Třída 7224 - Malty, maltové směsi, potěry

Zobrazit obsah třídy 72 - Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1015-1 (722400) - říjen 1999

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

255 Kč

ČSN EN 1015-10 (722400) - červen 2000

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

190 Kč

ČSN EN 1015-11 (722400) - duben 2020 aktuální vydání

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku

230 Kč

ČSN EN 1015-12 (722400) - únor 2017 aktuální vydání

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu

190 Kč

ČSN EN 1015-17 (722400) - leden 2001

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 17: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů v čerstvé maltě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.05t

255 Kč

ČSN EN 1015-18 (722400) - červen 2003

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 18: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě

190 Kč

ČSN EN 1015-19 (722400) - říjen 1999

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.05t

255 Kč

ČSN EN 1015-2 (722400) - říjen 1999

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

255 Kč

ČSN EN 1015-21 (722400) - červen 2003

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 21: Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem

190 Kč

ČSN EN 1015-3 (722400) - březen 2000

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.04t, A2 12.07t

320 Kč

ČSN EN 1015-4 (722400) - říjen 1999

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 4: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace)

190 Kč

ČSN EN 1015-6 (722400) - říjen 1999

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

255 Kč

ČSN EN 1015-7 (722400) - říjen 1999

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě

190 Kč

ČSN EN 1015-9 (722400) - červen 2000

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.07t

255 Kč

ČSN EN 998-1 ed. 3 (722401) - květen 2017

Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky

340 Kč

ČSN EN 998-2 ed. 3 (722401) - květen 2017

Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění

340 Kč

ČSN EN 15824 ed. 2 (722402) - březen 2018 aktuální vydání

Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy

230 Kč

ČSN 72 2410 (722410) - červen 2006

Pokyn pro řízení výroby závodu týkající se označování CE návrhových malt pro zdění (systém prokazování shody 2+)

190 Kč

ČSN EN 14891 ed. 2 (722430) - říjen 2018 aktuální vydání

Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování

350 Kč

ČSN 72 2452 (722452) - listopad 1968

Zkouška mrazuvzdornosti malty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.05t

97 Kč

ČSN EN 12004-1 (722469) - září 2018 aktuální vydání

Lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 1: Požadavky, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování

350 Kč

ČSN EN 12004-2 (722469) - červenec 2018 aktuální vydání

Lepidla pro keramické obkladové prvky - Část 2: Zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 12808-1 (722470) - červen 2009 aktuální vydání

Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 1: Stanovení chemické odolnosti malt na bázi reaktivních pryskyřic

190 Kč

ČSN EN 12808-2 (722470) - červen 2009 aktuální vydání

Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení otěruvzdornosti

190 Kč

ČSN EN 12808-3 (722470) - červen 2009 aktuální vydání

Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení pevnosti v ohybu a v tlaku

190 Kč

ČSN EN 12808-4 (722470) - leden 2010 aktuální vydání

Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení smrštění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.11t

210 Kč

ČSN EN 12808-5 (722470) - červen 2009 aktuální vydání

Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 5: Stanovení nasákavosti

125 Kč

ČSN EN 13888 (722471) - září 2009 aktuální vydání

Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Požadavky, hodnocení shody, třídění a označování

230 Kč

ČSN EN 13318 (722480) - červenec 2001

Potěrové materiály a podlahové potěry - Definice

340 Kč

ČSN EN 13813 (722481) - listopad 2003 aktuální vydání

Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky

340 Kč

ČSN EN 13892-1 (722482) - listopad 2003 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 1: Odběr vzorků, zhotovení a ošetřování zkušebních těles

190 Kč

ČSN EN 13892-2 (722482) - listopad 2003 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku

125 Kč

ČSN EN 13892-3 (722482) - květen 2015 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 3: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou Böhme

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.16t

210 Kč

ČSN EN 13892-4 (722482) - listopad 2003 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA

190 Kč

ČSN EN 13892-5 (722482) - leden 2004

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 5: Stanovení odolnosti potěrů, sloužících jako užitková vrstva, proti opotřebení valivým zatížením

190 Kč

ČSN EN 13892-6 (722482) - listopad 2003 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 6: Stanovení tvrdosti povrchu

125 Kč

ČSN EN 13892-7 (722482) - leden 2004

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 7: Stanovení odolnosti potěrů s podlahovou krytinou proti opotřebení valivým zatížením

190 Kč

ČSN EN 13892-8 (722482) - listopad 2003 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 8: Stanovení přídržnosti

125 Kč

ČSN EN 13892-9 (722482) - červen 2019 aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 9: Rozměrová stálost

230 Kč

ČSN EN 14016-1 (722483) - březen 2005 aktuální vydání

Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 1: Definice, požadavky

230 Kč

ČSN EN 14016-2 (722483) - březen 2005 aktuální vydání

Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 2: Zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 13454-1 (722485) - únor 2005

Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 1: Definice a požadavky

340 Kč

ČSN EN 13454-2 (722485) - prosinec 2019 aktuální vydání

Pojiva pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 13279-1 (722486) - duben 2009 aktuální vydání

Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 1: Definice a požadavky

340 Kč

ČSN EN 13279-2 (722486) - červenec 2014 aktuální vydání

Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 2: Zkušební metody

340 Kč

ČSN EN 15368 +A1 (722487) - listopad 2010 aktuální vydání

Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití - Definice, specifikace a kritéria shody

340 Kč

ČSN EN 13282-1 (722488) - srpen 2013

Hydraulická silniční pojiva - Část 1: Rychle tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva - Složení, specifikace a kritéria shody

340 Kč

ČSN EN 13282-2 (722488) - říjen 2015

Hydraulická silniční pojiva - Část 2: Normálně tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva - Složení, specifikace a kritéria shody

350 Kč

ČSN EN 13282-3 (722488) - srpen 2015 aktuální vydání

Hydraulická silniční pojiva - Část 3: Hodnocení shody

230 Kč

ČSN EN 12860 (722490) - červen 2002

Sádrová lepidla pro sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 14190 ed. 2 (722491) - prosinec 2014 aktuální vydání

Upravené výrobky ze sádrových desek - Definice, požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 14496 ed. 2 (722492) - březen 2018 aktuální vydání

Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 13963 ed. 2 (722495) - prosinec 2014 aktuální vydání

Spárovací materiály pro sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

350 Kč

ČSN EN 13815 (722498) - květen 2007

Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 15319 (722499) - únor 2008

Obecné zásady navrhování konstrukcí ze sádrových výrobků vyztužených vlákny

440 Kč