Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 27.200 - Technika chlazení

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
58332

ČSN EN 45510-6-5 (081605) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-5: Pomocná zařízení turbín - Systémy suchého chlazení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
58331

ČSN EN 45510-6-6 (081606) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-6: Pomocná zařízení turbín - Mokré chladicí věže a hybridní chladicí věže

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
58329

ČSN EN 45510-6-9 (081609) - srpen 2000

Pokyny pro pořizování zařízení elektráren - Část 6-9: Pomocná zařízení turbín - Systémy chladicí vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
25251

ČSN 14 0110 (140110) - září 1983

Názvosloví chladicí techniky

590 Kč vč. DPH
88457

ČSN EN 13313 (140120) - červen 2011 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Odborná způsobilost osob

340 Kč vč. DPH
94794

ČSN EN 12900 (140614) - březen 2014 aktuální vydání

Chladivové kompresory - Hodnotící podmínky, tolerance a výkonové charakteristiky udávané výrobcem

230 Kč vč. DPH
501829

ČSN EN 13771-1 (140615) - květen 2017 aktuální vydání

Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 1: Chladivové kompresory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
503862

ČSN EN 13771-2 (140615) - březen 2018 aktuální vydání

Kompresory a kondenzační jednotky pro chlazení - Měření výkonnosti a zkušební metody - Část 2: Kondenzační jednotky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502042

ČSN EN 13215 (140619) - červen 2017 aktuální vydání

Kondenzační jednotky pro chlazení - Jmenovité podmínky, tolerance a údaje výkonnosti udávané výrobcem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
503039

ČSN EN 378-1 (140647) - říjen 2017 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

550 Kč vč. DPH
503038

ČSN EN 378-2 (140647) - říjen 2017 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace

590 Kč vč. DPH
503037

ČSN EN 378-3 (140647) - říjen 2017 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 3: Instalační místo a ochrana osob

340 Kč vč. DPH
503036

ČSN EN 378-4 (140647) - říjen 2017 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní a environmentální požadavky - Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace

340 Kč vč. DPH
97498

ČSN EN 16440-1 (140648) - srpen 2015

Zkušební metodiky pro chladicí zařízení pro izolované přepravní prostředky - Část 1: Mechanické chladírenské zařízení s evaporátorem s nuceným oběhem vzduchu s ohřívacím zařízením nebo bez něj

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
95297

ČSN EN 13136 (142006) - červen 2014

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2019 (zobrazit náhrady).

340 Kč vč. DPH
508625

ČSN EN 13136 +A1 (142006) - říjen 2019 nové vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí - Výpočtové postupy

350 Kč vč. DPH
56432

ČSN EN 1861 (142007) - srpen 1999

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Schémata okruhů zařízení a schémata potrubí a přístrojů - Uspořádání a značky

350 Kč vč. DPH
57496

ČSN EN 12263 (142010) - prosinec 1999

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku - Požadavky a zkoušky

230 Kč vč. DPH
505326

ČSN EN ISO 14903 (142013) - říjen 2018

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Kvalifikace těsnosti součástí a spojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
501828

ČSN EN 12178 (142015) - květen 2017 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Hladinoznaky - Požadavky, zkoušení a značení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
88594

ČSN EN 14276-1 +A1 (142020) - červenec 2011 aktuální vydání

Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 1: Nádoby - Všeobecné požadavky

590 Kč vč. DPH
88593

ČSN EN 14276-2 +A1 (142020) - červenec 2011 aktuální vydání

Tlaková zařízení chladicích zařízení a tepelných čerpadel - Část 2: Potrubí - Všeobecné požadavky

340 Kč vč. DPH
51821

ČSN ISO 5149 (142749) - květen 1998

Mechanická chladicí zařízení používaná pro chlazení a ohřev - Požadavky bezpečnosti

440 Kč vč. DPH
95078

ČSN EN 15218 (143000) - duben 2014 aktuální vydání

Klimatizátory vzduchu, jednotky pro chlazení kapalin s odpařovacími kondenzátory s elektricky poháněnými kompresory pro chlazení prostoru - Termíny, definice, zkušební podmínky, zkušební metody a požadavky

230 Kč vč. DPH
83616

ČSN EN 1736 (145109) - červen 2009 aktuální vydání

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Pružné potrubní prvky, tlumiče vibrací, dilatační spoje a nekovové trubky - Požadavky, konstrukce a montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
28642

ČSN 14 8102 (148102) - duben 1993

Tepelné izolace chladíren a mrazíren

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.97t


222 Kč vč. DPH
15236

ČSN ISO 5708 (478001) - leden 1994

Chladící nádrže na mléko

340 Kč vč. DPH
77689

ČSN 56 9605 (569605) - leden 2007

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Hluboce zmrazené potraviny - Základní požadavky

340 Kč vč. DPH
55703

ČSN EN 1216 (696316) - říjen 1999

Výměníky tepla - Výměníky se spirálově vinutými trubkami pro chlazení a ohřev vzduchu s nuceným oběhem - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
55748

ČSN EN 1117 (696317) - říjen 1999

Výměníky tepla - Kapalinou chlazené kondenzáty chladiva - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
55704

ČSN EN 1118 (696318) - říjen 1999

Výměníky tepla - Chladiče kapalin s chladivy - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
97181

ČSN EN 1048 (696349) - červenec 2015 aktuální vydání

Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladiče kapalin "suché chladiče" - Zkušební metody pro stanovení výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
74419

ČSN EN 14705 (696355) - únor 2006

Výměníky tepla - Metody měření a hodnocení tepelné výkonnosti mokrých chladicích věží

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
57154

ČSN EN 12213 (697213) - říjen 1999

Kryogenické nádoby - Postupy pro hodnocení účinnosti tepelné izolace

230 Kč vč. DPH