Třída 7270 - Izolační materiály a výrobky všeobecně

Zobrazit obsah třídy 72 - Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 9229 (727000) - říjen 2021 aktuální vydání

Tepelné izolace - Terminologie

350 Kč

ČSN EN ISO 12241 (727006) - listopad 2023 nové vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Pravidla výpočtu

550 Kč

ČSN 72 7010 (727010) - červenec 1988

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.95t

255 Kč

ČSN 72 7011 (727011) - červenec 1994

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda válce

230 Kč

ČSN 72 7012-1 (727012) - květen 1994

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda desky. Část 1: Společná ustanovení

230 Kč

ČSN 72 7012-2 (727012) - květen 1994

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda desky. Část 2: Metoda chráněné teplé desky

125 Kč

ČSN 72 7012-3 (727012) - květen 1994

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda desky. Část 3: Metoda měřidla tepelného toku

125 Kč

ČSN 72 7013 (727013) - prosinec 1994

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda koule

230 Kč

ČSN 72 7014 (727014) - duben 1994

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Vyhodnocení zkoušek

125 Kč

ČSN 72 7018 (727018) - červenec 1970

Stanovení sypné hmotnosti keramických surovin a hmot

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Za 12.78t

97 Kč

ČSN 72 7022 (727022) - leden 1971

Stanovení zrnitosti křemelinových výrobků sítovým rozborem

65 Kč

ČSN 72 7025 (727025) - prosinec 1970

Stanovení odolnosti křemelinových výrobků proti vlivu mrazu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Za 11.74, Zb 12.78t, Zc 7.88t

129 Kč

ČSN 72 7030 (727030) - červen 1973

Stanovení součinitele difúze vodní páry stavebních materiálů. Všeobecná část

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.00t

222 Kč

ČSN EN 822 (727041) - září 2013

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení délky a šířky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.23t

Norma bude zrušena k 30. září 2025 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN ISO 29465 (727041) - únor 2023

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení délky a šířky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 823 (727042) - září 2013

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.23t

Norma bude zrušena k 30. listopadu 2025 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN ISO 29466 (727042) - duben 2023

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 824 (727043) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pravoúhlosti

190 Kč

ČSN EN 825 (727044) - září 2013

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.23t

Norma bude zrušena k 30. září 2025 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN ISO 29468 (727044) - únor 2023

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 826 (727045) - září 2013

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška tlakem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.23t

Norma bude zrušena k 30. listopadu 2025 (přejít na náhradu).

262 Kč

ČSN EN ISO 29469 (727045) - duben 2023

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška tlakem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1603 (727047) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek (23 °C/50% relativní vlhkost)

190 Kč

ČSN EN 1604 (727048) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek

190 Kč

ČSN EN 1605 (727049) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách

190 Kč

ČSN EN 1607 (727051) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky

190 Kč

ČSN EN 1608 (727052) - září 2013

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.23t

Norma bude zrušena k 30. listopadu 2025 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN ISO 29766 (727052) - duben 2023

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 29767 (727053) - únor 2020

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření

190 Kč

ČSN EN 12085 (727054) - září 2013

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.23t

Norma bude zrušena k 30. září 2025 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN ISO 29768 (727054) - únor 2023

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12086 (727055) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení propustnosti vodní páry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.21t

250 Kč

ČSN EN ISO 16535 (727056) - únor 2020

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření

230 Kč

ČSN EN ISO 16536 (727057) - březen 2020 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi

190 Kč

ČSN EN 12089 (727058) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška ohybem

190 Kč

ČSN EN 12090 (727059) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška smykem

230 Kč

ČSN EN 12429 (727061) - srpen 1999

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Postupy k dosažení rovnovážné vlhkosti za určených teplotních a vlhkostních podmínek

230 Kč

ČSN EN 12430 (727062) - září 2013 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při bodovém zatížení

230 Kč

ČSN EN 12431 (727063) - září 2013

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.23t

Norma bude zrušena k 30. září 2025 (přejít na náhradu).

222 Kč

ČSN EN ISO 29770 (727063) - únor 2023

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13820 (727064) - červen 2004

Tepelně izolační materiály pro použití ve stavebnictví - Stanovení obsahu organických látek

190 Kč

ČSN EN 13793 (727065) - červen 2004

Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení chování při cyklickém zatěžování

230 Kč

ČSN EN ISO 16534 (727066) - duben 2021 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem

230 Kč

ČSN EN ISO 16546 (727067) - duben 2021 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování

190 Kč

ČSN EN ISO 29470 (727068) - duben 2021 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení objemové hmotnosti

190 Kč

ČSN EN 17886 (727070) - březen 2024

Tepelněizolační výrobky - Posouzení náchylnosti k růstu plísní - Laboratorní zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč
foo