ČSN ISO 5708 (478001)

Chladící nádrže na mléko

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5708:1983. Články 6.6, 6.7, 14 a 20 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazná v působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Stanoví požadavky na projektování, konstrukci a provoz chladicích nádrží na mléko a zkušební metody. Poznámka: Předpisy týkající se elektrické bezpečnosti nejsou součástí této mezinárodní normy. Tato mezinárodní norma platí pro chladicí nádrže na mléko s automatickým ovládáním, které jsou určeny pro stacionární i mobilní zařízení na farmách nebo ve střediscích pro sběr mléka. Platí pouze pro nádrže pro dvojí (24 h) nebo pro čtvero (48 h) dojení. Zezávazněné články se týkají zejména: (6.7): Nádrž musí mít jeden nebo více těsně dosedajících krytů s vlastním odtokem, které překrývají otvory ve vnitřní nádobě a mají okraje zahnuté směrem dolů. Kryty musí umožňovat snadnou prohlídku a odebírání vzorků mléka. Nádrž musí být konstruována tak, aby mohla být plněna bez odstranění výše uvedených krytů. (6.7): Míchadlo musí být chráněno tak, aby obsluha nemohla přijít do styku s pohyblivými částmi. Kap. 14: Pokyny k užívání. Nádrž musí být vybavena jednoduchými a jasnými pokyny pro bezpečný provoz a účinné čištění a to v jazyce té země, kde je nádrž používána. Tyto pokyny musí obsahovat: a) v případech (podle 6.7), upozornění, že je třeba nejprve zastavit míchadlo než se otevře kryt; b) nejvyšší dovolenou čisticí teplotu; c) celkové vysvětlení významů stanovených výkonnostních tříd. Kap. 20 Elektrické zařízení: Prověří se elektrické zařízení a zjistí se, zda odpovídá daným předpisům. Norma věnuje - jak patrno - značnou pozornost bezpečnostním otázkám. Hygienické neřeší. ČSN ISO 5708 (47 8001) byla vydána v lednu 1994.

Označení ČSN ISO 5708 (478001)
Katalogové číslo 15236
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1994
Datum účinnosti 1. 2. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963152363
Dostupnost skladem (tisk na počkání)