1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 1861 (142007)

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Schémata okruhů zařízení a schémata potrubí a přístrojů - Uspořádání a značky

ČSN EN 1861 Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Schémata okruhů zařízení a schémata potrubí a přístrojů - Uspořádání a značky
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1861:1998. Evropská norma EN 1861:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma specifikuje značky a zásady kreslení pro schémata okruhů zařízení a schémata potrubí a přístrojů, která je nutno používat pro chladicí zařízení včetně tepelných čerpadel. Tato schémata znázorňují uspořádání a funkcí chladicích zařízení a tvoří součást kompletní technické dokumentace, která je nutná pro navrhování/konstrukci, výrobu, instalaci, uvádění do provozu, provoz, údržbu a vyřazování chladicích zařízení z provozu. Tato norma se nevztahuje na chladicí zařízení, ve kterých je teplo odnímáno pomocí elektrického proudu, např. pomocí Peltierova jevu. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Třídění, obsah a způsob prezentace informací, kapitolu 5 - Uspořádání schémat a kapitolu 6 - Volba grafických značek. Dále norma uvádí řadu tabulek a informativní Přílohy A , B a C. ČSN EN 1861 (14 2007) byla vydána v srpnu 1999.

Označení ČSN EN 1861 (142007)
Katalogové číslo 56432
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 1999
Datum účinnosti 1. 9. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963564326
Dostupnost skladem (tisk na počkání)