ČSN EN 1015-10 (722400)

Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty

ČSN EN 1015-10 Zkušební metody malt pro zdivo - Část 10: Stanovení objemové hmotnosti suché zatvrdlé malty
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1015-10:1999. Evropská norma EN 1015-10:1999 má status české technické normy. Tato evropská norma určuje metodu stanovení objemové hmotnosti suchých zatvrdlých malt. Týká se lehkých malt, obyčejných malt a malt pro tenké spáry s použitím zkušebních těles pravoúhlého tvaru. Princip metody i postup při provádění normalizované zkoušky je popsán. ČSN EN 1015-10 (72 2400) byla vydána v červnu 2000.

Označení ČSN EN 1015-10 (722400)
Katalogové číslo 58947
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 6. 2000
Datum účinnosti 1. 7. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963589473
Změny a opravy A1 12.07t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1015-1 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 1: Stanovení zrnitosti (sítovým rozborem)

ČSN EN 1015-11 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 11: Stanovení pevnosti zatvrdlých malt v tahu za ohybu a v tlaku

ČSN EN 1015-12 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu

ČSN EN 1015-17 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 17: Stanovení obsahu ve vodě rozpustných chloridů v čerstvé maltě

ČSN EN 1015-18 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 18: Stanovení koeficientu kapilární absorpce vody v zatvrdlé maltě

ČSN EN 1015-19 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 19: Stanovení propustnosti vodních par zatvrdlými maltami pro vnitřní a vnější omítky

ČSN EN 1015-2 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 2: Odběr základních vzorků malt a příprava zkušebních malt

ČSN EN 1015-21 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 21: Stanovení soudržnosti malt pro jednovrstvé vnější omítky s podkladem

ČSN EN 1015-3 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 3: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím střásacího stolku)

ČSN EN 1015-4 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 4: Stanovení konzistence čerstvé malty (s použitím přístroje pro stanovení hodnoty penetrace)

ČSN EN 1015-6 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 6: Stanovení objemové hmotnosti čerstvé malty

ČSN EN 1015-7 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 7: Stanovení obsahu vzduchu v čerstvé maltě

ČSN EN 1015-9 (722400)
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 9: Stanovení doby zpracovatelnosti a času pro úpravu čerstvé malty