Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 7223 - Přísady a pomocné látky k pojivům, tmely

Zobrazit obsah třídy 72 - Stavební suroviny, materiály a výrobky

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
5418

ČSN 72 2301 (722301) - listopad 1978

Sádrová pojiva. Klasifikace. Všeobecné technické požadavky. Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 4.81, Z2 9.03t, Z3 4.09t


294 Kč vč. DPH
97110

ČSN EN 480-1 (722325) - duben 2015 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení

190 Kč vč. DPH
85199

ČSN EN 480-10 (722325) - únor 2010 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 10: Stanovení obsahu vodou rozpustných chloridů

125 Kč vč. DPH
75608

ČSN EN 480-11 (722325) - duben 2006 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 11: Stanovení charakteristik vzduchových pórů ve ztvrdlém betonu

340 Kč vč. DPH
75609

ČSN EN 480-12 (722325) - duben 2006 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 12: Stanovení obsahu alkálií v přísadách

190 Kč vč. DPH
500561

ČSN EN 480-13 (722325) - srpen 2016 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty

125 Kč vč. DPH
77820

ČSN EN 480-14 (722325) - duben 2007

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 14: Měření náchylnosti na korozi vyztužené oceli v betonu - Potenciostatická elektrochemická zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
94033

ČSN EN 480-15 (722325) - říjen 2013

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 15: Referenční beton a metoda zkoušení přísad upravujících viskozitu

190 Kč vč. DPH
77738

ČSN EN 480-2 (722325) - leden 2007 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 2: Stanovení doby tuhnutí

190 Kč vč. DPH
75611

ČSN EN 480-4 (722325) - duben 2006 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 4: Stanovení odlučování vody z betonu

125 Kč vč. DPH
75610

ČSN EN 480-5 (722325) - duben 2006 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 5: Stanovení kapilární absorpce

125 Kč vč. DPH
75607

ČSN EN 480-6 (722325) - duben 2006 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 6: Infračervená analýza

125 Kč vč. DPH
91606

ČSN EN 480-8 (722325) - listopad 2012 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 8: Stanovení obsahu sušiny

190 Kč vč. DPH
81723

ČSN EN 934-1 (722326) - srpen 2008

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Společné požadavky

190 Kč vč. DPH
92018

ČSN EN 934-2 +A1 (722326) - prosinec 2012 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

340 Kč vč. DPH
92533

ČSN EN 934-3 +A1 (722326) - březen 2013 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady do malty pro zdění - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

230 Kč vč. DPH
84897

ČSN EN 934-4 (722326) - leden 2010 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 4: Přísady do injektážní malty pro předpínací kabely - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

230 Kč vč. DPH
86920

ČSN EN 934-5 (722326) - listopad 2010 aktuální vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 5: Přísady do stříkaného betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem

340 Kč vč. DPH
507649

ČSN EN 934-6 (722326) - září 2019 nové vydání

Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků, posuzování a ověřování stálosti vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč vč. DPH
92542

ČSN EN ISO 6927 (722330) - březen 2013

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Názvosloví

340 Kč vč. DPH
71131

ČSN EN ISO 11600 (722331) - listopad 2004 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Klasifikace a požadavky pro tmely

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.06t, A1 11.11t


315 Kč vč. DPH
71132

ČSN EN ISO 7389 (722333) - listopad 2004 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení elastického zotavení tmelů

190 Kč vč. DPH
71133

ČSN EN ISO 7390 (722334) - listopad 2004 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení stékavosti tmelů

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.06t


210 Kč vč. DPH
75059

ČSN EN ISO 8339 (722335) - leden 2006

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení tahových vlastností (protažení při přetržení)

190 Kč vč. DPH
75060

ČSN EN ISO 8340 (722336) - leden 2006

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení tahových vlastností při udržovaném protažení

190 Kč vč. DPH
88334

ČSN EN ISO 8394-1 (722337) - červen 2011

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Část 1: Stanovení vytlačovatelnosti jednosložkových tmelů

190 Kč vč. DPH
504356

ČSN EN ISO 8394-2 (722337) - květen 2018 aktuální vydání

Budovy a inženýrské stavby - Stanovení vytlačovatelnosti tmelu - Část 2: Použití standardního přístroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
73896

ČSN EN ISO 9046 (722338) - srpen 2005

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů při stálé teplotě

125 Kč vč. DPH
69011

ČSN EN ISO 9047 (722339) - prosinec 2003 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Stanovení přilnavosti a soudržnosti tmelů při proměnlivé teplotě

190 Kč vč. DPH
503514

ČSN EN ISO 10563 (722341) - leden 2018 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení změn hmotnosti a objemu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
75058

ČSN EN ISO 10590 (722342) - leden 2006 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení přilnavosti a soudržnosti při udržovaném protažení po ponoření ve vodě

190 Kč vč. DPH
75055

ČSN EN ISO 10591 (722343) - leden 2006 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení přilnavosti a soudržnosti po ponoření ve vodě

125 Kč vč. DPH
75057

ČSN EN ISO 11432 (722344) - leden 2006 aktuální vydání

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení odolnosti proti stlačení

190 Kč vč. DPH
30918

ČSN 72 2345 (722345) - duben 1983

Zkoušení těsnicích tmelů pro stavební účely. Zkouška migrace do podkladu

65 Kč vč. DPH
30921

ČSN 72 2348 (722348) - duben 1983

Zkoušení těsnicích tmelů pro stavební účely. Stanovení tvrdosti elastických tmelů metodou podle Shore A

65 Kč vč. DPH
66194

ČSN EN ISO 11431 (722350) - březen 2003

Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - tmely - Stanovení přilnavosti/soudržnosti po vystavení účinkům tepla, vody a umělého světla přes sklo

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
30922

ČSN 72 2360 (722360) - únor 1987

Betónové konštrukcie. Klasifikácia prísad na zvýšenie odolnosti betónu proti korózii

125 Kč vč. DPH
502701

ČSN EN 15651-1 ed. 3 (722370) - září 2017

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 1: Tmely pro fasádní prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502703

ČSN EN 15651-2 ed. 3 (722370) - září 2017

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 2: Tmely pro zasklívání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502705

ČSN EN 15651-3 ed. 3 (722370) - září 2017

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 3: Tmely pro sanitární spoje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
502699

ČSN EN 15651-4 ed. 3 (722370) - září 2017

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 4: Tmely pro komunikace pro chodce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
502697

ČSN EN 15651-5 ed. 2 (722370) - září 2017 aktuální vydání

Tmely pro nekonstrukční použití ve spojích v budovách a komunikacích pro chodce - Část 5: Posuzování a ověřování stálosti vlastností, označování a značení štítkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH