ČSN EN 998-2 ed. 3 (722401)

Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění

ČSN EN 998-2 ed. 3 Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma určuje požadavky na průmyslově vyráběné malty pro zdění (pro ukládání, spojování a spárování), pro používání ve zděných stěnách, pilířích a příčkách (např. lícové a omítané zdivo, zatížené a nezatížené zděné konstrukce pro stavby a stavebnictví).
Tato norma určuje pro čerstvé malty kvalitativní požadavky pro dobu zpracovatelnosti, obsah chloridů, obsah vzduchu, objemovou hmotnost a čas pro úpravu (jen na malty pro tenké spáry). Pro zatvrdlé malty určuje, např. kvalitativní požadavky na pevnost v tlaku, soudržnost a objemovou hmotnost, které se prokazují příslušnými zkušebními metodami uvedenými v samostatných evropských normách.
Tato evropká norma stanovuje posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) výrobku, který je v souladu s touto evropskou normou. Je začleněn požadavek značení výrobku podle této evropské normy.
Tato norma se týká malt pro zdění uvedených v kapitole 3 s výjimkou staveništních malt. Nicméně může být tato norma, nebo její část, použita pro staveništní malty spolu s prováděcími pokyny a národními specifikacemi.

Označení ČSN EN 998-2 ed. 3 (722401)
Katalogové číslo 502380
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2017
Datum účinnosti 1. 6. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135023806
Tato norma nahradila ČSN EN 998-2 ed. 2 (722401) z března 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 998-1 ed. 3 (722401)
Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky