Třída 47 - ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ STROJE

Zobrazit obsah třídy 47 - Zemědělské a lesnické stroje

ČSN ISO 5681 (470011) - srpen 2003

Zařízení na ochranu rostlin - Slovník

440 Kč

ČSN ISO 12934 (470032) - duben 2015

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Základní typy - Slovník

230 Kč

ČSN ISO 3767-1 (470050) - říjen 2017 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 1: Všeobecné značky

590 Kč

ČSN ISO 3767-2 (470050) - říjen 2017 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 2: Značky pro zemědělské stroje a traktory

550 Kč

ČSN ISO 3767-3 (470050) - leden 2018 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 3: Značky pro motorové žací a zahradní stroje

230 Kč

ČSN ISO 3767-4 (470050) - leden 2018 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 4: Značky pro lesnické stroje

340 Kč

ČSN ISO 3767-5 (470050) - leden 2018 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje a traktory, motorové žací a zahradní stroje - Značky pro ovládače obsluhy a další sdělovače - Část 5: Značky pro ruční přenosné lesnické stroje

190 Kč

ČSN ISO 25119-1 (470068) - červenec 2021

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 1: Obecné zásady pro konstrukci a vývoj

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 8.21t

405 Kč

ČSN ISO 25119-3 (470068) - červenec 2021

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 3: Sériový vývoj, hardware a software

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 8.21t

675 Kč

ČSN ISO 25119-4 (470068) - červenec 2021

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnostní části ovládacích systémů - Část 4: Výroba, provoz, úpravy a podpůrné procesy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 8.21t

465 Kč

ČSN EN 13080 (470069) - květen 2003

Zemědělské stroje - Rozmetadla hnoje - Ochrana životního prostředí - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13406 (470070) - květen 2003

Zemědělské stroje - Kejdovače a postřikovací zařízení - Ochrana životního prostředí - Požadavky a zkušební metody přesnosti postřikování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11681-1 (470195) - srpen 2012 aktuální vydání

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 1: Řetězové pily pro lesní práce

340 Kč

ČSN EN ISO 11681-2 (470195) - srpen 2012 aktuální vydání

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných řetězových pil - Část 2: Řetězové pily pro vyvětvování stromů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.17t

475 Kč

ČSN EN ISO 14982 (470196) - září 2009 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje - Elektromagnetická kompatibilita - Zkušební metody a přejímací kritéria

440 Kč

ČSN EN 609-1 (470197) - srpen 2017 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnost štípačů polen - Část 1: Klínové štípače

550 Kč

ČSN EN 609-2 +A1 (470197) - duben 2010 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnost štípačů polen - Část 2: Šroubové štípače

230 Kč

ČSN EN ISO 11680-1 (470198) - červenec 2012 aktuální vydání

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem

340 Kč

ČSN EN ISO 11680-2 (470198) - červenec 2012 aktuální vydání

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení motorových vyvětvovacích pil na tyči - Část 2: Stroje se zdrojem energie neseným na zádech

190 Kč

ČSN EN 12965 ed. 2 (470210) - červen 2020

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Kloubové hřídele a jejich ochranné kryty - Bezpečnost

440 Kč

ČSN ISO 8016 (470301) - říjen 1992

Zemědělské stroje. Nářaďová kola s integrovaným nábojem

125 Kč

ČSN EN ISO 16119-1 (470410) - říjen 2013

Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 1: Obecně

230 Kč

ČSN EN ISO 16119-2 (470410) - říjen 2013

Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 2: Postřikovače s vodorovným postřikovacím rámem (plošné)

230 Kč

ČSN EN ISO 16119-3 (470410) - říjen 2013

Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 3: Postřikovače pro keřové a stromové kultury (pro prostorové kultury)

230 Kč

ČSN EN ISO 16119-4 (470410) - červenec 2015

Zemědělské a lesnické stroje - Environmentální požadavky pro postřikovače - Část 4: Pevné a částečně pohyblivé postřikovače

340 Kč

ČSN EN 13739-1 (470411) - červen 2012 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k plošné aplikaci a s plnou pracovní šířkou - Ochrana životního prostředí - Část 1: Požadavky

230 Kč

ČSN EN 13739-2 (470411) - červen 2012 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k plošné aplikaci a s plnou pracovní šířkou - Ochrana životního prostředí - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

370 Kč

ČSN EN 13740-1 (470412) - říjen 2003

Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k meziřádkové aplikaci - Ochrana životního prostředí - Část 1: Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13740-2 (470412) - říjen 2003

Zemědělské stroje - Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv k meziřádkové aplikaci - Ochrana životního prostředí - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16122-1 (470413) - říjen 2015

Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 1: Obecně

230 Kč

ČSN EN ISO 16122-2 (470413) - říjen 2015

Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 2: Postřikovače s vodorovným postřikovacím rámem (plošné)

340 Kč

ČSN EN ISO 16122-3 (470413) - říjen 2015

Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 3: Postřikovače pro keřové a stromové kultury (pro prostorové kultury)

230 Kč

ČSN EN ISO 16122-4 (470413) - říjen 2015

Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 4: Pevné a částečně pohyblivé postřikovače

340 Kč

ČSN EN ISO 16122-5 (470413) - červenec 2021

Zemědělské a lesnické stroje - Kontrola používaných postřikovačů - Část 5: Letecké postřikovací systémy

230 Kč

ČSN EN 15695-1 (470414) - březen 2018 aktuální vydání

Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 1: Klasifikace kabiny, požadavky a zkušební postupy

340 Kč

ČSN EN 15695-2 (470414) - březen 2018 aktuální vydání

Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Ochrana obsluhy (řidiče) před nebezpečnými látkami - Část 2: Filtry, požadavky a zkušební postupy

190 Kč

ČSN EN ISO 4254-1 (470601) - duben 2016 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

440 Kč

ČSN EN ISO 4254-10 (470601) - únor 2017 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 10: Rotační obraceče a shrnovače

350 Kč

ČSN EN ISO 4254-11 (470601) - prosinec 2016 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 11: Sběrací lisy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.20t

570 Kč

ČSN EN ISO 4254-12 (470601) - červenec 2013 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 12: Rotační diskové a bubnové žací stroje a cepové žací stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.17t

475 Kč

ČSN EN ISO 4254-14 (470601) - srpen 2016

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 14: Obalovače balíků

350 Kč

ČSN EN ISO 4254-5 (470601) - červen 2019 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 5: Motorem poháněné stroje pro zpracování půdy

340 Kč

ČSN EN ISO 4254-6 ed. 2 (470601) - listopad 2020 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 6: Postřikovače a zařízení pro zapracování kapalných průmyslových hnojiv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 4254-7 (470601) - červenec 2018 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 7: Sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky, sklízeče bavlny a sklízeče cukrové třtiny

440 Kč

ČSN EN ISO 4254-8 (470601) - říjen 2018

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 8: Rozmetadla tuhých průmyslových hnojiv

340 Kč

ČSN EN ISO 4254-9 (470601) - listopad 2019 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Bezpečnost - Část 9: Secí stroje

340 Kč

ČSN EN ISO 16231-1 (470602) - listopad 2013

Samojízdné zemědělské stroje - Posuzování stability - Část 1: Zásady

190 Kč

ČSN EN ISO 16231-2 (470602) - březen 2016

Samojízdné zemědělské stroje - Posuzování stability - Část 2: Stanovení statické stability a zkušební postupy

340 Kč

ČSN EN ISO 16230-1 (470603) - duben 2016

Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost vysokonapěťových elektrických a elektronických součástí a systémů - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 690 (470610) - duben 2014 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Rozmetadla hnoje - Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 703 +A1 (470611) - leden 2010 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Stroje na nakládání, míchání a/nebo řezání a distribuci siláže - Bezpečnost

350 Kč

ČSN EN 16246 (470614) - červen 2013

Zemědělské stroje - Rýpadlová zařízení - Bezpečnost

340 Kč

ČSN EN ISO 10517 (470614) - leden 2020 aktuální vydání

Motorové ruční nůžky na živé ploty - Bezpečnost

350 Kč

ČSN EN 786 +A2 (470615) - duben 2010 aktuální vydání

Zahradní stroje - Elektrické vyžínače trávy a začišťovače okrajů trávníků ručně vedené nebo v ruce držené - Mechanická bezpečnost

350 Kč

ČSN EN 706 +A1 (470616) - leden 2010 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Stroje na řez vinné révy - Bezpečnost

230 Kč

ČSN EN ISO 5395-1 (470617) - duben 2014

Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 1: Terminologie a společné zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.18t

740 Kč

ČSN EN ISO 5395-2 (470617) - duben 2014

Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 2: Ručně vedené žací stroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.17t, A2 11.17t

755 Kč

ČSN EN ISO 5395-3 (470617) - duben 2014

Zahradní zařízení - Bezpečnostní požadavky pro motorové žací stroje - Část 3: Žací stroje s vezoucí se sedící obsluhou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.17t, A2 6.18t

690 Kč

ČSN EN 709 +A4 (470619) - červenec 2010

Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené malotraktory s nesenými rotačními kypřiči, motorové okopávačky, motorové okopávačky s hnacím kolem (koly) - Bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.13t

460 Kč

ČSN EN ISO 11806-1 (470620) - srpen 2012

Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů - Část 1: Stroje se zabudovaným spalovacím motorem

350 Kč

ČSN EN ISO 11806-2 (470620) - srpen 2012

Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky a zkoušení přenosných, ručních, motorových křovinořezů a vyžínačů travních porostů - Část 2: Stroje s pohonnou jednotkou nesenou na zádech

190 Kč

ČSN EN 15811 (470623) - červenec 2015 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Pevné ochranné kryty a ochranné kryty s blokováním a jištěním nebo bez jištění ochranného krytu pro pohybující se části převodů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 908 +A1 (470623) - únor 2010 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje - Pásové zavlažovače - Bezpečnost

230 Kč

ČSN EN 909 +A1 (470624) - únor 2010 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje - Pivotové a čelní zavlažovače - Bezpečnost

230 Kč

ČSN EN 707 (470625) - říjen 2019 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Kejdovače - Bezpečnost

340 Kč

ČSN EN 1853 +AC (470626) - únor 2020 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Přípojná vozidla - Bezpečnost

440 Kč

ČSN EN 12525 +A2 (470627) - srpen 2010 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Čelní nakládače - Bezpečnost

340 Kč

ČSN EN 1374 +A1 (470628) - říjen 2010 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Stacionární vybírače pro kruhová sila - Bezpečnost

340 Kč

ČSN EN 13118 +A1 (470629) - únor 2010 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Sklízeče brambor - Bezpečnost

350 Kč

ČSN EN 13140 +A1 (470630) - červen 2010 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Sklízeče cukrovky a krmné řepy - Bezpečnost

350 Kč

ČSN EN 12733 (470631) - únor 2020 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje - Ručně vedené motorové žací stroje - Bezpečnost

590 Kč

ČSN EN 13448 +A1 (470632) - duben 2010 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje - Meziřádkové žací jednotky - Bezpečnost

230 Kč

ČSN EN 14910 +A1 (470635) - prosinec 2009 aktuální vydání

Zahradní stroje - Ručně vedené vyžínače se spalovacím motorem - Bezpečnost

440 Kč

ČSN EN 14930 +A1 (470636) - září 2009 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje a zahradní zařízení - Ručně vedené a ruční stroje - Určení dostupnosti horkých povrchů

230 Kč

ČSN EN 16952 (470640) - květen 2019 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Terénní pracovní plošiny pro provoz v sadech (WPO) - Bezpečnost

570 Kč

ČSN EN ISO 18497 (470650) - březen 2020 aktuální vydání

Zemědělské stroje a traktory - Bezpečnost autonomních zemědělských strojů - Principy navrhování

340 Kč

ČSN EN 17344 (470660) - září 2020

Zemědělská strojní zařízení - Samojízdná zemědělská a lesnická vozidla - Požadavky na brzdy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 6880 (471003) - září 1992

Zemědělské stroje. Jednotky přívěsných strojů pro zpracování půdy. Hlavní a připojovací rozměry

65 Kč

ČSN EN ISO 28139 (471005) - duben 2010

Zemědělské a lesnické stroje - Zádové zmlžovací postřikovače se spalovacím motorem - Bezpečnostní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 5680 (471551) - listopad 1992

Zařízení pro zpracování půdy. Slupice a oboustranné radličky pro kypřiče. Základní a připojovací rozměry

125 Kč

ČSN EN ISO 5674 (472001) - září 2009 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Ochranné kryty kloubových hřídelů - Pevnostní zkoušky a zkouška opotřebení a přejímací kritéria

340 Kč

ČSN ISO 6489-4 (472002) - březen 2006

Zemědělská vozidla - Mechanická spojení mezi taženým a tažným vozidlem - Část 4: Rozměry spojovacího zařízení typu piton

190 Kč

ČSN ISO 24347 (472003) - únor 2008

Zemědělská vozidla - Mechanická spojení mezi taženými a tažnými vozidly - Rozměry spojovacího zařízení typu koule (80 mm)

230 Kč

ČSN ISO 5692-1 (472004) - březen 2007

Zemědělská vozidla - Mechanická spojení na tažených vozidlech - Část 1: Rozměry závěsných ok průřezů 50/30 mm

125 Kč

ČSN EN 15694 +A1 (472005) - květen 2016 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické traktory - Sedadlo spolujezdce - Požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17989-1 (472010) - červenec 2016

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Udržitelnost - Část 1: Zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16831 (472012) - únor 2017

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnost - Formát pro hlášení nehod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 16944 (472015) - březen 2018

Zemědělské traktory a samojízdné postřikovače - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě (RMI) - Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN ISO 789-1 (472050) - srpen 2020 aktuální vydání

Zemědělské traktory - Postupy zkoušek - Část 1: Zkoušky výkonu na vývodovém hřídeli

190 Kč

ČSN ISO 789-13 (472050) - srpen 2021

Zemědělské traktory - Postupy zkoušek - Část 13: Slovník a protokol o zkušebním vzorku

440 Kč

ČSN ISO 789-6 (472050) - listopad 2019 aktuální vydání

Zemědělské traktory - Zkušební metody - Část 6: Těžiště

340 Kč

ČSN ISO 789-9 (472050) - srpen 2020 aktuální vydání

Zemědělské traktory - Postupy zkoušek - Část 9: Zkoušky výkonu na výkyvném táhle

230 Kč

ČSN EN ISO 17962 (473010) - leden 2016

Zemědělské stroje - Secí zařízení - Minimalizace účinků výfuku ventilátoru pneumatických systémů na životní prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 8224-1 (474001) - červenec 2003

Pojízdné zavlažovací stroje - Část 1: Funkční vlastnosti a laboratorní nebo polní zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.12t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

740 Kč

ČSN EN 14049 (474002) - duben 2004

Zavlažovací technika - Intenzita postřiku - Zásady pro výpočty a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12324-1 (474010) - listopad 1999

Zavlažovací technika - Pásové zavlažovače - Část 1: Rozměrová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12324-2 (474010) - červenec 2000

Zavlažovací technika - Pásové zavlažovače - Část 2: Specifikace polyethylenových hadic pro pásové zavlažovače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12324-3 (474010) - červenec 2000

Zavlažovací technika - Pásové zavlažovače - Část 3: Uvádění technických charakteristik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12324-4 (474010) - červenec 2000

Zavlažovací technika - Pásové zavlažovače - Část 4: Kontrolní seznam požadavků uživatelů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12325-1 (474020) - listopad 1999

Zavlažovací technika - Pivotové a čelní zavlažovače - Část 1: Uvádění technických charakteristik

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12325-2 (474020) - červenec 2000

Zavlažovací technika - Pivotové a čelní zavlažovače - Část 2: Minimální výkony a technické charakteristiky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12325-3 (474020) - listopad 2000

Zavlažovací technika - Pivotové a čelní zavlažovače - Část 3: Terminologie a třídění

230 Kč

ČSN EN ISO 11545 (474021) - květen 2010 aktuální vydání

Zemědělská zavlažovací zařízení - Pivotové a čelní zavlažovače s rozstřikovači a postřikovači - Stanovení rovnoměrnosti zavlažování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 13742-1 (474030) - květen 2005

Zavlažovací technika - Stabilní systémy pro závlahu postřikem - Část 1: Výběr, návrh, plánování a instalace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13742-2 (474030) - květen 2005

Zavlažovací technika - Stabilní systémy pro závlahu postřikem - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12484-1 (474040) - listopad 1999

Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 1: Stanovení programu zařízení vlastníkem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 12484-2 (474040) - březen 2001

Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 2: Návrh a definice typických technických schémat

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12484-3 (474040) - březen 2001

Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 3: Automatické ovládání a řízení systému

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 12484-4 (474040) - duben 2003

Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 4: Instalace a přejímka

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12484-5 (474040) - březen 2003

Zavlažovací technika - Automatické zavlažovací systémy travnatých ploch - Část 5: Zkušební metody systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 13635 (474050) - duben 2002

