Třída 4720 - Zemědělské a lesnické stroje a traktory

Zobrazit obsah třídy 47 - Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN ISO 5674 (472001) - září 2009 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Ochranné kryty kloubových hřídelů - Pevnostní zkoušky a zkouška opotřebení a přejímací kritéria

340 Kč

ČSN ISO 6489-4 (472002) - březen 2006

Zemědělská vozidla - Mechanická spojení mezi taženým a tažným vozidlem - Část 4: Rozměry spojovacího zařízení typu piton

190 Kč

ČSN ISO 24347 (472003) - leden 2024 nové vydání

Zemědělská vozidla - Mechanická spojení mezi taženými a tažnými vozidly - Rozměry spojovacího zařízení typu koule (80 mm)

230 Kč

ČSN ISO 5692-1 (472004) - březen 2007

Zemědělská vozidla - Mechanická spojení na tažených vozidlech - Část 1: Rozměry závěsných ok průřezů 50/30 mm

125 Kč

ČSN EN 15694 +A1 (472005) - květen 2016 aktuální vydání

Zemědělské a lesnické traktory - Sedadlo spolujezdce - Požadavky a zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17989-1 (472010) - červenec 2016

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Udržitelnost - Část 1: Zásady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16831 (472012) - únor 2017

Zemědělské a lesnické stroje a traktory - Bezpečnost - Formát pro hlášení nehod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17750 (472013) - březen 2024

Zemědělská a lesnická strojní zařízení - Světelná signalizační zařízení a instalace na nesených nářadích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16944 (472015) - březen 2018

Zemědělské stroje a traktory - Normalizovaný přístup k informacím o opravě a údržbě (RMI) - Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

250 Kč

ČSN ISO 789-1 (472050) - srpen 2020 aktuální vydání

Zemědělské traktory - Postupy zkoušek - Část 1: Zkoušky výkonu na vývodovém hřídeli

190 Kč

ČSN ISO 789-13 (472050) - srpen 2021

Zemědělské traktory - Postupy zkoušek - Část 13: Slovník a protokol o zkušebním vzorku

440 Kč

ČSN ISO 789-6 (472050) - listopad 2019 aktuální vydání

Zemědělské traktory - Zkušební metody - Část 6: Těžiště

340 Kč

ČSN ISO 789-9 (472050) - srpen 2020 aktuální vydání

Zemědělské traktory - Postupy zkoušek - Část 9: Zkoušky výkonu na výkyvném táhle

230 Kč
foo