ČSN EN 1015-9 (722400)

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty

ČSN EN 1015-9 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 255 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Zkušební evropská norma určuje metody pro stanovení doby zpracovatelnosti obyčejných malt i malt pro tenké spáry a času pro úpravu malt pro tenké spáry. Podstata zkoušení spočívá ve třech odlišných zkušebních postupech: v měření odporu vůči vnikání penetrační tyčky do malty, v měření změny hodnoty rozlití malty s použitém střásacího stolku a v měření plochy zkušební krychle ze zvoleného materiálu, která zůstane pokryta zkoušenou maltou ve stanoveném časovém období. Zkušební metoda bude aplikována pro malty pro vnitřní a vnější omítky a pro malty pro zdění podle připravovaných evropských předmětových norem EN 998 Specifikace malt pro zdivo - Částí 1 a 2.

Označení ČSN EN 1015-9 (722400)
Katalogové číslo 58948
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 2000
Datum účinnosti 1. 7. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963589480
Změny a opravy A1 12.07t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1015-1 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem)

ČSN EN 1015-10 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty

ČSN EN 1015-11 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku

ČSN EN 1015-12 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu

ČSN EN 1015-17 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 17: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů v čerstvé maltě

ČSN EN 1015-18 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 18: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě

ČSN EN 1015-19 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky

ČSN EN 1015-2 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt

ČSN EN 1015-21 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 21: Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem

ČSN EN 1015-3 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)

ČSN EN 1015-4 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 4: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace)

ČSN EN 1015-6 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty

ČSN EN 1015-7 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě