ČSN 14 8102 (148102)

Tepelné izolace chladíren a mrazíren

ČSN 14 8102 Tepelné izolace chladíren a mrazíren
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 222 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Články 3.1, 3.2.1, 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 4.2.2, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 a 5.1.2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb. o československých technických normách závazné v rozsahu působnosti MŽP ČR na základě jeho požadavku. Články 3.1.2 a 4.1.8 této normy jsou podle ustanovení téhož zákona závazné v rozsahu působnosti MZ ČR - hlavního hygienika ČR a MZ SR na základě jeho požadavku. Článek 3.1.10 této normy je podle obdobných ustanovení zákona závazný v rozsahu působnosti MZ ČR - hlavního hygienika ČR na základě jeho požadavku. Konečně články 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6 a 4.3.7 této normy jsou závazné podle § 3 téhož zákona v rozsahu působnosti ČÚBP a SÚBP na základě jeho požadavku. Norma platí pro navrhování a provádění chladíren, mrazíren a jim odpovídajícím prostorům. Stanoví požadavky na konstrukční řešení, pokyny pro navrhování a provádění tepelně izolačních a parotěsných vrstev nebo tepelně izolačních panelů a způsob hodnocení těchto prostorů. Za pozornost stojí z požadavků na konstrukční řešení chladíren a mrazíren s obkladovými tepelně izolačními materiály zejména: 3.1.2 Veškeré materiály použité pro výstavbu chladíren a mrazíren musí být odolné proti nízkým teplotám a vlhkosti. Použité materiály nesmí negativně ovlivňovat skladované zboží a musí splňovat požadavky příslušných předpisů. Dále 3.1.10 Vnitřní povrchy chlazených prostorů a skladba celého izolačního souvrství musí být z hygienicky nezávadných materiálů. Podobně z požadavků na konstrukční řešení chladíren a mrazíren s tepelně izolačními panely za pozornost stojí zejména: Čl.4.1.8 Vnitřní povrchy panelů včetně tmelů, krycích, vodících a distančních lišt musí být z hygienicky nezávadných materiálů a musí být omyvatelné. (Tyto tři články byly zezávazněny hlavním hygienikem ČR.) Na konci normy je dvouřádková kapitola 6 "Požadavky na bezpečnost" která uvádí toto: "Požadavek k zajištění bezpečnosti práce, technických zařízení a také požadavky na požární bezpečnost technologických zařízení a staveb stanoví příslušné předpisy". (Jsou zpravidla citovány v "Předmluvě".) ČSN 14 8102 byla vydána v dubnu 1993. Nahradila ON 14 8102 z 18.12.1961 v celém rozsahu.

Označení ČSN 14 8102 (148102)
Katalogové číslo 28642
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 4. 1993
Datum účinnosti 1. 5. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963286426
Změny a opravy Z1 5.97t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 14 81 02
  • ČSN 148102
  • ČSN 14 81 02 : 1993
  • ČSN 148102:1993
  • ČSN 14 8102:1993