Třída 1420 - Chladicí zařízení a tepelná čerpadla

Zobrazit obsah třídy 14 - Chladicí technika

ČSN EN 13136 +A1 (142006) - říjen 2019 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy

350 Kč

ČSN EN 1861 (142007) - srpen 1999

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Schémata okruhů zařízení a schémata potrubí a přístrojů - Uspořádání a značky

350 Kč

ČSN EN 12263 (142010) - prosinec 1999

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku - Požadavky a zkoušky

230 Kč

ČSN EN ISO 14903 (142013) - říjen 2018

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Kvalifikace těsnosti součástí a spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 12284 (142014) - červenec 2004 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Ventily - Požadavky, zkoušení a značení

550 Kč

ČSN EN 12178 (142015) - květen 2017 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Hladinoznaky - Požadavky, zkoušení a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14624 (142016) - září 2020 aktuální vydání

Výkonnosti přenosných lokalizačních detektorů úniku a pevných detektorů plynu pro všechna chladiva

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14276-1 (142020) - září 2020 aktuální vydání

Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 1: Nádoby - Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 14276-2 (142020) - září 2020 aktuální vydání

Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 2: Potrubí - Všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 12693 (142021) - prosinec 2008

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Objemové chladivové kompresory

550 Kč

ČSN EN 15879-1 (142025) - září 2011

Zkoušení a vyhodnocování tepelných čerpadel, propojených se zemním výměníkem s přímým odparem, s elektricky poháněnými kompresory, pro ohřev a/nebo chlazení prostoru - Část 1: Tepelná čerpadla přímý odpar - voda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč