ICS 65.040.20 - Budovy a objekty pro zpracování a skladování zemědělských produktů

ČSN 12 6009 (126009) - srpen 1989

Sušárenství. Sušicí zařízení a sušárny. Klasifikace a typy

340 Kč

ČSN 12 6201 (126201) - listopad 1989

Sušárenství. Šachtové sušárny obilí. Ukazatele spotřeby energie

125 Kč

ČSN EN 1374 +A1 (470628) - říjen 2010 aktuální vydání

Zemědělské stroje - Stacionární vybírače pro kruhová sila - Bezpečnost

340 Kč

ČSN ISO 5708 (478001) - leden 1994

Chladící nádrže na mléko

340 Kč

ČSN EN 1993-4-1 (731441) - říjen 2008 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.10t, Z1 7.13t, A1 6.18t

1 205 Kč

ČSN EN 1993-4-1 ed. 2 (731441) - červenec 2013

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-1: Zásobníky

770 Kč

ČSN EN 1993-4-1/NA ed. A (731441) - duben 2012 aktuální vydání

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 4-1: Silos

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč