ICS 91.120.10 - Tepelné izolace

ČSN EN 15900 (011502) - prosinec 2010

Energetické služby pro zlepšování energetické účinnosti - Definice a požadavky

190 Kč

ČSN P CEN/TR 12831-2 (060206) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-1, Modul M3-3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TR 12831-4 (060206) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Výpočet tepelného výkonu - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 12831-3, Modul M8-2, M8-3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-1 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-1: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-1, Modul M3-1, M3-4, M3-9, M8-1, M8-4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-10 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-10: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-5, Modul M3-7, M8-7

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-2 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-2, Modul M3-5, M4-5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-3 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-3: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-3, Modul M3-6, M4-6, M8-6

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-4 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-1, Modul M3-8-1, M8-8-1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-5 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-5: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-2, Modul M3-8

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-6 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-6: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-3, Modul M3-8-3, M8-8-3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-7 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-7: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-4, Modul M8-3-4, M8-8-4, M8-11-4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-8 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-8: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-5, Modul M3-8-5, M4-8-5, M8-8-5, M11-8-5

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TR 15316-6-9 (060401) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 6-9: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15316-4-8, Modul M3-8-8

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TR 15378-2 (060402) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-1, Modul M3-11 a M8-11

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN P CEN/TR 15378-4 (060402) - září 2019

Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 4: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15378-3, Modul M3-10 a M8-10

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17423 (060403) - květen 2021

Energetická náročnost budov - Stanovení a vykazování faktorů primární energie (PEF) a emisního faktoru CO2 - Obecné zásady, Modul M1-7

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TR 15459-2 (060405) - říjen 2018

Energetická náročnost budov - Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15459-1, Modul M1-14

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16947-1 (120556) - listopad 2017

Energetická náročnost budov - Systém správy budovy - Část 1: Modul M10-12

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16798-3 (127024) - březen 2020 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 3: Pro nebytové budovy - Výkonové požadavky na větrací a klimatizační systémy místností (Moduly M5-1, M5-4)

440 Kč

ČSN EN 16798-5-2 (127024) - prosinec 2020 nové vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-2: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-8) - Metoda 2: Distribuce a výroba

440 Kč

ČSN EN 16798-1 (127027) - srpen 2020 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 1: Vstupní parametry vnitřního prostředí pro návrh a posouzení energetické náročnosti budov s ohledem na kvalitu vnitřního vzduchu, tepelného prostředí, osvětlení a akustiky - Modul M1-6

570 Kč

ČSN EN 16798-13 (127027) - prosinec 2017

Energetická náročnost budov - Část 13: Modul M4-8 - Výpočet chladicích systémů - Výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16798-15 (127027) - prosinec 2017

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 15: Výpočet chladicích systémů (Modul M4-7) - Akumulace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16798-17 (127027) - březen 2020 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 17: Směrnice pro kontrolu větracích a klimatizačních systémů (Modul M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

350 Kč

ČSN EN 16798-5-1 (127027) - prosinec 2020 nové vydání

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 5-1: Výpočtové metody pro energetické požadavky větracích a klimatizačních systémů (Moduly M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8) - Metoda 1: Distribuce a výroba

570 Kč

ČSN EN 16798-7 (127027) - prosinec 2017

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 7: Výpočtové metody pro stanovení průtoků vzduchu v budovách, včetně infiltrace (Moduly M5-5)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 16798-9 (127027) - prosinec 2017

Energetická náročnost budov - Větrání budov - Část 9: Výpočtové metody pro energetické požadavky chladicích systémů (Modul M4-1, M4-4, M4-9) - Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 14 8102 (148102) - duben 1993

Tepelné izolace chladíren a mrazíren

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.97t

222 Kč

ČSN EN 14496 ed. 2 (722492) - březen 2018 aktuální vydání

Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 1745 (722636) - únor 2021 nové vydání

Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení tepelných vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

770 Kč

ČSN EN ISO 12241 (727006) - duben 2009 aktuální vydání

Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Pravidla výpočtu

440 Kč

ČSN 72 7010 (727010) - červenec 1988

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.95t

255 Kč

ČSN 72 7011 (727011) - červenec 1994

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda válce

230 Kč

ČSN 72 7012-1 (727012) - květen 1994

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda desky. Část 1: Společná ustanovení

230 Kč

ČSN 72 7012-2 (727012) - květen 1994

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda desky. Část 2: Metoda chráněné teplé desky

125 Kč

ČSN 72 7012-3 (727012) - květen 1994

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda desky. Část 3: Metoda měřidla tepelného toku

125 Kč

ČSN 72 7013 (727013) - prosinec 1994

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Metoda koule

230 Kč

ČSN 72 7014 (727014) - duben 1994

Stanovení součinitele tepelné vodivosti materiálů v ustáleném tepelném stavu. Vyhodnocení zkoušek

125 Kč

ČSN EN 12429 (727061) - srpen 1999

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Postupy k dosažení rovnovážné vlhkosti za určených teplotních a vlhkostních podmínek

230 Kč

ČSN EN 16783 (727250) - únor 2018 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky - Pravidla produktové kategorie (PCR) výrobků průmyslově vyráběných a zhotovených in situ pro přípravu environmentálního prohlášení o produktu

230 Kč

ČSN 72 7302 (727302) - únor 1987

Tepelně izolační materiály z anorganických vláken. Metody zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.95t

372 Kč

ČSN 72 7306 (727306) - říjen 1995

Stanovení součinitele tepelné vodivosti stavebních materiálů a výrobků

125 Kč

ČSN 72 7308 (727308) - duben 1988

Minerální vlna. Technické požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.95t

157 Kč

ČSN EN ISO 52022-1 (730303) - březen 2018

Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 1: Zjednodušená metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 52022-3 (730303) - březen 2018

Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 3: Podrobná metoda výpočtu charakteristik zařízení protisluneční ochrany kombinované se zasklením

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

TNI CEN ISO/TR 52022-2 (730303) - duben 2018

Energetická náročnost budov - Tepelné a solární vlastnosti a vlastnosti denního osvětlení stavebních částí a prvků - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN ISO 12569 (730311) - říjen 2018 aktuální vydání

Tepelné vlastnosti budov a materiálů - Stanovení výměny vzduchu v budovách - Metoda poklesu koncentrace značkovacího plynu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN ISO 15758 (730312) - listopad 2014

Tepelně-vlhkostní chování zařízení budov a průmyslových instalací - Výpočet difuze vodní páry - Izolace potrubí pro vedení chladu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15927-1 (730315) - červenec 2004

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 1: Měsíční a roční průměry jednotlivých meteorologických prvků

340 Kč

ČSN EN ISO 15927-2 (730315) - listopad 2009

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 2: Hodinová data pro návrhovou tepelnou zátěž

190 Kč

ČSN EN ISO 15927-3 (730315) - únor 2010 aktuální vydání

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 3: Výpočet indexu hnaného deště pro svislé povrchy z hodinových dat větru a dešťových srážek

340 Kč

ČSN EN ISO 15927-4 (730315) - únor 2011 aktuální vydání

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 4: Hodinová data pro posuzování roční energetické potřeby pro vytápění a chlazení

230 Kč

ČSN EN ISO 15927-5 (730315) - červenec 2005

Tepelně vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 5: Data pro návrhové tepelné zatížení pro vytápěný prostor

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.12t, Oprava 1 10.12t

275 Kč

ČSN EN ISO 15927-6 (730315) - březen 2013 aktuální vydání

Tepelně-vlhkostní chování budov - Výpočet a uvádění klimatických dat - Část 6: Kumulované teplotní rozdíly (denostupně)

440 Kč

ČSN EN 12412-2 (730316) - květen 2004

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Rámy

440 Kč

ČSN EN 12412-4 (730316) - květen 2004

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 4: Roletové skříně

440 Kč

ČSN EN ISO 52017-1 (730318) - březen 2018

Energetická náročnost budov - Citelné a latentní tepelné zatížení a vnitřní teploty - Část 1: Obecné postupy výpočtu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 12631 (730321) - srpen 2019 aktuální vydání

Tepelné chování lehkých obvodových plášťů - Výpočet součinitele prostupu tepla

550 Kč

ČSN EN ISO 52003-1 (730324) - březen 2018

Energetická náročnost budov - Ukazatele, požadavky, kvalifikace a osvědčení - Část 1: Obecné aspekty a aplikace celkové energetické náročnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN CEN/TR 15193-2 (730327) - září 2017

Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění EN 15193-1, modul M9

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 390 Kč

ČSN EN 15193-1 (730327) - září 2017

Energetická náročnost budov - Energetické požadavky na osvětlení - Část 1: Specifikace, modul M9

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 23993 (730328) - červen 2011 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení návrhové hodnoty součinitele tepelné vodivosti

350 Kč

TNI 73 0329 (730329) - srpen 2010 aktuální vydání

Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy

230 Kč

TNI 73 0330 (730330) - srpen 2010 aktuální vydání

Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Bytové domy

350 Kč

ČSN P CEN/TS 16628 (730332) - listopad 2016

Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 16629 (730333) - listopad 2016

Energetická náročnost budov - Podrobná technická pravidla pro soubor norem ENB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 52000-1 (730334) - listopad 2018 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 1: Obecný rámec a postupy

945 Kč

TNI CEN ISO/TR 52000-2 (730334) - březen 2018

Energetická náročnost budov - Základní zásady pro soubor norem ENB - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52000-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 390 Kč

ČSN EN ISO 52010-1 (730335) - březen 2018

Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 1: Přepočet klimatických dat pro energetické výpočty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

TNI CEN ISO/TR 52010-2 (730335) - červenec 2018

Energetická náročnost budov - Vnější klimatické podmínky - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52010-1

440 Kč

ČSN EN ISO 52016-1 (730336) - září 2019 aktuální vydání

Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 1: Výpočtové postupy

1 530 Kč

TNI CEN ISO/TR 52016-2 (730336) - duben 2020

Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 2: Vysvětlení a zdůvodnění ISO 52016-1 a ISO 52017-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN ISO 52018-1 (730337) - březen 2018

Energetická náročnost budov - Indikátory pro částečné požadavky ENB vztahující se k tepelné rovnováze a vlastnostem prvků - Část 1: Přehled možností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 6781-3 (730340) - duben 2018 aktuální vydání

Provedení budov - Detekce tepelných, vzduchotěsných a vlhkostních nehomogenit v budovách s použitím infračervených metod - Část 3: Kvalifikace operátorů zařízení, analytiků dat a zpracovatelů zpráv

340 Kč

ČSN 73 0540-1 (730540) - červen 2005 aktuální vydání

Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

570 Kč

ČSN 73 0540-2 (730540) - říjen 2011 aktuální vydání

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.12t

675 Kč

ČSN 73 0540-3 (730540) - listopad 2005 aktuální vydání

Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

770 Kč

ČSN 73 0540-4 (730540) - červen 2005 aktuální vydání

Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

550 Kč

ČSN 73 0542 (730542) - září 1995

Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov

230 Kč

ČSN 73 0543-1 (730543) - červen 1998

Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana

350 Kč

ČSN EN ISO 13788 (730544) - červen 2019 aktuální vydání

Tepelně-vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody

440 Kč

ČSN EN 1934 (730545) - květen 1999

Tepelné chování budov - Stanovení tepelného odporu metodou teplé skříně při použití měřiče tepelného toku - Zdivo

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN 73 0546 (730546) - červen 1973

Zkoušení tepelných mostů stavebních dílců a částí konstrukcí

125 Kč

ČSN EN ISO 12572 (730547) - prosinec 2018 aktuální vydání

Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlastností prostupu vodní páry - Misková metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.20t

370 Kč

ČSN 73 0548 (730548) - leden 1985

Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

350 Kč

ČSN 73 0550 (730550) - prosinec 1994

Stanovení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov. Měření a kontrola tepelných ztrát budov

230 Kč

ČSN EN ISO 10211 (730551) - září 2020 aktuální vydání

Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty

550 Kč

ČSN EN ISO 9251 (730552) - listopad 1997

Tepelná izolace - Podmínky šíření tepla a vlastnosti materiálů - Slovník

125 Kč

ČSN EN ISO 9288 (730555) - srpen 1998

Tepelná izolace - Šíření tepla sáláním - Fyzikální veličiny a definice

340 Kč

ČSN EN ISO 8990 (730557) - srpen 1998

Tepelná izolace - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu - Kalibrovaná a chráněná teplá skříň

340 Kč

ČSN EN ISO 6946 (730558) - září 2020 aktuální vydání

Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtové metody

440 Kč

ČSN EN ISO 13370 (730559) - září 2019 aktuální vydání

Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody

550 Kč

ČSN EN 13187 (730560) - listopad 1999

Tepelné chování budov - Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov - Infračervená metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 14683 (730561) - březen 2018 aktuální vydání

Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1946-4 (730562) - březen 2001

Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 4: Měření metodou teplé skříně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 1946-5 (730562) - březen 2001

Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 5: Měření metodou trubky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 13786 (730563) - březen 2018 aktuální vydání

Tepelné chování stavebních dílců - Dynamické tepelné charakteristiky - Výpočtové metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13789 (730565) - červen 2019 aktuální vydání

Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda

350 Kč

ČSN EN ISO 10077-1 (730567) - červen 2019 aktuální vydání

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Obecně

440 Kč

ČSN EN ISO 10077-2 (730567) - červen 2019 aktuální vydání

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy

590 Kč

ČSN EN 12664 (730568) - srpen 2001

Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Suché a vlhké výrobky o středním a nízkém tepelném odporu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

590 Kč

ČSN EN 12667 (730569) - srpen 2001

Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Výrobky o vysokém a středním tepelném odporu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 10456 (730574) - únor 2009 aktuální vydání

Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

370 Kč

ČSN EN ISO 9972 (730577) - prosinec 2017 aktuální vydání

Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda

350 Kč

ČSN EN ISO 12567-1 (730579) - leden 2011 aktuální vydání

Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 1: Celková konstrukce oken a dveří

550 Kč

ČSN EN ISO 12567-2 (730579) - červen 2006

Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Střešní okna a ostatní přečnívající okna

340 Kč

ČSN EN 15232-1 (738532) - březen 2018

Energetická náročnost budov - Energetická náročnost budov - Část 1: Vliv automatizace, řízení a správy budov - Moduly M10-4,5,6,7,8,9,10

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 13125 (746025) - červenec 2002

Okenice a clony - Přídavný tepelný odpor - Přiřazení třídy průvzdušnosti výrobku

230 Kč

ČSN EN 16883 (961529) - listopad 2017

Ochrana kulturního dědictví - Směrnice pro snížení energetické náročnosti historických budov

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč