ČSN ISO 10534-1 (730501)

Akustika - Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impedančních trubicích - Část 1: Metoda poměru stojaté vlny

ČSN ISO 10534-1 Akustika - Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impedančních trubicích - Část 1: Metoda poměru stojaté vlny
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 372 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 10534-1:1996. Mezinárodní norma ISO 10534-1:1996 má status české technické normy. (ČSN) ISO 10534 sestává z následujících částí: Část 1: Metoda poměru stojaté vlny a Část 2: Metoda dvou mikrofonů. Tato první část normy (ČSN) ISO 10534 stanovuje metodu určování činitele zvukové pohltivosti, činitele odrazu a povrchové impedance nebo admitance materiálů a obkladů. Hodnoty jsou určovány pro kolmý dopad zvuku vyhodnocením pole stojaté rovinné vlny v trubici, vyvolaného superpozicí sinusové rovinné vlny dopadající na zkušební vzorek a rovinné vlny odrážející se od něho. Tuto metodu lze použít k určení činitele zvukové pohltivosti akustických obkladů při kolmém dopadu zvuku. Lze ji dále použít k určení akustické povrchové impedance nebo admitance materiálů pohlcujících zvuk. Je vhodná pro vyšetřování parametrů a navrhování akustických obkladů, neboť vyžaduje jen malý vzorek pohltivého materiálů. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Princip, kapitolu 5 - Základy, kapitolu 6 - Měřicí zařízení, kapitolu 7 - Předběžné zkoušky a měření, kapitolu 8 - Montáž zkušebního vzorku, kapitolu 9 - Měřicí metody, kapitolu 10 - Transformace činitele odrazu a impedance a kapitolu 11 - Protokol o měření. Dále norma obsahuje normativní Přílohy A, B, C a informativní Přílohu D. ČSN ISO 10534-1 (73 0501) byla vydána v lednu 1999. Nahradila ČSN 73 0501 z 24.10.1988.

Označení ČSN ISO 10534-1 (730501)
Katalogové číslo 54724
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1999
Datum účinnosti 1. 2. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963547244
Změny a opravy Z1 9.01t
Tato norma nahradila ČSN 73 0501 (730501) z června 1989
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN ISO 10534-2 (730501)
Akustika - Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impedančních trubicích - Část 2: Metoda přenosové funkce

ČSN EN ISO 354 (730535)
Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

Další příbuzné normy

ČSN ISO 10534-2 (730501)
Akustika - Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impedančních trubicích - Část 2: Metoda přenosové funkce