Zavlažovací technika - Lokalizované zavlažovací systémy - Terminologie a údaje dodávané výrobcem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15097 (474052) - květen 2007

Zavlažovací technika - Lokalizované zavlažování - Hodnocení hydrauliky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 9261 (474053) - červenec 2010

Zemědělské zavlažovací zařízení - Emitory a potrubí emitorů - Specifikace a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 12734 (474060) - březen 2001

Zavlažovací technika - Zavlažovací přenosné trubky s rychlospojkami - Technické charakteristiky a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13997 (474061) - duben 2004

Zavlažovací technika - Spojení a ovládací příslušenství pro použití v zavlažovacích systémech - Technické charakteristiky a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13693-1 (474062) - září 2017

Zavlažovací zařízení - Bezpečnostní zařízení pro chemické přihnojování - Část 1: Malé plastové ventily pro chemické přihnojování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14267 (474070) - leden 2005

Zavlažovací technika - Zavlažovací hydranty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN 14268 (474071) - únor 2006

Zavlažovací technika - Měřidla závlahové vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15099-1 (474090) - říjen 2007

Zavlažovací technika - Dálkové monitorování a řízení zavlažovacích systémů - Část 1: Všeobecné pokyny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 19932-1 (474425) - prosinec 2013

Zařízení na ochranu rostlin - Zádové postřikovače - Část 1: Bezpečnostní a environmentální požadavky

340 Kč

ČSN EN ISO 19932-2 (474425) - prosinec 2013

Zařízení na ochranu rostlin - Zádové postřikovače - Část 2: Zkušební metody

340 Kč

ČSN ISO 5699 (475002) - říjen 1992

Zemědělské stroje, nářadí a zařízení. Rozměry pro mechanické nakládání volně loženého materiálu

65 Kč

ČSN ISO 6814 (476000) - duben 2015 aktuální vydání

Lesnické stroje - Mobilní a samojízdné stroje - Termíny, definice a třídění

230 Kč

ČSN EN ISO 11850 (476001) - červenec 2012

Lesnické stroje - Obecné bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.16t

465 Kč

ČSN ISO 8084 (476002) - červenec 2005

Lesnické stroje - Ochranné konstrukce chránící obsluhu před vnikajícími předměty - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 12.16t

190 Kč

ČSN EN 13525 (476003) - prosinec 2020 aktuální vydání

Lesnické stroje - Štěpkovače dřeva - Bezpečnost

550 Kč

ČSN ISO 8083 (476004) - březen 2007

Lesnické stroje - Ochranné konstrukce chránící před padajícími předměty (FOPS) - Laboratorní zkoušky a požadavky na provedení

230 Kč

ČSN EN 17067 (476005) - srpen 2020 aktuální vydání

Lesnické stroje - Bezpečnostní požadavky na rádiové dálkové ovládače

440 Kč

ČSN ISO 7112 (476010) - srpen 2019 aktuální vydání

Lesnické stroje - Přenosné křovinořezy a vyžínače travních porostů - Slovník

230 Kč

ČSN ISO 2057 (477001) - prosinec 1993

Zemědělské traktory. Dálkově ovládané přímočaré hydromotory pro přípojné stroje

125 Kč

ČSN ISO 5708 (478001) - leden 1994

Chladící nádrže na mléko

340 Kč

ČSN EN 13683 +A2 (479010) - říjen 2011

Zahradní zařízení - Motorové drtiče/štěpkovače - Bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.13t

570 Kč

ČSN EN 13684 (479011) - únor 2019 aktuální vydání

Zahradní zařízení - Ručně vedené provzdušňovače a prořezávače trávníku - Bezpečnost

550 Kč

ČSN EN 15503 +A2 (479012) - červenec 2016

Zahradní zařízení - Zahradní foukače, vysavače a kombinace foukač/vysavač - Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 8437-1 (479022) - duben 2020

Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 1: Terminologie a společné zkoušky

230 Kč

ČSN ISO 8437-2 (479022) - duben 2020

Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 2: Ručně vedené sněhomety

230 Kč

ČSN ISO 8437-3 (479022) - duben 2020

Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 3: Sněhomety s vezoucí se obsluhou

340 Kč

ČSN ISO 8437-4 (479022) - duben 2020

Sněhomety - Bezpečnostní požadavky a zkušební postupy - Část 4: Doplňující národní a regionální požadavky

230 Kč