Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

Třída 7224 - Malty, maltové směsi, potěry

Zobrazit obsah třídy 72

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
Přidat do košíku
57101 ČSN EN 1015-1 (722400) - říjen 1999
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem)
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.07t


255 Kč vč. DPH
58947 ČSN EN 1015-10 (722400) - červen 2000
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.07t


190 Kč vč. DPH
58949 ČSN EN 1015-11 (722400) - červen 2000
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.07t


295 Kč vč. DPH
501489 ČSN EN 1015-12 (722400) - únor 2017 aktuální vydání
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu
190 Kč vč. DPH
60729 ČSN EN 1015-17 (722400) - leden 2001
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 17: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů v čerstvé maltě
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.05t


255 Kč vč. DPH
67106 ČSN EN 1015-18 (722400) - červen 2003
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 18: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě
190 Kč vč. DPH
57106 ČSN EN 1015-19 (722400) - říjen 1999
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.05t


255 Kč vč. DPH
57102 ČSN EN 1015-2 (722400) - říjen 1999
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.07t


255 Kč vč. DPH
67105 ČSN EN 1015-21 (722400) - červen 2003
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 21: Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem
190 Kč vč. DPH
58363 ČSN EN 1015-3 (722400) - březen 2000
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.04t, A2 12.07t


320 Kč vč. DPH
57103 ČSN EN 1015-4 (722400) - říjen 1999
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 4: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace)
190 Kč vč. DPH
57104 ČSN EN 1015-6 (722400) - říjen 1999
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.07t


255 Kč vč. DPH
57105 ČSN EN 1015-7 (722400) - říjen 1999
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě
190 Kč vč. DPH
58948 ČSN EN 1015-9 (722400) - červen 2000
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty
K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 12.07t


255 Kč vč. DPH
87618 ČSN EN 998-1 ed. 2 (722401) - březen 2011
Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.17tNorma bude zrušena k 31. srpnu 2018 (zobrazit náhrady)
372 Kč vč. DPH
502379 ČSN EN 998-1 ed. 3 (722401) - květen 2017
Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky
340 Kč vč. DPH
87617 ČSN EN 998-2 ed. 2 (722401) - březen 2011
Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.17tNorma bude zrušena k 31. srpnu 2018 (zobrazit náhrady)
372 Kč vč. DPH
502380 ČSN EN 998-2 ed. 3 (722401) - květen 2017
Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění
340 Kč vč. DPH
84564 ČSN EN 15824 (722402) - prosinec 2009
Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z2 3.18tNorma bude zrušena k 31. březnu 2019 (zobrazit náhrady)
262 Kč vč. DPH
504401 ČSN EN 15824 ed. 2 (722402) - březen 2018 nové vydání
Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy
230 Kč vč. DPH
75808 ČSN 72 2410 (722410) - červen 2006
Pokyn pro řízení výroby závodu týkající se označování CE návrhových malt pro zdění (systém prokazování shody 2+)
190 Kč vč. DPH
91669 ČSN EN 14891 (722430) - listopad 2012
Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.13t, Z1 9.17tNorma bude zrušena k 31. prosinci 2018 (zobrazit náhrady)
402 Kč vč. DPH
502695 ČSN EN 14891 ed. 2 (722430) - září 2017 aktuální vydání
Vodotěsné výrobky nanášené v tekutém stavu, používané pod lepené keramické obklady - Požadavky, metody zkoušení, posuzování shody, klasifikace a označování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
5431 ČSN 72 2452 (722452) - listopad 1968
Zkouška mrazuvzdornosti malty
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.05t


97 Kč vč. DPH
92000 ČSN EN 12004 +A1 (722469) - prosinec 2012
Lepidla pro obkladové prvky - Požadavky, posuzování shody, klasifikace a označování
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 2 1.15t, Z1 9.17tNorma bude zrušena k 30. listopadu 2018 (zobrazit náhrady)
402 Kč vč. DPH
502692 ČSN EN 12004-1 (722469) - září 2017
Lepidla pro obkladové prvky - Část 1: Požadavky, posuzování a ověřování stálosti vlastností, klasifikace a označování
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
350 Kč vč. DPH
502698 ČSN EN 12004-2 (722469) - září 2017
Lepidla pro obkladové prvky - Část 2: Zkušební metody
Norma obsahuje pouze anglický text normy.
440 Kč vč. DPH
83495 ČSN EN 12808-1 (722470) - červen 2009 aktuální vydání
Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 1: Stanovení chemické odolnosti malt na bázi reaktivních pryskyřic
190 Kč vč. DPH
83496 ČSN EN 12808-2 (722470) - červen 2009 aktuální vydání
Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení otěruvzdornosti
190 Kč vč. DPH
83497 ČSN EN 12808-3 (722470) - červen 2009 aktuální vydání
Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení pevnosti v ohybu a v tlaku
190 Kč vč. DPH
84715 ČSN EN 12808-4 (722470) - leden 2010 aktuální vydání
Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení smrštění
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.11t


