Třída 14 - CHLADICÍ TECHNIKA

Zobrazit obsah třídy 14 - Chladicí technika

ČSN 14 0110 (140110) - září 1983

Názvosloví chladicí techniky

590 Kč

ČSN EN 13313 (140120) - červen 2011 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Odborná způsobilost osob

340 Kč

ČSN EN 12900 (140614) - březen 2014 aktuální vydání

Chladivové kompresory - Hodnotící podmínky, tolerance a výkonové charakteristiky udávané výrobcem

230 Kč

ČSN EN 13771-1 (140615) - květen 2017 aktuální vydání

Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 1: Chladivové kompresory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13771-2 (140615) - březen 2018 aktuální vydání

Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 2: Kondenzační jednotky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13215 +A1 (140619) - únor 2021 nové vydání

Kondenzační jednotky pro chlazení - Jmenovité podmínky, tolerance a údaje výkonnosti udávané výrobcem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 378-1 +A1 (140647) - květen 2021 nové vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 378-2 (140647) - říjen 2017 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace

590 Kč

ČSN EN 378-3 +A1 (140647) - květen 2021 nové vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 378-4 +A1 (140647) - březen 2020 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16440-1 (140648) - srpen 2015

Zkušební metodiky pro chladicí zařízení pro izolované přepravní prostředky - Část 1: Mechanické chladírenské zařízení s evaporátorem s nuceným oběhem vzduchu s ohřívacím zařízením nebo bez něj

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17066-1 (140649) - leden 2020

Izolované dopravní prostředky pro zboží citlivé na teplotu - Požadavky a zkoušení - Část 1: Kontejner

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13136 +A1 (142006) - říjen 2019 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy

350 Kč

ČSN EN 1861 (142007) - srpen 1999

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Schémata okruhů zařízení a schémata potrubí a přístrojů - Uspořádání a značky

350 Kč

ČSN EN 12263 (142010) - prosinec 1999

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku - Požadavky a zkoušky

230 Kč

ČSN EN ISO 14903 (142013) - říjen 2018

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Kvalifikace těsnosti součástí a spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12284 (142014) - červenec 2004 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Ventily - Požadavky, zkoušení a značení

550 Kč

ČSN EN 12178 (142015) - květen 2017 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Hladinoznaky - Požadavky, zkoušení a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14624 (142016) - září 2020 aktuální vydání

Výkonnosti přenosných lokalizačních detektorů úniku a pevných detektorů plynu pro všechna chladiva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14276-1 (142020) - září 2020 aktuální vydání

Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 1: Nádoby - Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 14276-2 (142020) - září 2020 aktuální vydání

Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 2: Potrubí - Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12693 (142021) - prosinec 2008

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Objemové chladivové kompresory

550 Kč

ČSN EN 15879-1 (142025) - září 2011

Zkoušení a vyhodnocování tepelných čerpadel, propojených se zemním výměníkem s přímým odparem, s elektricky poháněnými kompresory, pro ohřev a/nebo chlazení prostoru - Část 1: Tepelná čerpadla přímý odpar - voda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17032 (142210) - říjen 2018 aktuální vydání

Zchlazovací a zmrazovací skříně s intenzivní cirkulací vzduchu pro profesionální použití - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.19t

295 Kč

ČSN EN ISO 23953-1 (142741) - květen 2016 aktuální vydání

Distribuční chlazený nábytek - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23953-2 (142741) - květen 2016 aktuální vydání

Distribuční chlazený nábytek - Část 2: Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 22041 (142742) - prosinec 2019

Chlazené skladovací skříně a vitríny pro profesionální použití - Výkon a spotřeba energie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

565 Kč

ČSN EN 16855-1 (142743) - červenec 2017

Chladicí boxy se vstupem - Definice, charakteristika tepelné izolace a zkušební metody - Část 1: Stavebnicové sestavy chladicích boxů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16855-2 (142743) - září 2019

Chladicí boxy se vstupem - Definice, charakteristika tepelné izolace a zkušební metody - Část 2: Zákaznické chladicí boxy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 5149 (142749) - květen 1998

Mechanická chladicí zařízení používaná pro chlazení a ohřev - Požadavky bezpečnosti

440 Kč

ČSN EN 16764 (142801) - červenec 2016

Výrobníky jemné zmrzliny - Výkonnost a vyhodnocení spotřeby energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16754 (142802) - červenec 2016

Strojní aparatura na výrobu zmraženého dezertu Artisan Gelato a zmrzliny - Výkonnostní charakteristiky a spotřeba energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16838 (142803) - leden 2020 aktuální vydání

Chladicí pultové vitríny pro porcování zmrzliny - Klasifikace, požadavky, výkon a zkoušení spotřeby energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 22043 (142804) - červen 2021

Mrazicí vitríny na zmrzlinu - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16902 (142805) - červen 2017

Komerční chladicí skříně na nápoje - Klasifikace, požadavky a zkušební podmínky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN 15218 (143000) - duben 2014 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru - Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky

230 Kč

ČSN EN 14511-1 (143010) - leden 2019 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 1: Termíny a definice

230 Kč

ČSN EN 14511-2 (143010) - leden 2019 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 2: Zkušební podmínky

340 Kč

ČSN EN 14511-3 (143010) - leden 2019 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 3: Zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 14511-4 (143010) - leden 2019 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru a procesní chladiče, s elektricky poháněnými kompresory - Část 4: Požadavky

230 Kč

ČSN EN 14825 (143011) - červenec 2020 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin a tepelná čerpadla, s elektricky poháněnými kompresory, pro ohřívání a chlazení prostoru - Zkoušení a hodnocení při podmínkách s částečným zatížením a výpočet sezonní výkonnosti

770 Kč

ČSN EN 16147 (143015) - březen 2018 aktuální vydání

Tepelná čerpadla s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušení, hodnocení výkonnosti a požadavky na značení jednotek pro teplou užitkovou vodu

440 Kč

ČSN EN 810 (143018) - srpen 1998

Odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušky jmenovitých hodnot, značení, provozní požadavky a list s technickými údaji

230 Kč

ČSN EN 12102-1 (143019) - říjen 2018 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 1: Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla pro ohřívání a chlazení prostoru, odvlhčovače a procesní chladiče

350 Kč

ČSN EN 12102-2 (143019) - červen 2020 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin, tepelná čerpadla, procesní chladiče a odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Stanovení hladiny akustického výkonu - Část 2: Tepelná čerpadla jako ohřívače vody

350 Kč

ČSN EN 1736 (145109) - červen 2009 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pružné potrubní prvky, tlumiče vibrací, dilatační spoje a nekovové trubky - Požadavky, konstrukce a montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN 14 8102 (148102) - duben 1993

Tepelné izolace chladíren a mrazíren

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.97t

222 Kč