ČSN EN 1015-3 (722400)

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)

ČSN EN 1015-3 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 320 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1015-3:1999. Evropská norma EN 1015-3:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje metodu stanovení konzistence charakterizovanou hodnotou rozlití pro čerstvě namíchané malty (dále se uvádí jen krátce jako čerstvé malty) včetně malt obsahujících minerální pojiva a hutná a lehká kameniva. Princip metody i postup při provádění normalizované zkoušky je popsán. ČSN EN 1015-3 (72 2400) byla vydána v březnu 2000.

Označení ČSN EN 1015-3 (722400)
Katalogové číslo 58363
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 3. 2000
Datum účinnosti 1. 4. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963583631
Změny a opravy A1 7.04t, A2 12.07t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1015-1 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem)

ČSN EN 1015-10 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty

ČSN EN 1015-11 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku

ČSN EN 1015-12 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu

ČSN EN 1015-17 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 17: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů v čerstvé maltě

ČSN EN 1015-18 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 18: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě

ČSN EN 1015-19 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky

ČSN EN 1015-2 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt

ČSN EN 1015-21 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 21: Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem

ČSN EN 1015-4 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 4: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace)

ČSN EN 1015-6 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty

ČSN EN 1015-7 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě

ČSN EN 1015-9 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty