ČSN 72 7010 (727010)

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Společná ustanovení

ČSN 72 7010 Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Společná ustanovení
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 255 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů pro konstrukce stavebních objektů a dalších materiálů na základě měření v ustáleném tepelném stavu. To je stav, při kterém nedochází ve vztažné části vzorku k časové změně hustoty tepelného toku větší, než stanovují návazné zkušební normy. Norma určuje sedm druhů zkoušek podle jejich účelu. Jsou pak normalizovány postupy při zkoušení, při zpracování výsledků a dokumentaci o zkouškách.Hodnocení výsledků normalizováno není. ČSN 72 7010 byla schválena 14.7.1988 a nabyla účinnosti od 1.6.1989. Nahradila ČSN 72 7010 z r.1970.
"Změnou 1)-9/1995", vydanou v říjnu 1995, se s účinností od 1.11.1995 provádí v normě změny v souvislosti s vydáním ČSN 72 7306 z října 1995.

Označení ČSN 72 7010 (727010)
Katalogové číslo 31002
Cena 190 Kč190
Datum schválení 14. 7. 1988
Datum účinnosti 1. 6. 1989
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A5
EAN kód 8590963310022
Změny a opravy Z1 9.95t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 72 70 10
  • ČSN 727010
  • ČSN 72 70 10 : 1988
  • ČSN 727010:1988
  • ČSN 72 7010:1988
foo