ČSN (normy i změny) z března 2024

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN P ISO/TS 37008 (010396) - březen 2024

Interní vyšetřování organizací - Návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN ISO 10813-1 (011467) - březen 2024 nové vydání

Generátory vibrací - Návod pro výběr zařízení - Část 1: Zařízení pro zkoušky vlivu prostředí

350 Kč

02 Strojní součásti

ČSN EN ISO 4032 (021401) - březen 2024 nové vydání

Spojovací součásti - Šestihranné matice (typ 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4035 (021403) - březen 2024 nové vydání

Spojovací součásti - Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4033 (021404) - březen 2024 nové vydání

Spojovací součásti - Šestihranné vysoké matice (typ 2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8674 (021405) - březen 2024 nové vydání

Spojovací součásti - Šestihranné vysoké matice (typ 2) s jemným metrickým závitem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8673 (021408) - březen 2024 nové vydání

Spojovací součásti - Šestihranné matice (typ 1) s jemným metrickým závitem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8675 (021409) - březen 2024 nové vydání

Spojovací součásti - Šestihranné nízké matice se sražením (typ 0) s jemným metrickým závitem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN IEC 60721-3-4 ed. 2/Oprava 1 (038900) - březen 2024

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3-4: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

20 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 1089 (052670) - březen 2024 nové vydání

Odporová svařovací zařízení - Kuželové uložení elektrod pro bodová svařovací zařízení - Rozměry

230 Kč

ČSN EN ISO 9012 (054610) - březen 2024

Zařízení pro plamenové svařování - Ruční hořáky s přisáváním atmosférického vzduchu - Požadavky a zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14172 (055319) - březen 2024 nové vydání

Svařovací materiály - Obalené elektrody pro ruční obloukové svařování niklu a slitin niklu - Klasifikace

340 Kč

07 Kotle

ČSN EN ISO 11114-1/změna A1 (078609) - březen 2024

Lahve na plyny - Kompatibilita materiálů lahve a ventilu s plynným obsahem - Část 1: Kovové materiály

190 Kč

12 Vzduchotechnická zařízení

ČSN EN ISO 14644-18 (125301) - březen 2024

Čisté prostory a příslušná řízená prostředí - Část 18: Posuzování vhodnosti spotřebního materiálu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN ISO 5210 (133090) - březen 2024 nové vydání

Průmyslové armatury - Připojení víceotáčkových pohonů k armaturám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 1300 (165110) - březen 2024

Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace zámků s vysokou bezpečností vzhledem k jejich odolnosti proti nepovolenému otevření

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 16035 (166210) - březen 2024 nové vydání

Seznam vlastností stavebního kování (HPS) - Identifikace a souhrn dokladů o zkouškách k usnadnění zaměnitelnosti stavebního kování pro použití na požárně odolných a/nebo kouřotěsných dveřích, vratech a/nebo otevíravých oknech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN IEC 63376 (180302) - březen 2024

Systém energetického managementu průmyslových zařízení (FEMS) - Funkce a informační toky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 7135 +Amd. 1 (277450) - březen 2024 nové vydání

Strojní zařízení pro zemní práce - Hydraulická lopatová rýpadla - Terminologie a obchodní specifikace

440 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN P CEN/TS 15427-1-2 (280555) - březen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 1-2: Vybavení a aplikace - Materiály temene kolejnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15427-1-3 (280555) - březen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 1-3: Vybavení a aplikace - Přilnavé materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 15427-2-2 (280555) - březen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 2-2: Vlastnosti a charakteristiky - Materiály temene kolejnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN P CEN/TS 15427-2-3 (280555) - březen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Řízení tření mezi kolem a kolejnicí - Část 2-3: Vlastnosti a charakteristiky - Přilnavé materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN EN ISO 15118-9 (300559) - březen 2024

Silniční vozidla - Komunikační rozhraní vozidla s rozvodnou sítí - Část 9: Zkouška shody fyzické a datové vrstvy pro bezdrátovou komunikaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN ISO 23374-1 (300652) - březen 2024

Inteligentní dopravní systémy - Systémy pro automatizaci (parkování typu) Valet Parking (AVPS) - Část 1: Systémový rámec, požadavky na automatizované řízení a komunikační rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN P ISO/TS 23374-2 (300652) - březen 2024

