ČSN EN 13892-3 (722482) Aktuální vydání

Zkušební metody potěrových materiálů - Část 3: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou Böhme

ČSN EN 13892-3 Zkušební metody potěrových materiálů - Část 3: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou Böhme
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 210 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma určuje metodu pro stanovení odolnosti proti obrusu na zkušebních tělesech zhotovených z malty pro cementové potěrové materiály, především pro potěrové materiály s tvrdým kamenivem a případně pro jiné potěrové materiály. Metoda je rovněž vhodná pro zkušební tělesa vyřezaná z podlahového potěru a není vhodná pro potěry z pryskyřičného materiálu.

Označení ČSN EN 13892-3 (722482)
Katalogové číslo 97280
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 5. 2015
Datum účinnosti 1. 6. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963972800
Změny a opravy Oprava 1 3.16t
Tato norma nahradila ČSN EN 13892-3 (722482) z prosince 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13892-1 (722482)
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 1: Odběr vzorků, zhotovení a ošetřování zkušebních těles

ČSN EN 13892-2 (722482)
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 2: Stanovení pevnosti v tahu za ohybu a pevnosti v tlaku

ČSN EN 13892-4 (722482)
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 4: Stanovení odolnosti proti obrusu metodou BCA

ČSN EN 13892-5 (722482)
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 5: Stanovení odolnosti potěrů, sloužících jako užitková vrstva, proti opotřebení valivým zatížením

ČSN EN 13892-6 (722482)
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 6: Stanovení tvrdosti povrchu

ČSN EN 13892-7 (722482)
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 7: Stanovení odolnosti potěrů s podlahovou krytinou proti opotřebení valivým zatížením

ČSN EN 13892-8 (722482)
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 8: Stanovení přídržnosti

ČSN EN 13892-9 (722482)
Zkušební metody potěrových materiálů - Část 9: Rozměrová stálost