ČSN EN ISO 10534-2 (730501) Nové vydání

Akustika - Určování akustických vlastností v impedančních trubicích - Část 2: Technika dvou mikrofonů pro stanovení činitele zvukové pohltivosti a povrchové impedance při kolmém dopadu zvuku

ČSN EN ISO 10534-2 Akustika - Určování akustických vlastností v impedančních trubicích - Část 2: Technika dvou mikrofonů pro stanovení činitele zvukové pohltivosti a povrchové impedance při kolmém dopadu zvuku
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato zkušební metoda zahrnuje použití impedanční trubice, dvou míst mikrofonů a systému kmitočtové analýzy k určení činitele zvukové pohltivosti materiálů pohlcujících zvuk při kolmém dopadu zvuku. Lze ji také použít k určení akustické povrchové impedance nebo admitance materiálů pohlcujících zvuk. Jako rozšíření ji lze použít také k posouzení vnitřních vlastností homogenních akustických materiálů, jako je jejich charakteristická impedance, charakteristické vlnové číslo, dynamická hustota hmotnosti a dynamický modul objemové pružnosti.
Tato zkušební metoda je podobná zkušební metodě uvedené v ISO 10534-1[1] v tom, že používá impedanční trubici se zdrojem zvuku připojeným k jednomu konci a zkušebním vzorkem upevněným na druhém konci trubice. Postupy měření jsou však rozdílné. V této zkušební metodě jsou rovinné vlny v trubici buzeny zdrojem zvuku a rozkladu interferenčního pole se dociluje měřením akustického tlaku mikrofony zabudovanými ve dvou pevných bodech, nebo jedním mikrofonem přesouvaným v trubici a následným výpočtem komplexní akustické přenosové funkce a veličin zmíněných v předchozím odstavci. Zkušební metoda se pokládá za alternativní a je celkově mnohem rychlejší než postup měření, který je uveden v normě ISO 10534-1[1].
Činitelé zvukové pohltivosti při kolmém dopadu, které pocházejí z měření v impedanční trubici, nejsou srovnatelné s činiteli zvukové pohltivosti měřenými při náhodném dopadu zvuku v dozvukových místnostech podle normy ISO 354[2]. Metoda dozvukové místnosti (za ideálních podmínek) určí činitel zvukové pohltivosti pro difúzní dopad zvuku. Metoda dozvukové místnosti však vyžaduje poměrně velké zkušební vzorky. Metoda impedanční trubice je omezena na studium při kolmém a rovinném dopadu a vyžaduje zkušební vzorky, které mají stejnou velikost jako průřez impedanční trubice. U materiálů, které reagují pouze lokálně, lze činitele zvukové pohltivosti při difúzním dopadu odhadnout z výsledků měření získaných metodou impedanční trubice (viz příloha E).
V celém dokumentu se používá časová konvence

Označení ČSN EN ISO 10534-2 (730501)
Katalogové číslo 519284
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 5. 2024
Datum účinnosti 1. 6. 2024
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135192847
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 10534-2 (730501) z března 2024
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 10534-1 (730501)
Akustika - Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impedančních trubicích - Část 1: Metoda poměru stojaté vlny

foo