ČSN EN 15824 ed. 2 (722402) Aktuální vydání

Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy

ČSN EN 15824 ed. 2 Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma se týká průmyslově vyráběných vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy, používaných pro vnější nebo vnitřní omítkové systémy na stěnách, stropech, sloupech a příčkách. Tyto omítky jsou vyráběny v pastovitém stavu, připravené k přímému použití, nebo v sypkém stavu. Tato evropská norma může být rovněž použita pro vnější a vnitřní omítky obsahující silikáty, silany, siloxany a silikony. Vnější a vnitřní omítky mohou tvořit konečný strukturovaný nebo nestrukturovaný povrch omítkového systému nebo se mohou použít k vyrovnání podkladu k dosažení dostatečně hladkého povrchu pro další dekorativní úpravy.
Norma zahrnuje definice a konečné kvalitativní požadavky. K přesnějšímu označení různých druhů vnějších a vnitřních omítek zahrnuje příslušné kategorie vlastností.
Norma stanovuje posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) výrobku, který je v souladu s touto evropskou normou. Je začleněn požadavek značení výrobku podle této evropské normy.
Norma se netýká nátěrových hmot a nátěrových systémů podle EN 1062-1 a EN 13300.
Norma se netýká navrhování a provádění vnějších a vnitřních omítek. Nicméně tato evropská norma může být použita k definování vnějších a vnitřních omítek v souvislosti s uplatněním kódů národních předpisů pro provádění prací.

Označení ČSN EN 15824 ed. 2 (722402)
Katalogové číslo 504401
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 2018
Datum účinnosti 1. 4. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135044016
Tato norma nahradila ČSN EN 15824 ed. 2 (722402) z února 2018
ČSN EN 15824 (722402) z prosince 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)