Inteligentní dopravní systémy - Systémy pro automatizaci (parkování typu) Valet Parking (AVPS) - Část 2: Zabezpečení pro systém AVP typu 3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3375-009 (311718) - březen 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro digitální přenos dat - Část 009: Jednoduché opletení - Sběrnice CAN - 120 ohmů - Typ WX - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3660-003 (311822) - březen 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 003: Průchozí matice typu A - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3660-004 (311822) - březen 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 004: Kabelový vývod typu A, přímý, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3660-005 (311822) - březen 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Příslušenství kabelového vývodu pro kruhové a obdélníkové elektrické a optické konektory - Část 005: Kabelový vývod typu A, 90°, netěsněný, s upínkou zachycující tah kabelu - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4842 (312135) - březen 2024 nové vydání

Letectví a kosmonautika - Ocel X5CrNiCu15-5 (1.4545) - Přetavená odtavnou elektrodou (ESR nebo VAR) - Tepelně zpracovaná rozpouštěcím žíháním a precipitačním vytvrzením (H1025) - Tyče pro obrábění - a nebo D ≤ 250 mm - 1 070 MPa ≤ Rm ≤ 1 200 MPa - Prémiová kvalita

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN ISO 13590 ed. 2 (320880) - březen 2024 nové vydání

Malá plavidla - Vodní skútry - Požadavky na konstrukci a instalaci systémů

350 Kč

ČSN EN ISO 10088 (325222) - březen 2024 nové vydání

Malá plavidla - Trvale instalované palivové soustavy

340 Kč

ČSN EN ISO 21487 ed. 2 (325230) - březen 2024 nové vydání

Malá plavidla - Trvale instalované benzinové a naftové palivové nádrže

340 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN IEC 61400-50-3/Oprava 1 (333160) - březen 2024

Větrné elektrárny - Část 50-3: Využití lidarů umístěných na gondole k měření větru

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 50341-2-7 (333300) - březen 2024 nové vydání

Elektrická venkovní vedení s napětím nad AC 1 kV - Část 2-7: Národní normativní aspekty (NNA) pro Finsko (založena na EN 50341-1:2012)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 55016-2-3 ed. 4/změna A2 (334210) - březen 2024

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 2-3: Metody měření rušení a odolnosti - Měření rušení šířeného zářením

190 Kč

ČSN EN 60870-5-104 ed. 2/Oprava 1 (334650) - březen 2024

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 5-104: Přenosové protokoly - Síťový přístup pro IEC 60870-5-101 používající normalizované transportní profily

20 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN CLC/TS 51643-32 (341394) - březen 2024

Ochrany před přepětím nízkého napětí - Část 32: Ochrany před přepětím připojené k DC straně fotovoltaických instalací - Zásady výběru a použití

440 Kč

ČSN EN IEC 61851-1 ed. 3/Oprava 1 (341590) - březen 2024

Systém nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením - Část 1: Obecné požadavky

20 Kč

ČSN EN 60068-2-14 ed. 2/změna Z1 (345791) - březen 2024

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-14: Zkoušky - Zkouška N: Změna teploty

Změna bude zrušena k 31. srpnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60068-2-14 ed. 3 (345791) - březen 2024

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-14: Zkoušky - Zkouška N: Změna teploty

350 Kč

ČSN EN 60455-2 ed. 2/změna Z1 (346571) - březen 2024

Pryskyřice z reaktivních směsí pro elektrickou izolaci - Část 2: Zkušební metody

Změna bude zrušena k 31. srpnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60455-2 ed. 3 (346571) - březen 2024

Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 60674-3-3/změna Z1 (346573) - březen 2024

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Požadavky na polykarbonátové (PC) fólie užívané k elektroizolačním účelům

Změna bude zrušena k 22. září 2026.

32 Kč

ČSN EN 60674-3-7/změna Z1 (346573) - březen 2024

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 7: Požadavky na fluorethylenpropylenové (FEP) fólie užívané k elektroizolačním účelům

Změna bude zrušena k 22. září 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60674-3-3 ed. 2 (346573) - březen 2024

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 3: Polykarbonátové (PC) fólie používané pro elektrickou izolaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 60674-3-7 ed. 2 (346573) - březen 2024

Plastové fólie pro elektrotechnické účely - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 7: Fluorethylenpropylenové (FEP) fólie používané pro elektrickou izolaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60626-1/změna Z1 (346575) - březen 2024

Kombinované ohebné materiály pro elektrické izolace - Část 1: Definice a obecné požadavky

Změna bude zrušena k 20. září 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60626-1 ed. 2 (346575) - březen 2024

Kombinované ohebné materiály pro elektrické izolace - Část 1: Definice a obecné požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN 34 7405 ed. 2/změna Z1 (347405) - březen 2024

Distribuční kabely s výtlačně lisovanou izolací pro jmenovité napětí 3,6/6 (7,2) kV až 20,8/36 (42) kV včetně

Změna bude zrušena k 13. březnu 2026.

32 Kč

ČSN 34 7405 ed. 3 (347405) - březen 2024

Distribuční kabely s výtlačně lisovanou izolací pro jmenovité napětí 3,6/6 (7,2) kV až 20,8/36 (42) kV včetně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

6 300 Kč

ČSN 34 7413 (347413) - březen 2024

Signální a ovládací kabely pro řídicí systémy - Typ JYTY

190 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60076-19/změna Z1 (351001) - březen 2024

Výkonové transformátory - Část 19: Pravidla pro stanovení nejistot při měření ztrát na výkonových transformátorech a tlumivkách

Změna bude zrušena k 27. červnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60076-19-1 (351001) - březen 2024

Výkonové transformátory - Část 19-1: Pravidla pro stanovení nejistot při měření ztrát výkonových transformátorů

440 Kč

ČSN EN 62751-2/změna A2 (351545) - březen 2024

Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 2: Modulové víceúrovňové měniče

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN IEC 61800-5-3 (351720) - březen 2024

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-3: Bezpečnostní požadavky - Funkční, elektrické a ekonomické požadavky na kodéry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN IEC 62561-6 ed. 2/změna Z1 (357605) - březen 2024

Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderu blesku (LSC)

Změna bude zrušena k 19. září 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62561-6 ed. 3 (357605) - březen 2024

Součásti systémů ochrany před bleskem (LPSC) - Část 6: Požadavky na čítače úderu blesku (LSC)

340 Kč

ČSN EN IEC 60393-3 (358195) - březen 2024

Potenciometry pro použití v elektronických zařízeních - Část 3: Dílčí specifikace - Přesné otočné potenciometry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 60939-2/změna A1 (358281) - březen 2024

Pasivní filtry pro elektromagnetické odrušení - Část 2: Dílčí specifikace - Pasivní filtry, pro které jsou vhodné bezpečnostní zkoušky - Zkušební metody a všeobecné požadavky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 63203-201-2/Oprava 1 (359350) - březen 2024

Nositelná elektronická zařízení a technologie - Část 201-2: Elektronické textilie - Metody měření základních vlastností vodivých textilií a izolačních materiálů

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/Oprava 1 (360340) - březen 2024

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

20 Kč

ČSN EN 60335-2-14 ed. 3/změna Z1 (361045) - březen 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky

Změna bude zrušena k 27. říjnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 60335-2-14 ed. 4 (361050) - březen 2024

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-14: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.24t, A11 7.24t

665 Kč

ČSN EN 60456 ed. 4/změna A12 (361060) - březen 2024

Pračky pro domácnost - Metody měření funkce

770 Kč

ČSN EN 60730-2-5 ed. 3/Oprava 1 (361960) - březen 2024

Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

20 Kč

ČSN EN 62877-1/změna Z1 (364381) - březen 2024

Elektrolyt a voda pro uzavřené větrané olověné akumulátory - Část 1: Požadavky na elektrolyt

Změna bude zrušena k 18. říjnu 2026.

32 Kč

ČSN EN IEC 62877-1 ed. 2 (364381) - březen 2024

Elektrolyt a voda pro uzavřené větrané olověné akumulátory - Část 1: Požadavky na elektrolyt

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN IEC 62788-2-1 (364660) - březen 2024

Postupy měření materiálů používaných ve fotovoltaických modulech - Část 2-1: Polymerní materiály - Přední a zadní stěny - Požadavky na bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN IEC 62220-2-1 (364730) - březen 2024

Zdravotnické elektrické přístroje - Vlastnosti digitálních rentgenových zobrazovacích zařízení - Část 2-1: Stanovení účinnosti energetická subtrakce - Detektory používané při zobrazování energetickou subtrakční skiagrafií

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-76/změna A1 (364800) - březen 2024

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-76: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro koagulaci nízkoenergetickým ionizovaným plynem

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN CLC/TS 50600-5-1 (367260) - březen 2024 nové vydání

Informační technologie - Vybavení a infrastruktury datových center - Část 5-1: Model zralosti pro management s energií a udržitelnost životního prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2/změna A1 (369066) - březen 2024

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky

65 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-2/Oprava 1 (369760) - březen 2024

Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 2: Radiofrekvenční výkonové a signálové rozhraní

20 Kč

ČSN ISO/IEC 14443-2/Oprava 2 (369760) - březen 2024

Karty a bezpečnostní zařízení pro osobní identifikaci - Bezkontaktní objekty s vazbou na blízko - Část 2: Radiofrekvenční výkonové a signálové rozhraní

20 Kč

ČSN EN 17740 (369768) - březen 2024

Požadavky na odborné profily související se zpracováním a ochranou osobních údajů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 17799 (369769) - březen 2024

Požadavky na ochranu osobních údajů pro zpracovatelské operace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO/IEC 9797-1/změna Amd. 1 (369782) - březen 2024

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kódy pro autentizaci zprávy (MACs) - Část 1: Mechanismy používající blokovou šifru

65 Kč

ČSN ISO/IEC 9797-3/změna Amd. 1 (369782) - březen 2024

Informační technologie - Bezpečnostní techniky - Kódy pro autentizaci zprávy (MAC) - Část 3: Mechanismy používající univerzální hašovací funkci

65 Kč

ČSN ISO/IEC 27035-1 (369799) - březen 2024 nové vydání

Informační technologie - Management incidentů informační bezpečnosti - Část 1: Principy a proces

350 Kč

ČSN ISO/IEC 27035-2 (369799) - březen 2024 nové vydání

Informační technologie - Management incidentů informační bezpečnosti - Část 2: Směrnice pro plánování a přípravu odezvy na incidenty

550 Kč

ČSN ISO/IEC 19086-2/změna Amd. 1 (369867) - březen 2024

Cloud computing - Rámec dohody o úrovni služeb (SLA) - Část 2: Model metrik

125 Kč

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 60670-23/změna A1 (370100) - březen 2024

Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 23: Zvláštní požadavky pro podlahové krabice a úplné kryty

125 Kč

ČSN EN 60670-23/změna A11 (370100) - březen 2024

Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 23: Zvláštní požadavky pro podlahové krabice a úplné kryty

125 Kč

ČSN EN 50292 ed. 2/změna Z1 (378373) - březen 2024

Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných budovách, karavanech a na lodích - Návod pro výběr, instalaci, použití a údržbu

Změna bude zrušena k 20. březnu 2026.

32 Kč

ČSN EN 50292 ed. 3 (378373) - březen 2024

Elektrická zařízení pro detekci oxidu uhelnatého v obytných prostorech, karavanech a na lodích - Pokyn pro výběr, instalaci, použití a údržbu

340 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10209 (420125) - březen 2024 nové vydání

Ploché výrobky válcované za studena z hlubokotažných ocelí určených ke smaltování -Technické dodací podmínky

350 Kč

ČSN EN ISO 683-17 (420240) - březen 2024

Oceli pro tepelné zpracování, oceli legované a oceli automatové - Část 17: Oceli na valivá ložiska

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červenci 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 6507-1 (420374) - březen 2024

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 6306 (420502) - březen 2024

Chemický rozbor oceli - Uváděné pořadí prvků v normách na ocel

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 14284 (420504) - březen 2024 nové vydání

Ocel a železo - Odběr a příprava vzorků pro stanovení chemického složení

440 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 567 (441320) - březen 2024 nové vydání

Koks - Stanovení sypné hmotnosti v malé nádobě

190 Kč

ČSN ISO 23380 (441385) - březen 2024 nové vydání

Uhlí - Volba metod pro stanovení stopových prvků - Návod a požadavky

190 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 13703-3 (450023) - březen 2024

Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky - Potrubní systémy na těžebních plošinách na moři a v zařízeních na pevnině - Část 3: Výroba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 19901-8 (450027) - březen 2024 nové vydání

Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky - Příbřežní konstrukce - Část 8: Zkoumání mořského dna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN ISO 12736-1 (451216) - březen 2024

Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky - Mokré tepelně izolační systémy pro potrubí a podmořská zařízení - Část 1: Ověřování materiálů a izolačních systémů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 12736-2 (451216) - březen 2024

Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky - Mokré tepelně izolační systémy pro potrubí a podmořská zařízení - Část 2: Kvalifikační procesy pro výrobní a aplikační postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 12736-3 (451216) - březen 2024

Naftový a plynárenský průmysl včetně nízkouhlíkové energetiky - Mokré tepelně izolační systémy pro potrubí a podmořská zařízení - Část 3: Rozhraní mezi systémy, systémy svarových spojů, opravami v terénu a prefabrikovanými izolacemi

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 15551 (451334) - březen 2024

Naftový a plynárenský průmysl - Vrtné a těžební zařízení - Elektrické ponorné čerpací systémy pro umělé sání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN EN 17750 (472013) - březen 2024

Zemědělská a lesnická strojní zařízení - Světelná signalizační zařízení a instalace na nesených nářadích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN ISO 21191 (474426) - březen 2024

Zařízení na ochranu rostlin - Uzavřené přepravní systémy - Specifikace parametrů

340 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN ISO 12460-3 (490163) - březen 2024 nové vydání

Desky na bázi dřeva - Stanovení úniku formaldehydu - Část 3: Metoda plynové analýzy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 5537 (570832) - březen 2024 nové vydání

Sušené mléko a sušené mléčné výrobky - Stanovení obsahu vlhkosti (Referenční metoda)

230 Kč

ČSN ISO 9232/změna Amd. 1 (571421) - březen 2024

Jogurt - Identifikace charakteristických mikroorganismů - (Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus a Streptococcus thermophilus)

125 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 3657 (580132) - březen 2024 nové vydání

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla zmýdelnění

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 24187 (640504) - březen 2024

Principy pro analýzu mikroplastů přítomných v životním prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 3671 (642014) - březen 2024 nové vydání

Plasty - Aminoplastové lisovací hmoty - Stanovení těkavých složek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15560 (654869) - březen 2024 nové vydání

Anorganická hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém bez obsahu dusičnanů

190 Kč

ČSN EN 15561 (654870) - březen 2024 nové vydání

Anorganická hnojiva - Stanovení celkového dusíku v kyanamidu vápenatém s obsahem dusičnanů

190 Kč

ČSN EN 15562 (654871) - březen 2024 nové vydání

Anorganická hnojiva - Stanovení kyanamidového dusíku

190 Kč

ČSN EN ISO 12156-1 (656113) - březen 2024 nové vydání

Motorová nafta - Odhad mazivosti za použití přístroje s vysokofrekvenčním vratným pohonem (HFRR) - Část 1: Zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 4973 (681554) - březen 2024

Kosmetika - Mikrobiologie - Řízení kvality kultivačních půd a roztoků používaných v kosmetických standardech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 17839 (701059) - březen 2024

Sklo ve stavebnictví - Zasklení a vzduchová neprůzvučnost - Postup validace výpočtových nástrojů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23783-1 (704273) - březen 2024

Automatizované systémy pro manipulaci s kapalinami - Část 1: Slovník a obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 23783-2 (704273) - březen 2024

Automatizované systémy pro manipulaci s kapalinami - Část 2: Postupy měření pro stanovení objemové výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN ISO 23783-3 (704273) - březen 2024

Automatizované systémy pro manipulaci s kapalinami - Část 3: Stanovení, specifikace a uvádění objemové výkonnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 13369 (723001) - březen 2024 nové vydání

Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 17886 (727070) - březen 2024

Tepelněizolační výrobky - Posouzení náchylnosti k růstu plísní - Laboratorní zkušební metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 18755 (727536) - březen 2024

Jemná keramika (speciální keramika, speciální technická keramika) - Stanovení tepelné difuzity monolitické keramiky metodou záblesku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16687 (728000) - březen 2024 nové vydání

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Terminologie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 16637-1 (728013) - březen 2024

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 1: Pokyn pro zkoušky vyluhováním a další zkušební postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16637-2 (728013) - březen 2024

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 2: Horizontální dynamická zkouška vyluhováním z povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16637-3 (728013) - březen 2024

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Část 3: Horizontální perkolační zkouška směrem nahoru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 17195 (728016) - březen 2024

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Analýza anorganických látek v eluátech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17196 (728017) - březen 2024

Stavební výrobky - Posouzení uvolňování nebezpečných látek - Digesce lučavkou královskou pro následnou analýzu anorganických látek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17197 (728018) - březen 2024

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Analýza anorganických látek v rozkladech a eluátech - Analýza pomocí optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem (ICP-OES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17200 (728019) - březen 2024

Stavební výrobky - Posouzení uvolňování nebezpečných látek - Analýza anorganických látek v rozkladech a eluátech - Analýza hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem (ICP-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17201 (728020) - březen 2024

Stavební výrobky - Posouzení uvolňování nebezpečných látek - Obsah anorganických látek - Metody pro analýzu rozkladu lučavkou královskou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17844 (728021) - březen 2024

Stavební výrobky - Posouzení uvolňování nebezpečných látek - Stanovení obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH) a benzenu, toluenu, ethylbenzenu a xylenů (BTEX) - Metoda plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrickou detekcí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 17845 (728022) - březen 2024

Stavební výrobky - Posouzení uvolňování nebezpečných látek - Stanovení reziduí biocidů pomocí kapalinové chromatografie s hmotnostní spektrometrickou detekcí (LC-MS/MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17331 (728023) - březen 2024

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Obsah organických látek - Metody extrakce a analýzy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17332 (728024) - březen 2024

Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Analýza organických látek v eluátech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 9488 (730300) - březen 2024 nové vydání

Solární energie - Slovník

350 Kč

ČSN EN ISO 52016-3 (730336) - březen 2024

Energetická náročnost budov - Potřeba energie na vytápění a chlazení, vnitřní teploty a citelné a latentní tepelné výkony - Část 3: Výpočtové postupy pro adaptivní prvky obálky budov

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN ISO 22097 (730341) - březen 2024

Tepelná izolace budov - Reflexní izolační výrobky - Stanovení tepelných vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10534-2 (730501) - březen 2024

Akustika - Určování akustických vlastností v impedančních trubicích - Část 2: Metoda dvou mikrofonů pro činitel zvukové pohltivosti a povrchovou impedanci při kolmém dopadu zvuku

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

Norma byla zrušena k 1. červnu 2024 (přejít na náhradu).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 15269-3 (730868) - březen 2024 nové vydání

Rozšířená aplikace výsledků zkoušek požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken včetně jejich prvků stavebního kování - Část 3: Požární odolnost dřevěných otočných dveří se závěsy a čepy a otevíravých dřevěných oken

945 Kč

ČSN EN 1996-1-1 (731101) - březen 2024 nové vydání

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

945 Kč

ČSN EN 1996-1-1 +A1 NA ed. A/změna Z2 (731101) - březen 2024

National Annex - Eurocode 6: Design of masonry structures - Part 1-1: General rules for reinforced and unreinforced masonry structures

Změna bude zrušena k 30. březnu 2028.

32 Kč

ČSN EN 1996-1-1 +A1/změna Z2 (731101) - březen 2024

Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla pro vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce

Změna bude zrušena k 30. březnu 2028.

32 Kč

ČSN EN 12390-14 (731302) - březen 2024 nové vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 14: Semiadiabatická metoda pro stanovení tepla uvolněného z betonu během tvrdnutí

230 Kč

ČSN EN 12390-16 (731302) - březen 2024 nové vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 16: Stanovení smrštění betonu

230 Kč

ČSN EN 12390-17 (731302) - březen 2024 nové vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 17: Stanovení dotvarování betonu tlakem

230 Kč

ČSN EN 12390-6 (731302) - březen 2024 nové vydání

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu zkušebních těles

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14488-3 (731304) - březen 2024 nové vydání

Zkoušení stříkaného betonu - Část 3: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles z vláknobetonu (při vzniku trhliny, mezní a zbytková)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13877-1 (736150) - březen 2024 nové vydání

Cementobetonové kryty - Část 1: Materiály

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 13877-2 (736150) - březen 2024 nové vydání

Cementobetonové kryty - Část 2: Funkční požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16272-3-1 (736342) - březen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 3-1: Normalizované železniční zvukové spektrum a jednoduché numerické hodnocení pro aplikace difusního zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 16272-3-2 (736342) - březen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Protihlukové zábrany a souvisící zařízení proti šíření zvuku vzduchem - Zkušební metoda pro zjištění akustického výkonu - Část 3-2: Normalizované železniční zvukové spektrum a jednoduché numerické hodnocení pro aplikace přímého zvukového pole

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17636 (736351) - březen 2024

Drážní aplikace - Infrastruktura - Parametry návrhu polohy koleje - Městské dráhy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

550 Kč

ČSN EN 13232-1 (736371) - březen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 1: Definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 13232-2 (736371) - březen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 2: Požadavky na geometrické uspořádání

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 13232-3 (736371) - březen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 3: Požadavky na interakci kolo/kolejnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

570 Kč

ČSN EN 13232-4 (736371) - březen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 4: Ovládání, zapevnění a kontrola polohy

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 13232-5 (736371) - březen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 5: Výměny

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN 13232-6 (736371) - březen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 6: Pevné jednoduché a dvojité srdcovky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN 13232-7 (736371) - březen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 7: Srdcovky s pohyblivými částmi

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

570 Kč

ČSN EN 13232-8 (736371) - březen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 8: Dilatační zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

350 Kč

ČSN EN 13232-9 (736371) - březen 2024 nové vydání

Železniční aplikace - Kolej - Výhybky a výhybkové konstrukce - Část 9: Návrh konstrukce, dokumentace a přejímka

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 5490/Oprava 1 (755490) - březen 2024

Stavby pro hospodářská zvířata - Vnitřní stájový vodovod

20 Kč

ČSN EN 12255-9 (756403) - březen 2024 nové vydání

Čistírny odpadních vod - Část 9: Kontrola pachů a odvětrání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23196 (757783) - březen 2024

Kvalita vod - Výpočet koncentrací biologické ekvivalence (BEQ)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 16484 (790020) - březen 2024 nové vydání

Usně - Požadavky na určování původu usňových výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 16387 (836450) - březen 2024 nové vydání

Kvalita půdy - Vliv znečišťujících látek na Enchytraeidae (Enchytraeus sp.) - Stanovení vlivu na reprodukci

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 019-2-6 V3.1.1 (872001) - březen 2024

Environmentální inženýrství (EE) - Environmentální podmínky a environmentální zkoušky na telekomunikační zařízení - Část 2: Specifikace environmentálních zkoušek - Podčást 6: Lodní prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 411-1 V1.4.1 (874007) - březen 2024

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN ETSI EN 319 411-2 V2.5.1 (874007) - březen 2024

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající certifikáty - Část 2: Požadavky na poskytovatele důvěryhodných služeb vydávající kvalifikované certifikáty EU

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-1 V1.5.1 (874008) - březen 2024

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 1: Přehled a společné datové struktury

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-2 V2.3.1 (874008) - březen 2024

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 2: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané fyzickým osobám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-3 V1.3.1 (874008) - březen 2024

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 3: Profil certifikátu pro certifikáty vydávané právnickým osobám

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-4 V1.3.1 (874008) - březen 2024

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 4: Profil certifikátu pro certifikáty webových stránek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ETSI EN 319 412-5 V2.4.1 (874008) - březen 2024

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Profily certifikátu - Část 5: Prohlášení "QCStatements"

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 303 213-5-1 V2.1.1 (878801) - březen 2024

Pokročilý naváděcí a řídicí systém pozemního pohybu (A-SMGCS) - Část 5: Harmonizovaná norma pro přístup k rádiovému spektru pro multilaterační (MLAT) zařízení - Podčást 1: Přijímače a dotazovače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 1176-10 (940515) - březen 2024 nové vydání

Zařízení a povrch dětského hřiště - Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela ohrazená dětská zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 14350 +A1 (943455) - březen 2024 nové vydání

Výrobky pro péči o dítě - Vybavení pro pití - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

590 Kč

ČSN EN 14350/změna Z1 (943455) - březen 2024

Výrobky pro péči o dítě - Vybavení pro pití - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Změna bude zrušena k 31. srpnu 2024.

32 Kč
foo