210 Kč vč. DPH
83498 ČSN EN 12808-5 (722470) - červen 2009 aktuální vydání
Lepidla a spárovací malty pro keramické obkladové prvky - Část 5: Stanovení nasákavosti
125 Kč vč. DPH
84169 ČSN EN 13888 (722471) - září 2009 aktuální vydání
Spárovací malty a lepidla pro keramické obkladové prvky - Požadavky, hodnocení shody, třídění a označování
230 Kč vč. DPH
61513 ČSN EN 13318 (722480) - červenec 2001
Potěrové materiály a podlahové potěry - Definice
340 Kč vč. DPH
68238 ČSN EN 13813 (722481) - listopad 2003 aktuální vydání
Potěrové materiály a podlahové potěry - Potěrové materiály - Vlastnosti a požadavky
340 Kč vč. DPH
68559 ČSN EN 13892-1 (722482) - listopad 2003 aktuální vydání
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 1: Odběr vzorků, zhotovení a ošetřování zkušebních těles
190 Kč vč. DPH
68558 ČSN EN 13892-2 (722482) - listopad 2003 aktuální vydání
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku
125 Kč vč. DPH
97280 ČSN EN 13892-3 (722482) - květen 2015 aktuální vydání
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 3: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou Böhme
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.16t


210 Kč vč. DPH
68560 ČSN EN 13892-4 (722482) - listopad 2003 aktuální vydání
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA
190 Kč vč. DPH
69208 ČSN EN 13892-5 (722482) - leden 2004
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 5: Stanovení odolnosti potěrů, sloužících jako užitková vrstva, proti opotřebení valivým zatížením
190 Kč vč. DPH
68556 ČSN EN 13892-6 (722482) - listopad 2003 aktuální vydání
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 6: Stanovení tvrdosti povrchu
125 Kč vč. DPH
69207 ČSN EN 13892-7 (722482) - leden 2004
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 7: Stanovení odolnosti potěrů s podlahovou krytinou proti opotřebení valivým zatížením
190 Kč vč. DPH
68557 ČSN EN 13892-8 (722482) - listopad 2003 aktuální vydání
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 8: Stanovení přídržnosti
125 Kč vč. DPH
71764 ČSN EN 14016-1 (722483) - březen 2005 aktuální vydání
Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 1: Definice, požadavky
230 Kč vč. DPH
71763 ČSN EN 14016-2 (722483) - březen 2005 aktuální vydání
Látky pro hořečnatou maltovinu pro potěrové materiály - Kaustický magnezit a chlorid hořečnatý - Část 2: Zkušební metody
340 Kč vč. DPH
72227 ČSN EN 13454-1 (722485) - únor 2005
Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 1: Definice a požadavky
340 Kč vč. DPH
80386 ČSN EN 13454-2 +A1 (722485) - únor 2008 aktuální vydání
Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody
230 Kč vč. DPH
83017 ČSN EN 13279-1 (722486) - duben 2009 aktuální vydání
Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 1: Definice a požadavky
340 Kč vč. DPH
95556 ČSN EN 13279-2 (722486) - červenec 2014 aktuální vydání
Sádrová pojiva a sádrové malty pro vnitřní omítky - Část 2: Zkušební metody
340 Kč vč. DPH
87033 ČSN EN 15368 +A1 (722487) - listopad 2010 aktuální vydání
Hydraulické stavební pojivo pro nekonstrukční použití - Definice, specifikace a kritéria shody
340 Kč vč. DPH
93520 ČSN EN 13282-1 (722488) - srpen 2013
Hydraulická silniční pojiva - Část 1: Rychle tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva - Složení, specifikace a kritéria shody
340 Kč vč. DPH
98266 ČSN EN 13282-2 (722488) - říjen 2015
Hydraulická silniční pojiva - Část 2: Normálně tvrdnoucí hydraulická silniční pojiva - Složení, specifikace a kritéria shody
350 Kč vč. DPH
98023 ČSN EN 13282-3 (722488) - srpen 2015 aktuální vydání
Hydraulická silniční pojiva - Část 3: Hodnocení shody
230 Kč vč. DPH
64439 ČSN EN 12860 (722490) - červen 2002
Sádrová lepidla pro sádrové tvárnice - Definice, požadavky a zkušební metody
230 Kč vč. DPH
96276 ČSN EN 14190 ed. 2 (722491) - prosinec 2014 aktuální vydání
Upravené výrobky ze sádrových desek - Definice, požadavky a zkušební metody
350 Kč vč. DPH
75447 ČSN EN 14496 (722492) - březen 2006
Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody
K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z2 3.18tNorma bude zrušena k 30. dubnu 2019 (zobrazit náhrady)
372 Kč vč. DPH
504254 ČSN EN 14496 ed. 2 (722492) - březen 2018 nové vydání
Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody
230 Kč vč. DPH
96275 ČSN EN 13963 ed. 2 (722495) - prosinec 2014 aktuální vydání
Spárovací materiály pro sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody
350 Kč vč. DPH
78419 ČSN EN 13815 (722498) - květen 2007
Lité sádrové výrobky vyztužené vlákny - Definice, požadavky a zkušební metody
440 Kč vč. DPH
80525 ČSN EN 15319 (722499) - únor 2008
Obecné zásady navrhování konstrukcí ze sádrových výrobků vyztužených vlákny
440 Kč vč. DPH