Třída 1406 - Směrnice a předpisy pro projektování, zkoušení, provoz, obsluhu a údržbu

Zobrazit obsah třídy 14 - Chladicí technika

ČSN EN 12900 (140614) - březen 2014 aktuální vydání

Chladivové kompresory - Hodnotící podmínky, tolerance a výkonové charakteristiky udávané výrobcem

230 Kč

ČSN EN 13771-1 (140615) - květen 2017 aktuální vydání

Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 1: Chladivové kompresory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 13771-2 (140615) - březen 2018 aktuální vydání

Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 2: Kondenzační jednotky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13215 (140619) - červen 2017 aktuální vydání

Kondenzační jednotky pro chlazení - Jmenovité podmínky, tolerance a údaje výkonnosti udávané výrobcem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 378-1 (140647) - říjen 2017 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

550 Kč

ČSN EN 378-2 (140647) - říjen 2017 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace

590 Kč

ČSN EN 378-3 (140647) - říjen 2017 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob

340 Kč

ČSN EN 378-4 +A1 (140647) - březen 2020 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16440-1 (140648) - srpen 2015

Zkušební metodiky pro chladicí zařízení pro izolované přepravní prostředky - Část 1: Mechanické chladírenské zařízení s evaporátorem s nuceným oběhem vzduchu s ohřívacím zařízením nebo bez něj

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17066-1 (140649) - leden 2020

Izolované dopravní prostředky pro zboží citlivé na teplotu - Požadavky a zkoušení - Část 1: Kontejner

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč