - září 2022

Zemní práce - Geotechnické laboratorní zkoušky - Část 1: Zkouška rozpadavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17542-2 (721024) - září 2022

Zemní práce - Geotechnické laboratorní zkoušky - Část 2: Zkouška drtitelnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17542-3 (721024) - září 2022

Zemní práce - Geotechnické laboratorní zkoušky - Část 3: Stanovení hodnoty VBS methylenovou modří na zeminách a horninách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 72 1026 (721026) - prosinec 1992

Laboratorní stanovení smykové pevnosti zemin vrtulkovou zkouškou

125 Kč

ČSN 72 1029 (721029) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení adsorpce vody podle Enslina

125 Kč

ČSN 72 1068 (721068) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení obsahu Cu, Mn, Fe a CaO ve výluhu plaveného kaolinu

125 Kč

ČSN 72 1070 (721070) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení pH keramických surovin a hmot

125 Kč

ČSN 72 1072 (721072) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení slínavosti keramických surovin a hmot

125 Kč

ČSN 72 1073 (721073) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení délkových změn keramických surovin sušením a pálením

125 Kč

ČSN 72 1074 (721074) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení optimální a pracovní vlhkosti keramických těst Pfefferkornovým přístrojem

190 Kč

ČSN 72 1076 (721076) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení výměnné kapacity a výměnných kationtů jílovinových zemin

125 Kč

ČSN 72 1077 (721077) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení hlavních technologických vlastností slévárenských jílových pojiv

230 Kč

ČSN 72 1078 (721078) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení vyplavitelných látek slévárenských písků

125 Kč

ČSN 72 1079 (721079) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení pevnosti v ohybu plavených kaolinů

125 Kč

ČSN 72 1080 (721080) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení vlhkosti a hygroskopičnosti keramických surovin

125 Kč

ČSN 72 1082 (721082) - listopad 2015 aktuální vydání

Vypalovací zkoušky keramických surovin

125 Kč

ČSN 72 1083 (721083) - listopad 2015 aktuální vydání

Termické rozbory keramických surovin

190 Kč

ČSN 72 1085 (721085) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení melitelnosti

125 Kč

ČSN 72 1086 (721086) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení drtitelnosti keramických stavebních materiálů

190 Kč

ČSN 72 1088 (721088) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení doby průtoku suspenze průtokovým viskozimetrem

125 Kč

ČSN 72 1089 (721089) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení absolutní bělosti keramických surovin

125 Kč

ČSN 72 1090 (721090) - listopad 2015 aktuální vydání

Stanovení abrazivity plaveného kaolinu podle Einlehnera

125 Kč

ČSN 72 1105 (721105) - listopad 1990

Stanovenie koeficientu tepelnej vodivosti metódou nestacionárneho tepelného toku

230 Kč

ČSN 72 1127 (721127) - prosinec 1982

Stanovení zrnitosti keramických látek sedimentací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 4.87t

405 Kč

ČSN EN 16301 (721129) - listopad 2021 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti k náhodné tvorbě skvrn

230 Kč

ČSN EN 16306 (721130) - leden 2023 nové vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti mramoru proti tepelným a vlhkostním cyklům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 14581 (721131) - červenec 2005

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti

190 Kč

ČSN EN 14146 (721132) - březen 2005 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení dynamického modulu pružnosti (pomocí základní resonanční frekvence)

230 Kč

ČSN EN 14158 (721133) - březen 2005 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení lomové energie

125 Kč

ČSN 72 1134 (721134) - březen 1966

Stanovení vaznosti keramických látek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 12.78t, Zb 1.89t

129 Kč

ČSN EN 13373 (721137) - listopad 2020 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení geometrických charakteristik výrobků

350 Kč

ČSN EN 14066 (721138) - září 2013 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku

190 Kč

ČSN EN 13919 (721139) - říjen 2003 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti stárnutí působením SO₂ při zvýšené vlhkosti

125 Kč

ČSN EN 14231 (721140) - říjen 2003

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti kluzu pomocí zkušebního kyvadla

230 Kč

ČSN EN 1925 (721141) - leden 2000

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení součinitele nasákavosti vodou působením vzlínavosti

190 Kč

ČSN EN 1926 (721142) - červenec 2007 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti v prostém tlaku

230 Kč

ČSN EN 1936 (721143) - červenec 2007 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení měrné a objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti

190 Kč

ČSN EN 12370 (721144) - listopad 2020 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti krystalizaci solí

190 Kč

ČSN EN 12372 (721145) - listopad 2022 nové vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při soustředném zatížení

230 Kč

ČSN EN 12407 (721146) - září 2020 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Petrografický rozbor

340 Kč

ČSN EN 12371 (721147) - srpen 2010 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení mrazuvzdornosti

230 Kč

ČSN EN 13161 (721148) - prosinec 2008 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení pevnosti za ohybu při konstantním momentu

230 Kč

ČSN EN 13755 (721149) - prosinec 2008 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení nasákavosti vodou za atmosférického tlaku

125 Kč

ČSN EN 13364 (721150) - listopad 2002

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení tržného zatížení v otvoru pro kolík

230 Kč

ČSN 72 1151 (721151) - leden 1983

Zkoušení přírodního stavebního kamene. Základní ustanovení

125 Kč

ČSN 72 1152 (721152) - leden 1983

Odběr vzorků přírodního stavebního kamene

125 Kč

ČSN 72 1153 (721153) - leden 1983

Petrografický rozbor přírodního stavebního kamene

125 Kč

ČSN EN 14157 (721158) - květen 2018 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení odolnosti proti obrusu

230 Kč

ČSN 72 1159 (721159) - leden 1983

Stanovení odolnosti přírodního stavebního kamene proti vlivu povětrnosti

125 Kč

ČSN 72 1160 (721160) - prosinec 1977

Stanovenie alkalickej rozpínavosti prírodného stavebného uhličitanového kameňa

125 Kč

ČSN 72 1162 (721162) - říjen 1981

Stanovenie odolnosti prírodného stavebného kameňa proti silicifikácii

125 Kč

ČSN EN 14580 (721165) - prosinec 2005

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení statického modulu pružnosti

230 Kč

ČSN EN 14579 (721166) - květen 2005

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení rychlosti šíření zvuku

230 Kč

ČSN 72 1167 (721167) - listopad 1983

Stanovení tvrdosti přírodního stavebního kamene podle Vickerse

125 Kč

ČSN 72 1176 (721176) - prosinec 1967

Zkouška trvanlivosti a odolnosti kameniva proti mrazu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 1.69, Z2 5.04t

222 Kč

ČSN 72 1179 (721179) - prosinec 1967

Stanovení reaktivnosti kameniva s alkáliemi

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.04t

190 Kč

ČSN 72 1180 (721180) - prosinec 1967

Stanovení rozlišných částic kameniva

125 Kč

ČSN 72 1182 (721182) - říjen 1975

Zkouška zrychlené ohladitelnosti kameniva

190 Kč

ČSN EN 933-2 (721184) - únor 2021 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 2: Stanovení zrnitosti - Zkušební síta, jmenovité velikosti otvorů

125 Kč

ČSN EN 932-1 (721185) - prosinec 1997

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 1: Metody odběru vzorků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
UR 4.98, Z1 11.01t

372 Kč

ČSN EN 932-3 (721186) - prosinec 2022 nové vydání

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 3: Postup a názvosloví pro jednoduchý petrografický postup

230 Kč

ČSN 72 1187 (721187) - prosinec 2001

Zkoušení jemných částic pro asfaltové směsi - Zkouška ztrátou sušením

125 Kč

ČSN EN 16140 (721190) - srpen 2019 aktuální vydání

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení citlivosti na změny vzhledu způsobené tepelnými cykly

230 Kč

ČSN 72 1191 (721191) - květen 2013 aktuální vydání

Zkoušení míry namrzavosti zemin

190 Kč

ČSN EN 932-2 (721192) - březen 2000

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 2: Metody zmenšování laboratorních vzorků

230 Kč

ČSN EN 932-5 (721192) - červenec 2012 aktuální vydání

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 5: Běžné zkušební zařízení a kalibrace

340 Kč

ČSN EN 932-6 (721192) - březen 2000

Zkoušení všeobecných vlastností kameniva - Část 6: Definice opakovatelnosti a reprodukovatelnosti

230 Kč

ČSN EN 933-1 (721193) - červen 2012 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 1: Stanovení zrnitosti - Sítový rozbor

230 Kč

ČSN EN 933-10 (721193) - únor 2010 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 10: Posouzení jemných částic - Zrnitost fileru (prosévání proudem vzduchu)

190 Kč

ČSN EN 933-11 (721193) - září 2009

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 11: Klasifikace složek hrubého recyklovaného kameniva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.10t

250 Kč

ČSN EN 933-3 (721193) - červen 2012 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti

190 Kč

ČSN EN 933-4 (721193) - říjen 2008 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení tvaru zrn - Tvarový index

190 Kč

ČSN EN 933-5 (721193) - prosinec 1998

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém kamenivu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 11.01t, A1 6.05t

Norma bude zrušena k 1. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

287 Kč

ČSN EN 933-5 (721193) - březen 2023 nové vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení podílu drcených zrn v hrubém a přírodním kamenivu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 933-6 (721193) - říjen 2014 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 6: Posouzení povrchových charakteristik - Součinitel tekutosti kameniva

230 Kč

ČSN EN 933-7 (721193) - prosinec 1998

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení obsahu schránek živočichů - podíl schránek živočichů v hrubém kamenivu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.01t

222 Kč

ČSN EN 933-8 +A1 (721193) - prosinec 2016 aktuální vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 8: Posouzení jemných částic - Zkouška ekvivalentu písku

230 Kč

ČSN EN 933-9 (721193) - září 2022 nové vydání

Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 9: Posouzení jemných částic - Zkouška methylenovou modří

230 Kč

ČSN EN 1097-1 (721194) - červenec 2011 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 1: Stanovení odolnosti proti otěru (mikro-Deval)

230 Kč

ČSN EN 1097-10 (721194) - říjen 2014 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 10: Stanovení výšky vzlínavosti vody

190 Kč

ČSN EN 1097-11 (721194) - březen 2014

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 11: Stanovení stlačitelnosti a pevnosti v tlaku pórovitého kameniva

230 Kč

ČSN EN 1097-2 (721194) - březen 2021 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 2: Metody pro stanovení odolnosti proti drcení

440 Kč

ČSN EN 1097-3 (721194) - červenec 1999

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 3: Stanovení sypné hmotnosti a mezerovitosti volně sypaného kameniva

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.01t

262 Kč

ČSN EN 1097-4 (721194) - říjen 2008 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 4: Stanovení mezerovitosti suchého zhutněného fileru

230 Kč

ČSN EN 1097-5 (721194) - říjen 2008 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 5: Stanovení vlhkosti sušením v sušárně

190 Kč

ČSN EN 1097-6 (721194) - leden 2023 nové vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti zrn a nasákavosti

440 Kč

ČSN EN 1097-7 (721194) - říjen 2008

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška

Norma bude zrušena k 1. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

190 Kč

ČSN EN 1097-7 (721194) - březen 2023 nové vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 7: Stanovení měrné hmotnosti fileru - Pyknometrická zkouška

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1097-8 (721194) - březen 2021 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 8: Stanovení hodnoty ohladitelnosti

350 Kč

ČSN EN 1097-9 (721194) - červenec 2014 aktuální vydání

Zkoušení mechanických a fyzikálních vlastností kameniva - Část 9: Stanovení odolnosti proti obrusu pneumatikami s hroty - Nordická zkouška

190 Kč

ČSN EN 1367-1 (721195) - listopad 2007 aktuální vydání

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 1: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování

190 Kč

ČSN EN 1367-2 (721195) - červen 2010 aktuální vydání

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 2: Zkouška síranem hořečnatým

230 Kč

ČSN EN 1367-3 (721195) - říjen 2001

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 3: Zkouška varem pro rozpadavý čedič

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.04t

210 Kč

ČSN EN 1367-4 (721195) - říjen 2008 aktuální vydání

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 4: Stanovení smršťování

230 Kč

ČSN EN 1367-5 (721195) - srpen 2011 aktuální vydání

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 5: Stanovení odolnosti vůči tepelnému šoku

190 Kč

ČSN EN 1367-6 (721195) - listopad 2008

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 6: Stanovení odolnosti proti zmrazování a rozmrazování za přítomnosti soli (NaCl)

190 Kč

ČSN EN 1367-7 (721195) - říjen 2014

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 7: Stanovení odolnosti pórovitého kameniva proti zmrazování a rozmrazování

190 Kč

ČSN EN 1367-8 (721195) - říjen 2014

Zkoušení odolnosti kameniva vůči teplotě a zvětrávání - Část 8: Stanovení odolnosti pórovitého kameniva proti rozpadu

190 Kč

ČSN EN 1744-1 +A1 (721196) - červenec 2013 aktuální vydání

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor

550 Kč

ČSN EN 1744-3 (721196) - květen 2003

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 3: Příprava výluhů loužením kameniva

190 Kč

ČSN EN 1744-4 (721196) - srpen 2022 nové vydání

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 4: Stanovení citlivosti filerů pro asfaltové směsi na vodu

340 Kč

ČSN EN 1744-5 (721196) - prosinec 2006

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení chloridových solí rozpustných v kyselině

190 Kč

ČSN EN 1744-6 (721196) - prosinec 2006

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 6: Stanovení vlivu výluhu z recyklovaného kameniva na počátek tuhnutí cementu

125 Kč

ČSN EN 1744-7 (721196) - červenec 2012

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 7: Stanovení ztráty žíháním kameniva z popela ze spaloven komunálního odpadu (kamenivo MIBA)

190 Kč

ČSN EN 1744-8 (721196) - únor 2013

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 8: Třídicí zkouška ke stanovení obsahu kovů v kamenivu z popela ze spaloven komunálního odpadu (kamenivo MIBA)

190 Kč

ČSN EN 13179-1 (721197) - únor 2014 aktuální vydání

Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 1: Zkouška delta kroužek a kulička

190 Kč

ČSN EN 13179-2 (721197) - září 2001

Zkoušení fileru pro asfaltové směsi - Část 2: Asfaltové číslo

125 Kč

ČSN 72 1200 (721200) - únor 1994

Křemenné písky. Základní technické požadavky

125 Kč

ČSN 72 1206 (721206) - červen 1972

Sádrovec a anhydrit jako přísada do cementu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 9.74t, Zb 7.76

262 Kč

ČSN 72 1208 (721208) - únor 1994

Zkušební písky SP a N II

32 Kč

ČSN 72 1210 (721210) - říjen 1983

Vápenec. Všeobecná ustanovení. Dolomit

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.92t

157 Kč

ČSN 72 1213 (721213) - srpen 1986

Vápenec, dolomit. Fyzikální a mechanické zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 1.89t, Z2 11.92t

129 Kč

ČSN 72 1216 (721216) - leden 1975

Vápenec, dolomit. Chemický rozbor

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.92t

262 Kč

ČSN 72 1217 (721217) - listopad 1992

Vápenec, dolomit. Jakost

125 Kč

ČSN 72 1218 (721218) - leden 1983

Vápenec. Kusovitost. Dolomit

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.92t

64 Kč

ČSN 72 1220 (721220) - leden 1983

Mleté vápence a dolomity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.92t

97 Kč

ČSN EN 13639 (721221) - květen 2018 aktuální vydání

Stanovení celkového obsahu organického uhlíku ve vápenci

340 Kč

ČSN 72 1227 (721227) - březen 1993

Vápenatá a hořečnatovápenatá hnojiva

230 Kč

ČSN 72 1230 (721230) - srpen 1989

Křemence a silicity

125 Kč

ČSN 72 1300 (721300) - duben 1992

Pálené žárovzdorné jílové suroviny. Základní technické požadavky

65 Kč

ČSN 72 1310-1 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 72 1310-2 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Kaoliny pro výrobu užitkového porcelánu. Druhy jakosti

32 Kč

ČSN 72 1310-3 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Kaoliny pro zdravotnickou keramiku. Druhy jakosti

32 Kč

ČSN 72 1310-4 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Kaoliny pro elektrotechnickou keramiku. Druhy jakosti

32 Kč

ČSN 72 1310-5 (721310) - říjen 1991

Plavené kaoliny. Doplňkové keramické kaoliny. Druhy jakosti

32 Kč

ČSN 72 1310-6 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Plnicí kaoliny pro papírenský průmysl. Druhy jakosti

32 Kč

ČSN 72 1310-7 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Jemné plnicí kaoliny pro papírenský průmysl. Druhy jakosti

32 Kč

ČSN 72 1310-8 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Nátěrové kaoliny pro papírenský průmysl. Druhy jakosti

32 Kč

ČSN 72 1310-9 (721310) - říjen 1990

Plavené kaoliny. Mleté kaoliny pro gumárenský a kabelový průmysl. Druhy jakosti

32 Kč

ČSN 72 1330 (721330) - září 1992

Jílové suroviny. Základní technické požadavky

125 Kč

ČSN 72 1370 (721370) - květen 1988

Živce a živcové suroviny

125 Kč

ČSN EN 12440 (721401) - květen 2018 aktuální vydání

Přírodní kámen - Pojmenování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 12670 (721402) - leden 2021 aktuální vydání

Přírodní kámen - Terminologie

770 Kč

ČSN EN 14618 (721449) - leden 2010 aktuální vydání

Umělý kámen - Terminologie a klasifikace

230 Kč

ČSN EN 14617-1 (721450) - říjen 2013 aktuální vydání

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti a nasákavosti

125 Kč

ČSN EN 14617-10 (721450) - říjen 2012 aktuální vydání

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 10: Stanovení chemické odolnosti

190 Kč

ČSN EN 14617-11 (721450) - listopad 2005

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 11: Stanovení součinitele lineární tepelné roztažnosti

190 Kč

ČSN EN 14617-12 (721450) - říjen 2012 aktuální vydání

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 12: Stanovení rozměrové stálosti

190 Kč

ČSN EN 14617-13 (721450) - říjen 2013 aktuální vydání

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 13: Stanovení elektrického odporu

230 Kč

ČSN EN 14617-16 (721450) - listopad 2005

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 16: Stanovení rozměrů, geometrických vlastností a kvality povrchu tenkých desek

230 Kč

ČSN EN 14617-2 (721450) - březen 2017 aktuální vydání

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 2: Stanovení pevnosti za ohybu

190 Kč

ČSN EN 14617-4 (721450) - říjen 2012 aktuální vydání

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu

190 Kč

ČSN EN 14617-5 (721450) - říjen 2012 aktuální vydání

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 5: Stanovení mrazuvzdornosti

190 Kč

ČSN EN 14617-6 (721450) - říjen 2012 aktuální vydání

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 6: Stanovení odolnosti proti tepelnému šoku

190 Kč

ČSN EN 14617-9 (721450) - listopad 2005

Umělý kámen - Zkušební metody - Část 9: Stanovení odolnosti proti nárazu

125 Kč

ČSN EN 15286 (721460) - leden 2014

Umělý kámen - Desky a formáty pro obklady stěn (vnitřní a vnější)

440 Kč

ČSN EN 13043 (721501) - duben 2004 aktuální vydání

Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních ploch

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 6.06t, Z2 3.08t, Z4 3.14t

666 Kč

ČSN EN 12620 +A1 (721502) - listopad 2008 aktuální vydání

Kamenivo do betonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 3.14t

582 Kč

ČSN EN 13139 (721503) - duben 2004 aktuální vydání

Kamenivo pro malty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 3.14t

382 Kč

ČSN EN 13242 +A1 (721504) - srpen 2008 aktuální vydání

Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní komunikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 3.14t

472 Kč

ČSN EN 13055 (721505) - červen 2017 aktuální vydání

Pórovité kamenivo

440 Kč

ČSN EN 13450 (721506) - duben 2004 aktuální vydání

Kamenivo pro kolejové lože

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.06t, Z3 3.14t

414 Kč

ČSN EN 13383-1 (721507) - duben 2004 aktuální vydání

Kámen pro vodní stavby - Část 1: Specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 3.14t

382 Kč

ČSN EN 13383-2 (721507) - srpen 2020 aktuální vydání

Kámen pro vodní stavby - Část 2: Zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 16236 (721510) - únor 2019

Posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) kameniva - Počáteční zkoušky typu a řízení výroby

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN 72 1519 (721519) - červenec 1970

Ušlechtilé drtě pro teraca a povrchové úpravy

125 Kč

ČSN 72 1550 (721550) - březen 1986

Slévárenská tuha a plnidla. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 72 1564 (721564) - srpen 1985

Cihlářské zeminy. Společná ustanovení

125 Kč

ČSN 72 1565-1 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení vlhkosti

65 Kč

ČSN 72 1565-10 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení přetvárných vlastností těst

230 Kč

ČSN 72 1565-11 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení maximální porovnávací rychlosti nezávadného sušení. Stanovení kritické vlhkosti

230 Kč

ČSN 72 1565-12 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení škodlivosti cicváru

65 Kč

ČSN 72 1565-13 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení náchylnosti ke tvorbě výkvětu

65 Kč

ČSN 72 1565-14 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení mrazuvzdornosti

65 Kč

ČSN 72 1565-15 (721565) - září 1989

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení volného krystalického oxidu křemičitého

65 Kč

ČSN 72 1565-2 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení zrnitosti sedimentací

125 Kč

ČSN 72 1565-3 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení zrnitosti sítovým rozborem. Orientační mineralogicko-petrografický popis zbytku na sítech

65 Kč

ČSN 72 1565-4 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Vytváření, sušení a výpal zkušebních tělísek

125 Kč

ČSN 72 1565-5 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení délkových změn sušením a pálením

65 Kč

ČSN 72 1565-6 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení ztráty hmotnosti pálením, nasákavosti, zdánlivé pórovitosti a objemové hmotnosti

65 Kč

ČSN 72 1565-7 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení pevnosti v ohybu

65 Kč

ČSN 72 1565-8 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení pevnosti v tlaku

65 Kč

ČSN 72 1565-9 (721565) - srpen 1985

Zkoušení cihlářských zemin. Stanovení odleživosti

65 Kč

ČSN 72 1610 (721610) - květen 1991

Grafit. Chemický rozbor

550 Kč

ČSN 72 1761 (721761) - květen 1991

Mastenec. Spoločné ustanovenia

125 Kč

ČSN 72 1762 (721762) - květen 1991

Mastek. Chemické a fyzikální rozbory

350 Kč

ČSN 72 1800 (721800) - březen 1987

Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky. Technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 4.90t

295 Kč

ČSN 72 1810 (721810) - listopad 1986

Prvky z přírodního kamene pro stavební účely. Společná ustanovení

230 Kč

ČSN 72 1860 (721860) - duben 1968

Kámen pro zdivo a stavební účely. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 5.77, Zb 8.87, Z3 3.06t

157 Kč

ČSN EN 1341 ed. 2 (721861) - červen 2013 aktuální vydání

Desky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 1342 ed. 2 (721862) - červen 2013 aktuální vydání

Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 1343 ed. 2 (721863) - červen 2013 aktuální vydání

Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu - Požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 1467 (721865) - říjen 2012 aktuální vydání

Přírodní kámen - Hrubé bloky - Požadavky

230 Kč

ČSN EN 1468 (721866) - říjen 2012

Přírodní kámen - Hrubé desky - Požadavky

Norma bude zrušena k 1. dubnu 2023 (přejít na náhradu).

230 Kč

ČSN EN 1468 (721866) - březen 2023 nové vydání

Přírodní kámen - Hrubé desky - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1469 ed. 2 (721867) - červen 2016 aktuální vydání

Výrobky z přírodního kamene - Obkladové desky - Požadavky

440 Kč

ČSN EN 12057 ed. 2 (721870) - červen 2016 aktuální vydání

Výrobky z přírodního kamene - Tenké desky - Požadavky

550 Kč

ČSN EN 12058 ed. 2 (721871) - červen 2016 aktuální vydání

Výrobky z přírodního kamene - Podlahové a schodišťové desky - Požadavky

440 Kč

ČSN EN 12059 +A1 (721872) - červen 2012 aktuální vydání

Výrobky z přírodního kamene - Rozměrné kamenné výrobky - Požadavky

230 Kč

ČSN EN 15285 (721880) - říjen 2008

Umělý kámen - Podlahové a schodišťové desky (pro vnitřní a venkovní použití)

340 Kč

ČSN EN 15388 (721881) - únor 2021 aktuální vydání

Umělý kámen - Desky a formátované výrobky pro toaletní stolky a kuchyňské pracovní plochy

230 Kč

ČSN EN 16954 (721882) - leden 2019 aktuální vydání

Umělý kámen - Desky a formátované výrobky pro podlahy a schodišťové stupně (vnitřní a vnější)

340 Kč

ČSN EN 12326-1 ed. 2 (721891) - září 2015 aktuální vydání

Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 1: Specifikace pro břidlici a karbonátovou břidlici

440 Kč

ČSN EN 12326-2 (721891) - listopad 2011 aktuální vydání

Břidlice a přírodní kámen pro skládanou střešní krytinu a vnější obklady - Část 2: Zkušební metody pro břidlici a karbonátovou břidlici

440 Kč

ČSN 72 1921 (721921) - srpen 1992

Kazivec - všechny druhy. Stanovení fluoridu vápenatého. Chelatometrická metoda

125 Kč

ČSN 72 1922 (721922) - srpen 1992

Kazivec - všechny druhy. Stanovení nefluoridových sloučenin vápníku. Chelatometrická metoda

125 Kč

TNI CEN/TR 15677 (722060) - květen 2009

Popílek ze spoluspalování - Zpráva o situaci v Evropě

440 Kč

ČSN EN 451-1 (722061) - únor 2019 aktuální vydání

Metoda zkoušení popílku - Část 1: Stanovení obsahu volného oxidu vápenatého

125 Kč

ČSN EN 451-2 (722061) - únor 2019 aktuální vydání

Metoda zkoušení popílku - Část 2: Stanovení jemnosti proséváním za mokra

190 Kč

ČSN EN 450-1 (722064) - únor 2013 aktuální vydání

Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

340 Kč

ČSN EN 450-2 (722064) - říjen 2005

Popílek do betonu - Část 2: Hodnocení shody

340 Kč

TNI CEN/TR 15840 (722065) - březen 2010

Hodnocení shody popílku do betonu - Pokyny pro použití EN 450-2

440 Kč

ČSN 72 2071 (722071) - říjen 2011 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení

350 Kč

ČSN 72 2072-1 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 1: Popílek jako aktivní složka maltovin

190 Kč

ČSN 72 2072-10 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 10: Popílek pro asfaltové výrobky

230 Kč

ČSN 72 2072-11 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 11: Popílek pro ostatní využití

125 Kč

ČSN 72 2072-2 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 2: Popílek jako příměs při výrobě malt

125 Kč

ČSN 72 2072-3 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 3: Popílek pro výrobu popílkových směsí

190 Kč

ČSN 72 2072-4 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 4: Popílek pro výrobu cihlářských pálených výrobků

190 Kč

ČSN 72 2072-5 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 5: Popílek pro výrobu pórobetonu

190 Kč

ČSN 72 2072-6 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 6: Popílek pro výrobu umělého kameniva spékáním

125 Kč

ČSN 72 2072-8 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 8: Popílek pro výrobu umělého kameniva za studena a urychleně vytvrzovaného

125 Kč

ČSN 72 2072-9 (722072) - červenec 2013 aktuální vydání

Popílek pro stavební účely - Část 9: Popílek pro výrobu minerálních vláken

190 Kč

ČSN 72 2080 (722080) - říjen 2011

Fluidní popel a fluidní popílek pro stavební účely - Společná ustanovení, požadavky a metody zkoušení

350 Kč

ČSN EN 15167-1 (722090) - prosinec 2006

Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

230 Kč

ČSN EN 15167-2 (722090) - prosinec 2006

Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Hodnocení shody

340 Kč

ČSN EN 13263-1 +A1 (722095) - listopad 2009 aktuální vydání

Křemičitý úlet do betonu - Část 1: Definice, požadavky a kritéria shody

340 Kč

ČSN EN 13263-2 +A1 (722095) - listopad 2009 aktuální vydání

Křemičitý úlet do betonu - Část 2: Hodnocení shody

230 Kč

ČSN EN 16622 (722096) - květen 2016

Křemičito-vápenatý úlet do betonu - Definice, požadavky a kritéria shody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 196-1 (722100) - říjen 2016 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 1: Stanovení pevnosti

350 Kč

ČSN EN 196-10 (722100) - září 2017 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu

350 Kč

ČSN EN 196-11 (722100) - červen 2019

Metody zkoušení cementu - Část 11: Stanovení hydratačního tepla - Izotermní vodivostní kalorimetrická metoda

230 Kč

ČSN EN 196-2 (722100) - listopad 2013 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 2: Chemický rozbor cementu

570 Kč

ČSN EN 196-3 (722100) - září 2017 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti

230 Kč

ČSN EN 196-5 (722100) - červenec 2011 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 5: Zkoušení pucolanity pucolánových cementů

190 Kč

ČSN EN 196-6 (722100) - červen 2019 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 6: Stanovení jemnosti mletí

230 Kč

ČSN EN 196-7 (722100) - květen 2008 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 7: Postupy pro odběr a úpravu vzorků cementu

230 Kč

ČSN EN 196-8 (722100) - srpen 2010 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 8: Stanovení hydratačního tepla - Rozpouštěcí metoda

230 Kč

ČSN EN 196-9 (722100) - srpen 2010 aktuální vydání

Metody zkoušení cementu - Část 9: Stanovení hydratačního tepla - Semiadiabatická metoda

230 Kč

ČSN P CEN/TR 196-4 (722100) - květen 2008

Metody zkoušení cementu - Část 4: Kvantitativní stanovení hlavních složek

340 Kč

ČSN EN 197-1 ed. 2 (722101) - duben 2012 aktuální vydání

Cement - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementů pro obecné použití

350 Kč

ČSN EN 197-2 (722101) - srpen 2020 aktuální vydání

Cement - Část 2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností

230 Kč

ČSN EN 197-5 (722101) - září 2021

Cement - Část 5: Portlandský směsný cement CEM II/C-M a Směsný cement CEM VI

190 Kč

ČSN EN 413-1 (722102) - září 2011 aktuální vydání

Cement pro zdění - Část 1: Složení, specifikace a kritéria shody

340 Kč

ČSN EN 413-2 (722102) - září 2017 aktuální vydání

Cement pro zdění - Část 2: Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 14647 (722103) - květen 2006

Hlinitanový cement - Složení, specifikace a kritéria shody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t

360 Kč

TNI CEN/TR 14245 (722105) - srpen 2020 aktuální vydání

Cement - Pokyny pro aplikaci EN 197-2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností

350 Kč

ČSN EN 14216 ed. 2 (722107) - leden 2016 aktuální vydání

Cement - Složení, specifikace a kritéria shody speciálních cementů s velmi nízkým hydratačním teplem

340 Kč

ČSN 72 2113 (722113) - prosinec 1987

Stanovení měrné hmotnosti cementu

125 Kč

TNI CEN/TR 16142 (722114) - říjen 2011

Cement - Studie charakteristik vyluhovatelnosti ze ztvrdlého betonu pro použití v přírodním prostředí

440 Kč

TNI CEN/TR 15697 (722115) - květen 2009

Cement - Zkoušení síranovzdornosti - Současný stav

340 Kč

ČSN EN 15743 +A1 (722120) - září 2015 aktuální vydání

Struskosíranový cement - Složení, specifikace a kritéria shody

340 Kč

ČSN EN 16908 +A1 (722190) - září 2022 nové vydání

Cement a stavební vápno - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii doplňující ČSN EN 15804

340 Kč

ČSN EN 459-1 ed. 3 (722201) - říjen 2015

Stavební vápno - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

440 Kč

ČSN EN 459-2 (722201) - prosinec 2021 aktuální vydání

Stavební vápno - Část 2: Zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 459-3 (722201) - říjen 2015 aktuální vydání

Stavební vápno - Část 3: Hodnocení shody

230 Kč

ČSN 72 2301 (722301) - listopad 1978

Sádrová pojiva. Klasifikace. Všeobecné technické požadavky. Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.81, Z2 9.03t, Z3 4.09t

294 Kč

ČSN EN 480-1 (722325) - duben 2015 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení

190 Kč

ČSN EN 480-10 (722325) - únor 2010 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 10: Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů

125 Kč

ČSN EN 480-11 (722325) - duben 2006 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 11: Stanovení charakteristik vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu

340 Kč

ČSN EN 480-12 (722325) - duben 2006 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 12: Stanovení obsahu alkálií v přísadách

190 Kč

ČSN EN 480-13 (722325) - srpen 2016 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty

125 Kč

ČSN EN 480-14 (722325) - duben 2007

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 14: Měření náchylnosti na korozi vyztužené oceli v betonu - Potenciostatická elektrochemická zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 480-15 (722325) - říjen 2013

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 15: Referenční beton a metoda zkoušení přísad upravujících viskozitu

190 Kč

ČSN EN 480-2 (722325) - leden 2007 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 2: Stanovení doby tuhnutí

190 Kč

ČSN EN 480-4 (722325) - duben 2006 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odlučování vody z betonu

125 Kč

ČSN EN 480-5 (722325) - duben 2006 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 5: Stanovení kapilární absorpce

125 Kč

ČSN EN 480-6 (722325) - duben 2006 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 6: Infračervená analýza

125 Kč

ČSN EN 480-8 (722325) - listopad 2012 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 8: Stanovení obsahu sušiny

190 Kč

ČSN EN 934-1 (722326) - srpen 2008

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Společné požadavky

190 Kč

ČSN EN 934-2 +A1 (722326) - prosinec 2012 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

340 Kč

ČSN EN 934-3 +A1 (722326) - březen 2013 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady do malty pro zdění - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

230 Kč

ČSN EN 934-4 (722326) - leden 2010 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

230 Kč

ČSN EN 934-5 (722326) - listopad 2010 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 5: Přísady do stříkaného betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

340 Kč

ČSN EN 934-6 (722326) - březen 2022 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků, kontrola shody a hodnocení shody

190 Kč

ČSN EN ISO 6927 (722330) - říjen 2021 aktuální vydání

Tmely pro budovy a inženýrské stavby - Názvosloví

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11600 (722331) - listopad 2004 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Klasifikace a požadavky pro tmely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.06t, A1 11.11t

315 Kč

ČSN EN ISO 7389 (722333) - listopad 2004 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení elastického zotavení tmelů

190 Kč

ČSN EN ISO 7390 (722334) - listopad 2004 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení stékavosti tmelů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.06t

210 Kč

ČSN EN ISO 8339 (722335) - leden 2006

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení tahových vlastností (protažení při přetržení)

190 Kč

ČSN EN ISO 8340 (722336) - leden 2006

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení tahových vlastností při udržovaném protažení

190 Kč

ČSN EN ISO 8394-1 (722337) - červen 2011

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Část 1: Stanovení vytlačovatelnosti jednosložkových tmelů

190 Kč

ČSN EN ISO 8394-2 (722337) - květen 2018 aktuální vydání

Budovy a inženýrské stavby - Stanovení vytlačovatelnosti tmelu - Část 2: Použití standardního přístroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9046 (722338) - říjen 2021 aktuální vydání

Tmely pro budovy a inženýrské stavby - Stanovení přilnavosti a soudržnosti při stálé teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9047 (722339) - prosinec 2003 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů při proměnlivé teplotě

190 Kč

ČSN EN ISO 10563 (722341) - leden 2018 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení změn hmotnosti a objemu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 10590 (722342) - leden 2006 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení přilnavosti a soudržnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě

190 Kč

ČSN EN ISO 10591 (722343) - květen 2022 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení přilnavosti a soudržnosti po ponoření ve vodě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11432 (722344) - duben 2022 aktuální vydání

Budovy a inženýrské stavby - Tmely - Stanovení odolnosti proti stlačení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 72 2345 (722345) - duben 1983

Zkoušení těsnicích tmelů pro stavební účely. Zkouška migrace do podkladu

65 Kč

ČSN 72 2348 (722348) - duben 1983

Zkoušení těsnicích tmelů pro stavební účely. Stanovení tvrdosti elastických tmelů metodou podle Shore A

65 Kč

ČSN EN ISO 11431 (722350) - březen 2003

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - tmely - Stanovení přilnavosti/soudržnosti po vystavení účinkům tepla, vody a umělého světla přes sklo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 72 2360 (722360) - únor 1987

Betónové konštrukcie. Klasifikácia prísad na zvýšenie odolnosti betónu proti korózii

125 Kč

ČSN EN 15651-1 ed. 3 (722370) - září 2017

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 1: Tmely pro fasádní prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15651-2 ed. 3 (722370) - září 2017

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 2: Tmely pro zasklívání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15651-3 ed. 3 (722370) - září 2017

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15651-4 ed. 3 (722370) - září 2017

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 15651-5 ed. 2 (722370) - září 2017 aktuální vydání

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 5: Posuzování a ověřování stálosti vlastností, označování a značení štítkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 1015-1 (722400) - říjen 1999

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

255 Kč

ČSN EN 1015-10 (722400) - červen 2000

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

190 Kč

ČSN EN 1015-11 (722400) - duben 2020 aktuální vydání

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku

230 Kč

ČSN EN 1015-12 (722400) - únor 2017 aktuální vydání

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu

190 Kč

ČSN EN 1015-17 (722400) - leden 2001

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 17: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů v čerstvé maltě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.05t

255 Kč

ČSN EN 1015-18 (722400) - červen 2003

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 18: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě

190 Kč

ČSN EN 1015-19 (722400) - říjen 1999

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.05t

255 Kč

ČSN EN 1015-2 (722400) - říjen 1999

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

255 Kč

ČSN EN 1015-21 (722400) - červen 2003

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 21: Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem

190 Kč

ČSN EN 1015-3 (722400) - březen 2000

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.04t, A2 12.07t

320 Kč

ČSN EN 1015-4 (722400) - říjen 1999

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 4: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace)

190 Kč

ČSN EN 1015-6 (722400) - říjen 1999

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

255 Kč

ČSN EN 1015-7 (722400) - říjen 1999

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě

190 Kč

ČSN EN 1015-9 (722400) - červen 2000

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

255 Kč

ČSN EN 998-1 ed. 3 (722401) - květen 2017

Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky

340 Kč

ČSN EN 998-2 ed. 3 (722401) - květen 2017

Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění

340 Kč

ČSN EN 15824 ed. 2 (722402) - březen 2018 aktuální vydání

Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy

230 Kč

ČSN 72 2410 (722410) - červen 2006

Pokyn pro řízení výroby závodu týkající se označování CE návrhových malt pro zdění (systém prokazování shody 2+)

190 Kč

ČSN EN 14891 ed. 2 (722430) - říjen 2018 aktuální vydání

Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování

350 Kč

ČSN 72 2452 (722452) - listopad 1968

Zkouška mrazuvzdornosti malty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.05t

97 Kč

ČSN EN 12004-1 (722469) - září 2018 aktuální vydání

Lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 1: Požadavky, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování

350 Kč

ČSN EN 12004-2 (722469) - červenec 2018 aktuální vydání

Lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 2: Zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 13888-1 (722471) - prosinec 2022

Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 1: Požadavky, klasifikace, třídění a označování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13888-2 (722471) - leden 2023

Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13318 (722480) - červenec 2001

Potěrové materiály a podlahové potěry - Definice

340 Kč

ČSN EN 13813 (722481) - listopad 2003 aktuální vydání

Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky

340 Kč

ČSN EN 13892-1 (722482) - listopad 2003 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 1: Odběr vzorků, zhotovení a ošetřování zkušebních těles

190 Kč

ČSN EN 13892-2 (722482) - listopad 2003 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku

125 Kč

ČSN EN 13892-3 (722482) - květen 2015 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 3: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou Böhme

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.16t

210 Kč

ČSN EN 13892-4 (722482) - listopad 2003 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA

190 Kč

ČSN EN 13892-5 (722482) - leden 2004

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 5: Stanovení odolnosti potěrů, sloužících jako užitková vrstva, proti opotřebení valivým zatížením

190 Kč

ČSN EN 13892-6 (722482) - listopad 2003 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 6: Stanovení tvrdosti povrchu

125 Kč

ČSN EN 13892-7 (722482) - leden 2004

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 7: Stanovení odolnosti potěrů s podlahovou krytinou proti opotřebení valivým zatížením

190 Kč

ČSN EN 13892-8 (722482) - listopad 2003 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 8: Stanovení přídržnosti

125 Kč

ČSN EN 13892-9 (722482) - červen 2019 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 9: Rozměrová stálost

230 Kč

ČSN EN 14016-1 (722483) - březen 2005 aktuální vydání

Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 1: Definice, požadavky

230 Kč

ČSN EN 14016-2 (722483) - březen 2005 aktuální vydání

Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 2: Zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 13454-1 (722485) - únor 2005

Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 1: Definice a požadavky

340 Kč

ČSN EN 13454-2 (722485) - prosinec 2019 aktuální vydání

Pojiva pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 13279-1 (722486) - duben 2009 aktuální vydání

Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 1: Definice a požadavky

340 Kč

ČSN EN 13279-2 (722486) - červenec 2014 aktuální vydání

Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 2: Zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 15368 +A1 (722487) - listopad 2010 aktuální vydání

Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití - Definice, specifikace a kritéria shody

340 Kč

ČSN EN 13282-1 (722488) - srpen 2013

Hydraulická silniční pojiva - Část 1: Rychle tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva - Složení, specifikace a kritéria shody

340 Kč

ČSN EN 13282-2 (722488) - říjen 2015

Hydraulická silniční pojiva - Část 2: Normálně tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva - Složení, specifikace a kritéria shody

350 Kč

ČSN EN 13282-3 (722488) - srpen 2015 aktuální vydání

Hydraulická silniční pojiva - Část 3: Hodnocení shody

230 Kč

ČSN EN 12860 (722490) - červen 2002

Sádrová lepidla pro sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 14190 ed. 2 (722491) - prosinec 2014 aktuální vydání

Upravené výrobky ze sádrových desek - Definice, požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 14496 ed. 2 (722492) - březen 2018 aktuální vydání

Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 13963 ed. 2 (722495) - prosinec 2014 aktuální vydání

Spárovací materiály pro sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 13815 (722498) - květen 2007

Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 15319 (722499) - únor 2008

Obecné zásady navrhování konstrukcí ze sádrových výrobků vyztužených vlákny

440 Kč

ČSN 72 2518 (722518) - listopad 2014 aktuální vydání

Kamenné prvky ke značení

340 Kč

ČSN 72 2600 (722600) - září 1988

Cihlářské výrobky. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.94, Z2 5.04t, Z3 12.16t

254 Kč

ČSN 72 2601 (722601) - březen 1978

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Spoločné ustanovenia

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 4.96t, Z2 9.99t, Z3 3.00t

254 Kč

ČSN 72 2602 (722602) - březen 1978

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Zisťovanie vzhľadu a rozmerov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 7.82t

255 Kč

ČSN 72 2603 (722603) - březen 1978

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie hmotnosti, objemovej hmotnosti a nasiakavosti

65 Kč

ČSN 72 2605 (722605) - březen 1978

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie mechanických vlastností

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.96t

157 Kč

ČSN 72 2607 (722607) - březen 1978

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie výskytu cicvárov

65 Kč

ČSN 72 2608 (722608) - březen 1978

Skúšanie tehliarskych výrobkov. Stanovenie náchylnosti na tvorbu výkvetov

65 Kč

ČSN 72 2609 (722609) - květen 2017

Zkušební metody pro zdicí prvky - Specifické vlastnosti pálených zdicích prvků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.21t

157 Kč

ČSN EN 1344 (722615) - duben 2014 aktuální vydání

Cihelné dlažební prvky - Požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN 72 2627-1 (722627) - duben 1980

Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační - rovnoběžky

32 Kč

ČSN 72 2627-2 (722627) - duben 1980

Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Cihly kanalizační - klíny

32 Kč

ČSN EN 771-1 +A1 (722634) - květen 2017 aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t

570 Kč

ČSN EN 771-2 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky

440 Kč

ČSN EN 771-3 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem

440 Kč

ČSN EN 771-4 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice

350 Kč

ČSN EN 771-5 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene

350 Kč

ČSN EN 771-6 +A1 (722634) - červen 2017 aktuální vydání

Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene

350 Kč

ČSN EN 772-1 +A1 (722635) - leden 2016 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

230 Kč

ČSN EN 772-10 (722635) - srpen 1999

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 10: Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic

125 Kč

ČSN EN 772-11 (722635) - říjen 2011 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků

190 Kč

ČSN EN 772-13 (722635) - květen 2001

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 13: Stanovení objemové hmotnosti materiálu zdicích prvků za sucha a objemové hmotnosti zdicích prvků za sucha (kromě zdicích prvků z přírodního kamene)

190 Kč

ČSN EN 772-14 (722635) - květen 2003 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 14: Stanovení vlhkostních přetvoření betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého kamene

190 Kč

ČSN EN 772-15 (722635) - únor 2001

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 15: Stanovení propustnosti vodních par pórobetonovými tvárnicemi

125 Kč

ČSN EN 772-16 (722635) - říjen 2011 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů

230 Kč

ČSN EN 772-18 (722635) - říjen 2011 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 18: Stanovení mrazuvzdornosti vápenopískových zdicích prvků

125 Kč

ČSN EN 772-19 (722635) - únor 2001

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 19: Stanovení vlhkostní roztažnosti velkých podélně děrovaných pálených zdicích prvků

190 Kč

ČSN EN 772-2 (722635) - srpen 1999

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 2: Stanovení poměrné průřezové plochy otvorů v betonových tvárnicích (vtiskem na papír)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.05t

190 Kč

ČSN EN 772-20 (722635) - únor 2001

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 20: Stanovení rovinnosti lícových ploch betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.05t

190 Kč

ČSN EN 772-21 (722635) - říjen 2011

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 21: Stanovení nasákavosti pálených a vápenopískových zdicích prvků ve studené vodě

125 Kč

ČSN EN 772-22 (722635) - červenec 2021 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků

230 Kč

ČSN EN 772-3 (722635) - srpen 1999

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 3: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů v pálených zdicích prvcích hydrostatickým vážením

125 Kč

ČSN EN 772-4 (722635) - srpen 1999

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 4: Stanovení hustoty, objemové hmotnosti a celkové a otevřené pórovitosti zdicích prvků z přírodního kamene

190 Kč

ČSN EN 772-5 ed. 2 (722635) - srpen 2017 aktuální vydání

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích

190 Kč

ČSN EN 772-6 (722635) - červen 2002

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 6: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu betonových tvárnic

125 Kč

ČSN EN 772-7 (722635) - srpen 1999

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 7: Stanovení nasákavosti varem pálených zdicích prvků pro izolační vrstvy proti vlhkosti

125 Kč

ČSN EN 772-9 (722635) - srpen 1999

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 9: Stanovení skutečného a poměrného objemu otvorů a objemu materiálu pálených a vápenopískových zdicích prvků plněním otvorů pískem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.05t

190 Kč

ČSN EN 1745 (722636) - srpen 2021 aktuální vydání

Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení tepelných vlastností

590 Kč

ČSN 72 2640 (722640) - únor 1993

Pálené cihlářské prvky pro stropní konstrukce. Základní technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.16t

222 Kč

ČSN 72 2642 (722642) - duben 2003

Cihelné výrobky pro vodorovné konstrukce - Hurdisky

340 Kč

ČSN EN 538 (722681) - duben 1996

Pálené střešní tašky pro skládané krytiny. Stanovení únosnosti

190 Kč

ČSN EN 539-1 (722682) - leden 2006 aktuální vydání

Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 1: Zkouška prosákavosti

190 Kč

ČSN EN 539-2 (722682) - říjen 2013 aktuální vydání

Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti

230 Kč

ČSN EN 1024 (722683) - červenec 2012 aktuální vydání

Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení geometrických charakteristik

230 Kč

ČSN EN 1304 (722684) - listopad 2013 aktuální vydání

Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.14t

382 Kč

ČSN EN 14437 (722685) - srpen 2005 aktuální vydání

Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro střešní systémy

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15087 (722686) - duben 2006

Stanovení odolnosti proti nadzvedávání položených pálených a betonových střešních tašek - Zkušební metoda pro mechanické připevňovací prostředky

230 Kč

ČSN 72 2699 (722699) - listopad 1979

Cihlářské prvky pro zvláštní účely. Trativodky

65 Kč

ČSN EN 845-1 +A1 (722710) - srpen 2017 aktuální vydání

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky

550 Kč

ČSN EN 845-2 +A1 (722710) - srpen 2017 aktuální vydání

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady

440 Kč

ČSN EN 845-3 +A1 (722710) - srpen 2017 aktuální vydání

Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě

340 Kč

ČSN EN 846-10 (722711) - únor 2001

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 10: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení konzolek

190 Kč

ČSN EN 846-11 (722711) - únor 2001

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 11: Stanovení rozměrů a prohnutí překladů

190 Kč

ČSN EN 846-13 (722711) - červenec 2002

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 13: Stanovení odolnosti organických povlaků proti úderu, oděru a korozi

230 Kč

ČSN EN 846-14 (722711) - únor 2013

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 14: Stanovení počáteční pevnosti ve smyku mezi předem zhotovenou částí spřaženého překladu a nad ní provedeným zdivem

230 Kč

ČSN EN 846-2 (722711) - únor 2001

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Stanovení soudržnosti předem zhotovené výztuže do ložných spár

190 Kč

ČSN EN 846-3 (722711) - únor 2001

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Stanovení únosnosti ve smyku svarových spojů předem zhotovené výztuže do ložných spár

190 Kč

ČSN EN 846-4 (722711) - červenec 2002

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 4: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení tahových pásků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.05t

355 Kč

ČSN EN 846-5 (722711) - únor 2013 aktuální vydání

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 5: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (zkouška dvouprvkových těles)

190 Kč

ČSN EN 846-6 (722711) - únor 2013 aktuální vydání

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 6: Stanovení únosnosti v tahu a tlaku a závislosti deformace na zatížení stěnových spon (jednostranná zkouška)

190 Kč

ČSN EN 846-7 (722711) - únor 2013 aktuální vydání

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 7: Stanovení únosnosti ve smyku a závislosti deformace na zatížení smykových a kluzných spon (zkouška dvouprvkového tělesa s maltovou ložnou spárou)

190 Kč

ČSN EN 846-8 (722711) - únor 2001

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 8: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení třmenů stropnic

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.06t

255 Kč

ČSN EN 846-9 ed. 2 (722711) - srpen 2017 aktuální vydání

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku

190 Kč

ČSN EN 12763 (722904) - listopad 2001

Vláknocementové trouby a tvarovky pro vnitřní kanalizaci - Rozměry a technické dodací podmínky

440 Kč

ČSN EN 512 (722905) - leden 1997

Vláknocementové výrobky. Tlakové trouby a spoje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.02t

465 Kč

ČSN EN 588-2 (722906) - březen 2003

Vláknocementové trouby pro stoky a kanalizační přípojky - Část 2: Vstupní a revizní šachty

350 Kč

ČSN 72 3000 (723000) - březen 1986

Výroba a kontrola betonových stavebních dílců. Společná ustanovení

230 Kč

ČSN EN 13369 ed. 2 (723001) - srpen 2019 aktuální vydání

Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

570 Kč

ČSN EN 16757 (723002) - srpen 2018 aktuální vydání

Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky

440 Kč

ČSN EN 13198 (723020) - březen 2004 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Uliční vybavení a zahradní výrobky

230 Kč

ČSN 72 3031 (723031) - leden 1989

Betonové panely pro tramvajové tratě s blokovou kolejnicí

125 Kč

ČSN EN 1338 (723038) - prosinec 2004 aktuální vydání

Betonové dlažební bloky - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.06t

590 Kč

ČSN EN 1339 (723039) - prosinec 2004 aktuální vydání

Betonové dlažební desky - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.06t

590 Kč

ČSN EN 1340 (723040) - prosinec 2004 aktuální vydání

Betonové obrubníky - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.06t

590 Kč

ČSN EN 12839 ed. 2 (723049) - srpen 2012 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Prvky pro ploty

440 Kč

ČSN EN 14991 (723050) - leden 2008

Betonové prefabrikáty - Základové prvky

340 Kč

ČSN EN 13224 (723051) - červen 2012 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Žebrové stropní prvky

350 Kč

ČSN EN 13225 (723052) - říjen 2013 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Tyčové nosné prvky

350 Kč

ČSN EN 13693 +A1 (723053) - březen 2010 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Speciální střešní prvky

550 Kč

ČSN EN 12737 +A1 (723054) - červenec 2008 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Stájové rošty pro dobytek

340 Kč

ČSN EN 12843 (723055) - listopad 2005 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Stožáry a sloupy

340 Kč

ČSN EN 12794 +A1 (723056) - březen 2008 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Základové piloty

440 Kč

ČSN EN 14474 (723057) - srpen 2005

Betonové prefabrikáty - Štěpkobeton - Požadavky a zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 13747 +A2 (723058) - září 2010

Betonové prefabrikáty - Stropní deskové dílce pro spřažené stropní systémy

590 Kč

ČSN EN 13978-1 (723059) - únor 2006

Betonové prefabrikáty - Prefabrikované betonové garáže - Část 1: Požadavky na železobetonové garáže z prostorových nebo rovinných dílců o rozměrech garážového boxu

350 Kč

ČSN EN 1168 +A3 (723060) - květen 2012

Betonové prefabrikáty - Dutinové panely

570 Kč

ČSN EN 14844 +A2 (723061) - červen 2012

Betonové prefabrikáty - Prostorové prvky pro inženýrské sítě

350 Kč

ČSN EN 14992 +A1 (723062) - leden 2013 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Stěnové prvky

350 Kč

ČSN EN 15050 +A1 (723063) - říjen 2012 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Mostní prvky

550 Kč

ČSN EN 14843 (723064) - leden 2008

Betonové prefabrikáty - Schodiště

350 Kč

ČSN EN 15435 (723065) - duben 2009

Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice z obyčejného a lehkého betonu - Vlastnosti výrobku

440 Kč

ČSN EN 15498 (723066) - duben 2009

Betonové prefabrikáty - Bednicí tvárnice ze štěpkobetonu - Vlastnosti výrobku

440 Kč

ČSN EN 15258 (723067) - říjen 2009

Betonové prefabrikáty - Prvky opěrných stěn

350 Kč

ČSN EN 15564 (723068) - říjen 2009

Betonové prefabrikáty - Beton s pojivem na bázi pryskyřice - Požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 639 (723142) - únor 1997

Společné požadavky na betonové trouby, včetně spojů a tvarovek

340 Kč

ČSN EN 640 (723143) - únor 1997

Železobetonové tlakové trouby a tlakové trouby s rozptýlenou výztuží (bez plechové válcové vložky), včetně spojů a tvarovek

230 Kč

ČSN EN 641 (723144) - únor 1997

Železobetonové tlakové trouby s plechovou válcovou vložkou, včetně spojů a tvarovek

230 Kč

ČSN EN 642 (723145) - duben 1997

Tlakové trouby z předpjatého betonu s plechovou válcovou vložkou a bez plechové válcové vložky, včetně spojů a tvarovek a zvláštní požadavky na předpínací výztuž pro trouby

340 Kč

ČSN EN 1916 (723146) - srpen 2004 aktuální vydání

Trouby a tvarovky z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.07t

610 Kč

ČSN EN 1917 (723147) - září 2004 aktuální vydání

Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a železobetonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 11.07t, Oprava 2 10.10t

626 Kč

ČSN 72 3149 (723149) - prosinec 1985

Navrhovanie betónových rúr

190 Kč

ČSN EN 13748-1 (723209) - červenec 2005 aktuální vydání

Teracové dlaždice - Část 1: Teracové dlaždice pro vnitřní použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.05t

475 Kč

ČSN EN 13748-2 (723209) - červenec 2005 aktuální vydání

Teracové dlaždice - Část 2: Teracové dlaždice pro venkovní použití

440 Kč

ČSN EN 490 +A1 (723240) - leden 2020 aktuální vydání

Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Specifikace výrobku

350 Kč

ČSN EN 491 (723243) - leden 2012 aktuální vydání

Betonové tašky a tvarovky pro střešní krytiny a obklady stěn - Zkušební metody

340 Kč

ČSN 72 3376 (723376) - prosinec 1985

Betonové kabelové tvárnice. Technické požadavky

125 Kč

ČSN EN 492 +A2 (723401) - březen 2020 aktuální vydání

Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 494 +A1 (723402) - březen 2016

Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

590 Kč

ČSN EN 12467 +A2 (723403) - březen 2020 aktuální vydání

Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 17468-1 (723404) - listopad 2022

Vláknocementové výrobky - Stanovení odolnosti proti protažení, smykové odolnosti a výpočet pevnosti v tahu za ohybu - Část 1: Ploché desky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17468-2 (723404) - září 2022

Vláknocementové výrobky - Stanovení odolnosti proti protažení a smykové odolnosti a výpočet pevnosti v tahu za ohybu - Část 2: Vlnité desky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 1170-1 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 1: Stanovení tekutosti matrice "Zkouška tekutosti"

125 Kč

ČSN EN 1170-2 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 2: Stanovení obsahu vláken v čerstvém SVB "Zkouška vymýváním"

190 Kč

ČSN EN 1170-3 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 3: Stanovení obsahu vláken ve stříkaném SVB

125 Kč

ČSN EN 1170-4 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 4: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu "Zjednodušená zkouška pevnosti v tahu za ohybu"

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.06t

210 Kč

ČSN EN 1170-5 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 5: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu "Úplná zkouška pevnosti v tahu za ohybu"

190 Kč

ČSN EN 1170-6 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 6: Stanovení nasákavosti vodou a objemové hmotnosti v suchém stavu

125 Kč

ČSN EN 1170-7 (723410) - září 1999

Prefabrikované betonové výrobky - Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 7: Stanovení délkových změn vlivem vlhkosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.06t

145 Kč

ČSN EN 1170-8 (723410) - říjen 2009

Zkušební metoda pro sklovláknobeton - Část 8: Zkoušení trvanlivosti zkouškou v klimatických cyklech

190 Kč

ČSN EN 1169 (723411) - březen 2000

Prefabrikované betonové výrobky - Všeobecná pravidla pro výrobní kontrolu sklovláknobetonu

190 Kč

ČSN EN 15057 (723411) - říjen 2006

Vláknocementové vlnité desky - Zkušební metoda pro stanovení odolnosti proti nárazu

230 Kč

ČSN EN 14649 (723412) - leden 2006

Betonové prefabrikáty - Zkušební metoda pro určení stálosti pevnosti skleněných vláken v cementu a betonu (Zkouška SIC)

230 Kč

ČSN EN 15422 (723413) - duben 2009

Betonové prefabrikáty - Specifikace skleněných vláken pro výztuž malt a betonů

190 Kč

ČSN EN 15037-1 (723414) - duben 2009

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 1: Trámy

590 Kč

ČSN EN 15037-2 +A1 (723414) - říjen 2011 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 2: Betonové stropní vložky

350 Kč

ČSN EN 15037-3 +A1 (723414) - říjen 2011 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 3: Pálené stropní vložky

350 Kč

ČSN EN 15037-4 +A1 (723414) - prosinec 2013 aktuální vydání

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 4: Stropní vložky z pěnového polystyrénu

440 Kč

ČSN EN 15037-5 (723414) - říjen 2013

Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 5: Vylehčovací stropní vložky pro ztracené bednění

550 Kč

ČSN EN 15191 (723415) - červenec 2010

Betonové prefabrikáty - Klasifikace funkčních vlastností sklovláknobetonu

230 Kč

ČSN EN 14650 (723430) - únor 2006

Betonové prefabrikáty - Obecná pravidla pro řízení výroby betonu s kovovými vlákny

125 Kč

ČSN EN 14651 +A1 (723431) - listopad 2008 aktuální vydání

Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření pevnosti v tahu za ohybu (mez úměrnosti, zbytková pevnost)

230 Kč

ČSN EN 14721 +A1 (723432) - listopad 2008 aktuální vydání

Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření obsahu vláken v čerstvém a ztvrdlém betonu

125 Kč

ČSN EN 14845-1 (723433) - březen 2008

Zkušební metody pro vlákna v betonu - Část 1: Referenční betony

190 Kč

ČSN EN 14845-2 (723433) - květen 2007

Zkušební metody pro vlákna do betonu - Část 2: Vliv na beton

125 Kč

ČSN EN 14889-1 (723434) - květen 2007

Vlákna do betonu - Část 1: Ocelová vlákna - Definice, specifikace a shoda

230 Kč

ČSN EN 14889-2 (723434) - květen 2007

Vlákna do betonu - Část 2: Polymerová vlákna - Definice, specifikace a shoda

230 Kč

ČSN EN 15318 (723608) - květen 2008

Navrhování a provádění konstrukcí ze sádrových tvárnic

340 Kč

ČSN EN 13950 ed. 2 (723609) - prosinec 2014 aktuální vydání

Sádrové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely - Definice, požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 12859 (723610) - srpen 2011 aktuální vydání

Sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 520 +A1 (723611) - březen 2010 aktuální vydání

Sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

550 Kč

ČSN EN 14195 ed. 2 (723612) - červen 2015 aktuální vydání

Kovové konstrukční prvky pro systémy ze sádrových desek - Definice, požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 13915 ed. 2 (723613) - březen 2018 aktuální vydání

Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem - Definice, požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 13658-1 (723614) - leden 2006

Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Vnitřní omítání

440 Kč

ČSN EN 13658-2 (723614) - leden 2006

Kovové pletivo a lišty - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Vnější omítání

440 Kč

ČSN EN 14246 (723615) - listopad 2006

Sádrové prvky pro zavěšené podhledy - Definice, požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.08t

370 Kč

ČSN EN 14566 +A1 (723616) - únor 2010 aktuální vydání

Mechanické upevňovací prostředky pro systémy ze sádrokartonových desek - Definice, požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 15283-1 +A1 (723617) - březen 2010 aktuální vydání

Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 1: Sádrové desky vyztužené rohoží

350 Kč

ČSN EN 15283-2 +A1 (723617) - únor 2010 aktuální vydání

Sádrové desky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody - Část 2: Sádrovláknité desky

350 Kč

ČSN EN 14353 (723618) - březen 2018 aktuální vydání

Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými deskami - Definice, požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 14209 ed. 2 (723619) - březen 2018 aktuální vydání

Předtvarované sádrokartonové lišty - Definice, požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN 72 3705 (723705) - červenec 1979

Výroba a kontrola keramických stavebních dílců. Společná ustanovení

230 Kč

ČSN 72 4310 (724310) - srpen 1975

Zkoušení odolnosti stavebních výrobků a materiálů proti plísním

190 Kč

ČSN P CEN/TS 12633 (724320) - červenec 2015

Metoda leštění zkušebních těles před měřením odolnosti proti kluzu a smyku

230 Kč

ČSN 72 4710 (724710) - březen 2004 aktuální vydání

Keramické kachle - Požadavky, zkušební metody a označování

190 Kč

ČSN 72 4801 (724801) - prosinec 1979

Výrobky zdravotnické keramiky. Názvy a definice

190 Kč

ČSN 72 4805 (724805) - únor 1991

Vady výrobků jemné keramiky. Názvy a definice

190 Kč

ČSN 72 4841 (724841) - únor 1993

Výrobky zdravotnické keramiky. Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 31 +A1 (724842) - září 2014 aktuální vydání

Umyvadla - Připojovací rozměry

230 Kč

ČSN EN 33 (724844) - listopad 2019 aktuální vydání

Záchodové mísy a soupravy - Připojovací rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 35 (724846) - září 2014 aktuální vydání

Stojící a závěsné bidety s horním přívodem vody - Připojovací rozměry

190 Kč

ČSN EN 80 (724850) - únor 2002 aktuální vydání

Pisoárové mísy nástěnné - Připojovací rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.02t

145 Kč

ČSN EN 997 (724860) - prosinec 2019 aktuální vydání

Záchodové mísy a soupravy se zabudovanou zápachovou uzávěrkou

550 Kč

ČSN EN 14528 +A1 (724870) - březen 2020 aktuální vydání

Bidety - Funkční požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 13407 +A1 (724871) - březen 2020 aktuální vydání

Pisoárové mísy nástěnné - Funkční požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 14688 +A1 (724872) - březen 2020 aktuální vydání

Zdravotnětechnické zařizovací předměty - Umyvadla - Funkční požadavky a zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 16578 (724873) - listopad 2017 aktuální vydání

Keramické zdravotnětechnické zařizovací předměty - Posouzení udržitelnosti

350 Kč

ČSN 72 5010 (725010) - duben 1988

Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, pórovitosti, objemové hmotnosti a zdánlivé hustoty vypálených keramických směsí a výrobků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 6.91, Z2 2.94, Z3 6.94, Z4 8.03t

295 Kč

ČSN EN 14411 ed. 3 (725109) - březen 2017 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Definice, klasifikace, charakteristiky, posuzování shody a označování

590 Kč

ČSN EN ISO 10545-1 (725110) - duben 2015 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 1: Odběr vzorků a zásady pro přejímku

190 Kč

ČSN EN ISO 10545-10 (725110) - leden 2022 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 10: Stanovení změn rozměrů vlivem vlhkosti

190 Kč

ČSN EN ISO 10545-11 (725110) - duben 1998

Keramické obkladové prvky - Část 11: Stanovení odolnosti glazury proti vzniku trhlin - Glazované obkladové prvky

125 Kč

ČSN EN ISO 10545-12 (725110) - říjen 1998

Keramické obkladové prvky - Část 12: Stanovení odolnosti proti vlivu mrazu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.02t

145 Kč

ČSN EN ISO 10545-13 (725110) - listopad 2017 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 13: Stanovení chemické odolnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 10545-14 (725110) - říjen 2016 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 14: Stanovení odolnosti proti tvorbě skvrn

230 Kč

ČSN EN ISO 10545-15 (725110) - leden 2022 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 15: Stanovení vyluhovatelnosti olova a kadmia u keramických obkladových prvků

190 Kč

ČSN EN ISO 10545-16 (725110) - srpen 2012 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 16: Stanovení malých odchylek v barvě

190 Kč

ČSN EN ISO 10545-18 (725110) - leden 2023 nové vydání

Keramické obkladové prvky - Část 18: Stanovení hodnoty odrazu světla (LRV)

190 Kč

ČSN EN ISO 10545-2 (725110) - červen 2019 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu

230 Kč

ČSN EN ISO 10545-20 (725110) - prosinec 2022

Keramické obkladové prvky - Část 20: Stanovení průhybu keramických dlaždic pro výpočet jejich poloměru zakřivení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

ČSN EN ISO 10545-3 (725110) - říjen 2018 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 10545-4 (725110) - leden 2020 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomového zatížení

230 Kč

ČSN EN ISO 10545-5 (725110) - říjen 1998

Keramické obkladové prvky - Část 5: Stanovení rázové pevnosti měřením koeficientu odrazu

340 Kč

ČSN EN ISO 10545-6 (725110) - srpen 2012 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 6: Stanovení odolnosti proti opotřebení pro neglazované obkladové prvky

190 Kč

ČSN EN ISO 10545-7 (725110) - březen 2000

Keramické obkladové prvky - Část 7: Stanovení odolnosti proti povrchovému opotřebení - Glazované obkladové prvky

190 Kč

ČSN EN ISO 10545-8 (725110) - listopad 2014 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 8: Stanovení délkové teplotní roztažnosti

125 Kč

ČSN EN ISO 10545-9 (725110) - leden 2014 aktuální vydání

Keramické obkladové prvky - Část 9: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty

125 Kč

ČSN 72 5126 (725126) - duben 2020

Keramické obkladové prvky - Stanovení tvrdosti povrchu podle Mohse

125 Kč

ČSN EN 17160 (725130) - září 2019

Pravidla pro produktovou kategorii keramických obkladových prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN 72 5149 (725149) - říjen 1984

Keramické obkládačky a dlaždice. Názvy a definice

190 Kč

ČSN 72 5162 (725162) - srpen 1977

Keramická mozaika. Jakost, tvary a rozměry

190 Kč

ČSN 72 5191 (725191) - duben 2004

Keramické obkladové prvky - Stanovení protiskluznosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.11t

295 Kč

ČSN EN 295-1 (725201) - srpen 2013 aktuální vydání

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 1: Požadavky na trouby, tvarovky a spoje

350 Kč

ČSN EN 295-10 (725201) - říjen 2005

Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 10: Funkční požadavky

230 Kč

ČSN EN 295-2 (725201) - srpen 2013 aktuální vydání

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 2: Hodnocení shody a odběr vzorků

350 Kč

ČSN EN 295-3 ed. 2 (725201) - srpen 2012 aktuální vydání

Kameninové potrubí pro venkovní a vnitřní kanalizaci - Část 3: Zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 295-4 (725201) - srpen 2013 aktuální vydání

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 4: Požadavky na speciální tvarovky, přechody a příslušenství

350 Kč

ČSN EN 295-5 (725201) - srpen 2013 aktuální vydání

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 5: Požadavky na děrované trouby a tvarovky

230 Kč

ČSN EN 295-6 (725201) - srpen 2013 aktuální vydání

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 6: Požadavky na součásti vstupních šachet a inspekčních komor

230 Kč

ČSN EN 295-7 (725201) - srpen 2013 aktuální vydání

Kameninové odvodňovací a kanalizační potrubí - Část 7: Požadavky na kameninové trouby a jejich spoje určené pro protlačování

340 Kč

TNI CEN/TR 16626 (725202) - červen 2015

Kameninové potrubní systémy pro odvodnění a stoky - Návod pro postupy při certifikaci nezávislým certifikačním orgánem

190 Kč

ČSN 72 5220 (725220) - květen 1973

Hospodářská kamenina. Jakost, tvary a rozměry

230 Kč

ČSN 72 5250 (725250) - říjen 2005 aktuální vydání

Chemicky odolná stavební kamenina - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN 72 5500 (725500) - červen 1969

Názvosloví užitkového ozdobného a figurálního porcelánu

350 Kč

ČSN 72 5523 (725523) - říjen 1984

Užitkový porcelán. Stanovení kyselinovzdornosti

125 Kč

ČSN EN 1217 (725565) - červenec 1998

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Nasákavost keramických předmětů - Metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN 1184 (725567) - červenec 1998

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Průsvitnost keramických předmětů - Metody zkoušení

125 Kč

ČSN EN 13258 (725569) - červen 2003

Materiály a předměty určené pro styk s potravinami - Odolnost keramických předmětů proti popraskání - Metody zkoušení

190 Kč

ČSN ISO 1775 (725632) - březen 1994

Laboratorní porcelánové náčiní. Požadavky a zkušební metody

125 Kč

ČSN ISO 1772 (725635) - únor 1994

Laboratorní kelímky porcelánové a křemenné

125 Kč

ČSN ISO 836 (726000) - červen 2020

Terminologie žárovzdorných materiálů

440 Kč

ČSN EN ISO 1927-1 (726001) - duben 2013

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 1: Úvodní ustanovení a klasifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 1927-2 (726001) - červen 2013

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 2: Odběr vzorků

230 Kč

ČSN EN ISO 1927-3 (726001) - červen 2013

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 3: Zkoušení v dodaném stavu

230 Kč

ČSN EN ISO 1927-4 (726001) - červen 2013

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 4: Stanovení konzistence žárobetonů

190 Kč

ČSN EN ISO 1927-5 (726001) - červen 2013

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 5: Příprava a zpracování zkušebních těles

230 Kč

ČSN EN ISO 1927-6 (726001) - červen 2013

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 6: Stanovení fyzikálních vlastností

230 Kč

ČSN EN ISO 1927-7 (726001) - červen 2013

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 7: Zkoušení prefabrikátů

340 Kč

ČSN EN ISO 1927-8 (726001) - červen 2013

Žárovzdorné výrobky netvarové (monolitické) - Část 8: Stanovení doplňkových vlastností

190 Kč

ČSN EN ISO 20182 (726002) - září 2008

Příprava vzorků ze žárovzdorných výrobků - Příprava vzorků ze žárovzdorných nástřikových směsí pneumatickou torkretovací pistolí

190 Kč

ČSN 72 6006 (726006) - únor 1975

Žiaruvzdorné stavivá. Ukladanie, skladovanie, balenie a doprava zásaditých výrobkov

125 Kč

ČSN ISO 5022 (726008) - únor 1992

Žárovzdorné výrobky tvarové. Odběr vzorků a přejímací zkoušky

350 Kč

ČSN 72 6009 (726009) - srpen 1988

Šamotové, dinasové a tuhové výrobky. Balení, skladování a přeprava

190 Kč

ČSN ISO 8656 (726010) - březen 1994

Žárovzdorné výrobky. Odběr vzorků surovin a netvarových výrobků. Systém vzorkování

230 Kč

ČSN ISO 10080 (726011) - prosinec 1993

Žárovzdorné výrobky. Klasifikace hutných tvarových výrobků odolných proti působení kyselin

65 Kč

ČSN EN ISO 10081-1 (726014) - říjen 2005

Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 1: Hlinitokřemičité výrobky

125 Kč

ČSN EN ISO 10081-2 (726014) - říjen 2005

Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 2: Zásadité výrobky obsahující méně než 7 % zbytkového uhlíku

125 Kč

ČSN EN ISO 10081-3 (726014) - říjen 2005

Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 3: Zásadité výrobky obsahující 7 % až 50 % zbytkového uhlíku

190 Kč

ČSN EN ISO 10081-4 (726014) - květen 2015

Klasifikace žárovzdorných výrobků tvarových hutných - Část 4: Speciální výrobky

230 Kč

ČSN EN 993-1 (726020) - září 2019 aktuální vydání

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 1: Stanovení objemové hmotnosti, zdánlivé pórovitosti a skutečné pórovitosti

230 Kč

ČSN EN 993-10 (726020) - květen 2021 aktuální vydání

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 10: Stanovení trvalých délkových změn v žáru

230 Kč

ČSN EN 993-11 (726020) - květen 2008

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 11: Stanovení odolnosti proti náhlým změnám teploty

190 Kč

ČSN EN 993-12 (726020) - květen 1998

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 12: Stanovení žárovzdornosti

190 Kč

ČSN EN 993-13 (726020) - prosinec 1996

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 13: Referenční žároměrky pro laboratorní použití. Specifikace

190 Kč

ČSN EN 993-15 (726020) - prosinec 2005 aktuální vydání

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 15: Stanovení tepelné vodivosti metodou topného drátu (paralelní uspořádání)

230 Kč

ČSN EN 993-16 (726020) - listopad 1996

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 16: Stanovení odolnosti proti kyselině sírové

125 Kč

ČSN EN 993-17 (726020) - říjen 1999

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 17: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů rtuťovou metodou

230 Kč

ČSN EN 993-18 (726020) - srpen 2003

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 18: Stanovení objemové hmotnosti zrněných materiálů vodní vakuovou metodou

190 Kč

ČSN EN 993-19 (726020) - prosinec 2004

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 19: Stanovení teplotní roztažnosti diferenční metodou

230 Kč

ČSN EN 993-2 (726020) - prosinec 1996

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 2: Stanovení hustoty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.04t

190 Kč

ČSN EN 993-3 (726020) - září 1998

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 3: Zkoušení žárovzdorných výrobků obsahujících uhlík

340 Kč

ČSN EN 993-4 (726020) - prosinec 1996

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné. Část 4: Stanovení propustnosti pro plyny

190 Kč

ČSN EN 993-5 (726020) - září 2019 aktuální vydání

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 5: Stanovení pevnosti v tlaku za studena

190 Kč

ČSN EN 993-6 (726020) - září 2019 aktuální vydání

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové (hutné) - Část 6: Stanovení pevnosti v ohybu při teplotě okolí

230 Kč

ČSN EN 993-7 (726020) - červenec 1999

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 7: Stanovení pevnosti v ohybu za zvýšené teploty

190 Kč

ČSN EN 993-9 (726020) - září 1998

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 9: Stanovení tečení v tlaku

230 Kč

ČSN EN ISO 12676 (726021) - červenec 2004 aktuální vydání

Žárovzdorné výrobky - Stanovení odolnosti proti oxidu uhelnatému

190 Kč

ČSN P CEN/TS 15418 (726022) - únor 2007

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky hutné - Směrnice pro stanovení koroze žárovzdorných výrobků působením tavenin

340 Kč

ČSN EN ISO 12678-1 (726029) - srpen 2002

Žárovzdorné výrobky - Měření rozměrů a vnějších vad žárovzdorných výrobků tvarových - Část 1: Rozměry a jejich shoda s výkresy

190 Kč

ČSN ISO 12678 (726029) - srpen 2002

Žárovzdorné výrobky - Měření rozměrů a vnějších vad žárovzdorných výrobků tvarových - Část 2: Poškození rohů a hran a jiné povrchové vady

230 Kč

ČSN 72 6031 (726031) - listopad 1982

Žiaruvzdorné materiály. Metóda stanovenia dĺžkovej teplotnej roztažnosti

125 Kč

ČSN 72 6032 (726032) - březen 1986

Netvarové žárovzdorné materiály. Stanovení zpracovatelnosti plastických žárovzdorných směsí

125 Kč

ČSN 72 6033 (726033) - březen 1986

Netvarované žárovzdorné materiály. Příprava zkušebních vzorků z plastických žárovzdorných směsí

125 Kč

ČSN EN ISO 1893 (726036) - únor 2009

Žárovzdorné výrobky - Stanovení únosnosti v žáru - Diferenční metoda při stoupající teplotě

230 Kč

ČSN EN ISO 12680-1 (726040) - listopad 2007

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky - Část 1: Stanovení dynamického Youngova modulu (MOE) z vibrace vybuzené úderem

230 Kč

ČSN EN ISO 16282 (726041) - leden 2009

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Stanovení otěruvzdornosti při pokojové teplotě

230 Kč

ČSN EN ISO 8894-1 (726047) - leden 2011

Žárovzdorné materiály - Stanovení tepelné vodivosti - Část 1: Metoda topného drátu (křížové uspořádání a uspořádání s odporovým teploměrem)

340 Kč

ČSN EN ISO 14720-1 (726066) - září 2013

Zkoušení keramických surovin a výrobků - Stanovení obsahu síry v práškových a zrnitých neoxidických keramických surovinách a výrobcích - Část 1: Zkušební postup s infračervenou detekcí

230 Kč

ČSN EN ISO 14720-2 (726066) - září 2013

Zkoušení keramických surovin a výrobků - Stanovení obsahu síry v práškových a zrnitých neoxidických keramických surovinách a výrobcích - Část 2: Optická emisní spektrometrie s induktivně vázaným plazmatem (ICP OES) nebo iontová chromatografie (IC) po spálení v proudu kyslíku

230 Kč

ČSN EN ISO 12677 (726067) - květen 2012 aktuální vydání

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků rentgenovou fluorescenční analýzou - Metoda tavené perly

590 Kč

ČSN EN ISO 14719 (726068) - červen 2012

Chemický rozbor žárovzdorných materiálů, skla a glazur - Stanovení Fe2+ a Fe3+ spektrofotometricky s 1,10-fenantrolinem

230 Kč

ČSN EN ISO 26845 (726069) - říjen 2008

Chemický rozbor žárovzdorných materiálů - Všeobecné požadavky pro chemický rozbor mokrým způsobem, atomovou absorpční spektrometrií (AAS) a atomovou emisní spektrometrií s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES)

230 Kč

ČSN EN ISO 20565-1 (726070) - srpen 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého

340 Kč

ČSN EN ISO 20565-2 (726070) - srpen 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob

340 Kč

ČSN EN ISO 20565-3 (726070) - srpen 2009

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků chromitých a chromitých surovin (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup pomocí plamenové atomové absorpční spektrometrie (FAAS) a emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP-AES)

230 Kč

ČSN EN ISO 21587-1 (726071) - květen 2008

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie, rozklad a vážkové stanovení oxidu křemičitého

230 Kč

ČSN EN ISO 21587-2 (726071) - květen 2008

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob

230 Kč

ČSN EN ISO 21587-3 (726071) - květen 2008

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků hlinitokřemičitých (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Postup s induktivně vázanou plazmou a pomocí atomové absorpční spektrometrie

340 Kč

ČSN EN ISO 21079-1 (726072) - listopad 2008

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků obsahujících oxid hlinitý, zirkoničitý a křemičitý - Žárovzdorné výrobky s obsahem ZrO₂ od 5 % do 45 % (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 1: Přístroje, chemikálie a rozklad

230 Kč

ČSN EN ISO 21079-2 (726072) - říjen 2008

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků obsahujících oxid hlinitý, zirkoničitý a křemičitý - Žárovzdorné výrobky s obsahem ZrO2 od 5 % do 45 % (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 2: Mokrý způsob

230 Kč

ČSN EN ISO 21079-3 (726072) - listopad 2008

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků obsahujících oxid hlinitý, zirkoničitý a křemičitý - Žárovzdorné výrobky s obsahem ZrO₂ od 5 % do 45 % (alternativa k rentgenové fluorescenční analýze) - Část 3: Plamenová atomová absorpční spektrofotometrie (FAAS) a atomová emisní spektrometrie s induktivně vázanou plazmou (ICP - AES)

230 Kč

ČSN EN 14945 (726073) - květen 2006

Žárovzdorné materiály a výrobky - Spektrofotometrické stanovení obsahu šestimocného chrómu v žárovzdorných výrobcích chromitých, před a po použití

125 Kč

ČSN EN 12698-1 (726074) - prosinec 2007

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků z karbidu křemíku s nitridovou vazbou - Část 1: Chemické metody

350 Kč

ČSN EN 12698-2 (726074) - prosinec 2007

Chemický rozbor žárovzdorných výrobků z karbidu křemíku s nitridovou vazbou - Část 2: XRD metody

230 Kč

ČSN EN ISO 21078-1 (726075) - září 2008

Stanovení obsahu oxidu boritého v žárovzdorných výrobcích - Část 1: Stanovení celkového obsahu oxidu boritého v oxidických materiálech pro keramiku, sklo a glazury

230 Kč