ČSN EN 998-1 ed. 3 (722401)

Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky

ČSN EN 998-1 ed. 3 Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tuto normu lze použít pro průmyslově vyráběné malty pro vnitřní a vnější omítky s anorganickými pojivy pro vnitřní a vnější omítání stěn, stropů, pilířů a příček. Norma obsahuje definice a kvalitativní požadavky na konečné výrobky.
Tato norma stanovuje posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) výrobku, který je v souladu s touto evropskou normou. Je začleněn požadavek značení výrobku podle této evropské normy.
Netýká se malt, u nichž je hlavním aktivním pojivem pojivo ze síranu vápenatého.
Pojivo ze síranu vápenatého může být použito jako doplňkové pojivo společně se vzdušným vápnem. Pokud je vzdušné vápno základním aktivním pojivem, pak se malty pro vnitřní / vnější omítky týká tato norma. Pokud je základním aktivním pojivem pojivo ze síranu vápenatého, pak se na maltu vztahuje EN 13279.
Speciální malty odolné na požár a zvukověizolační malty, malty pro opravy konstrukcí, úpravu povrchu staveb, jako jsou materiály pro vyrovnávání, natírání, ochranné vrstvy, organické omítky nanášené v tenkých vrstvách a prefabrikované stavební díly (např. sádrokartonové desky), nejsou předmětem této normy.
Tato norma se týká malt pro vnitřní / vnější omítky uvedených v kapitole 3 s výjimkou staveništních malt pro vnitřní / vnější omítky. Nicméně však může být tato norma nebo její část použita pro staveništní malty spolu s prováděcími pokyny a národními specifikacemi.

Označení ČSN EN 998-1 ed. 3 (722401)
Katalogové číslo 502379
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2017
Datum účinnosti 1. 6. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8596135023790
Tato norma nahradila ČSN EN 998-1 ed. 2 (722401) z března 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 998-2 ed. 3 (722401)
Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění