1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 12263 (142010)

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku - Požadavky a zkoušky

ČSN EN 12263 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku - Požadavky a zkoušky
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12263:1998. Evropská norma EN 12263:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma stanovuje požadavky a zkoušky vztahující se na bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku - zde v této normě dále nazývaná jako zařízení - která zajišťují, že maximální nebo minimální tlak, který je v chladicích zařízeních a/nebo tepelných čerpadlech vytvářen generátorem tlaku, je udržován v rozsahu mezních hodnot chladicího zařízení a/nebo tepelného čerpadla. Tato zařízení mají zvláštní konstrukční provedení a jsou vybavena mechanicky obsluhovanými výstupními kontakty. Do této evropské normy nejsou zahrnuty měřicí převodníky/analogová zařízení. Pokud jsou pro speciální použití potřebné přísnější specifikace, měly by být odsouhlaseny mezi odběratelem a výrobcem zařízení. Do jednoho zařízení mohou být sloučeny různé bezpečnostní a řídicí funkce. Norma se nevztahuje na zařízení používaná pro řídicí účely. Požadavky na bezpečnost obsahuje čl.4.3.1, který v podstatě odkazuje jen na některé kapitoly (ČSN) EN 60730-2-6. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Požadavky a zkoušky, kapitolu 5 - Instrukce pro instalaci a provoz a kapitolu 6 - Značení. Dále norma uvádí informativní Přílohy A a ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu ( ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 97/23/EU Evropského parlamentu a Rady ze dne 29. května 1997 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se tlakového zařízení. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je ( jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy podporují splnění požadavků Směrnice 97/23/EHS. Shoda s uvedenými ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 12263 (14 2010) byla vydána v prosinci 1999.

Označení ČSN EN 12263 (142010)
Katalogové číslo 57496
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 1999
Datum účinnosti 1. 1. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963574967
Dostupnost skladem (tisk na počkání)