ČSN EN 13454-2 (722485) Aktuální vydání

Pojiva pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody

ČSN EN 13454-2 Pojiva pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 2: Zkušební metody
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument se týká zkušebních metod pojiv vyrobených ze síranu vápenatého specifikovaných
v EN 13454-1. Současně je možné některé z uvedených zkušebních metod použít pro zkoušení průmyslově vyráběných maltových směsí pro podlahové potěry, které specifikuje EN 13813.
Tento dokument popisuje referenční zkušební metody. Použijí-li se jiné metody a jiné zkušební podmínky, je nutno prokázat, že jejich výsledky odpovídají výsledkům referenčních metod. Ve sporných případech se mohou použít pouze referenční metody.
Tento dokument popisuje zkušební metody pro pojiva a vyrobené směsi, jejichž základní pojivovou složkou je síran vápenatý.

Označení ČSN EN 13454-2 (722485)
Katalogové číslo 508852
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2019
Datum účinnosti 1. 1. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135088522
Tato norma nahradila ČSN EN 13454-2 (722485) z července 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 13454-1 (722485)
Pojiva, kompozitní pojiva a průmyslově vyráběné maltové směsi pro podlahové potěry ze síranu vápenatého - Část 1: Definice a požadavky