ČSN EN 12693 (142021)

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Objemové chladivové kompresory

ČSN EN 12693 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Objemové chladivové kompresory
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro kompresory používané v komerčních a průmyslových zařízeních s dodávkou elektrické energie, včetně zabudovaných motorů do 1 000 V střídavého proudu a 1 500 V stejnosměrného proudu. Norma platí pro otevřené, polohermetické a hermetické motorkompresory, které mají funkci přímého stlačování.
Tato norma neplatí pro kompresory používané u zařízení (spotřebičů) v domácnostech, pro která platí EN 60335-2-34 a pro kompresory používající jako chladivo vodu nebo vzduch.
Tato norma se nezabývá požadavky na vibrace a hluk. Kompresory pro mobilní klimatizační systémy mohou být vyvíjeny například podle SAE J 639.
Emise hluku závisí na celé instalaci zabudovaných kompresorů a na odpovídajících provozních podmínkách.
U kompresorů s polohermetickým a otevřeným pohonem, které zahrnují pohybující se části a u nichž je vnější plášť navržen především pro mechanická a tepelná zatížení (k omezení možné deformace vlivem teploty), tuhost konstrukce (vnější mechanická zatížení a hmotnost zařízení) se přihlíží ke stanovenému bezpečnému postupu, kdy lze uvažovat, že tlak není významným konstrukčním faktorem.
Zahrnují-li připojené části jiné funkce, např. odlučovače oleje, chladiče oleje, odlučovače kapaliny, musí odpovídat EN 14276-1 nebo EN 13445-6 (litina) nebo EN 13445-8 (hliník) nebo musí být prokázána shoda s příslušnými evropskými požadavky. Toto platí také pro skříně hermetických kompresorů buď svařených nebo jiným způsobem nerozebíratelně spojených.
Požadavky na kompresory používané ve výbušném prostředí nejsou zahrnuty v této normě.
Tato norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které jsou relevantní u kompresorů, jsou-li používány tak, jak je předpokládáno a za podmínek chybného použití, které jsou rozumně předvídatelné výrobcem (viz kapitolu 4).
Tato norma specifikuje bezpečnostní požadavky pro navrhování, konstrukci, výrobu a zkoušení, dokumentaci a značení kompresorů, včetně integrální výstroje, např. uzavíracího ventilu, je -li nezbytná.
Požadavky v této normě přihlížejí k předpokládanému používání, jak je definováno v EN ISO 12100-1:2003.
Tato norma platí pro samotný kompresor, který je zabudovaný v chladicím zařízení.
Tato norma neplatí pro kompresory, jak jsou definovány v předmětu normy, které byly vyrobeny před datem vydání EN.V Praze dne 9.10.2008
Ing. Karel Škréta v.r.
vedoucí AO VÚBP Praha

Označení ČSN EN 12693 (142021)
Katalogové číslo 82394
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 12. 2008
Datum účinnosti 1. 1. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963823942
Dostupnost skladem (tisk na počkání)