Třída 7305 - Stavební fyzika (akustika, teplo, denní osvětelní)

Zobrazit obsah třídy 73 - Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 10534-2 (730501) - květen 2024 nové vydání

Akustika - Určování akustických vlastností v impedančních trubicích - Část 2: Technika dvou mikrofonů pro stanovení činitele zvukové pohltivosti a povrchové impedance při kolmém dopadu zvuku

350 Kč

ČSN ISO 10534-1 (730501) - leden 1999

Akustika - Určování činitele zvukové pohltivosti a akustické impedance v impedančních trubicích - Část 1: Metoda poměru stojaté vlny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.01t

372 Kč

ČSN EN ISO 9053-1 (730502) - srpen 2020 aktuální vydání

Akustika - Určení odporu proti proudění vzduchu - Část 1: Metoda statického proudění vzduchu

230 Kč

ČSN EN ISO 9053-2 (730502) - duben 2021

Akustika - Určení odporu proti proudění vzduchu - Část 2: Alternativní metoda proudění vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17651-1 (730503) - červenec 2024

Simultánní tlumočení - Pracovní prostředí tlumočníků - Část 1: Požadavky a doporučení pro stálé kabiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 17651-2 (730503) - červenec 2024

Simultánní tlumočení - Pracovní prostředí tlumočníků - Část 2: Požadavky a doporučení pro mobilní kabiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 2603 (730503) - červenec 2017

Simultánní tlumočení - Stálé kabiny - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN EN ISO 4043 (730504) - červenec 2017

Simultánní tlumočení - Mobilní kabiny - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. srpnu 2024 (přejít na náhradu).

340 Kč

ČSN ISO 9052-1 (730505) - leden 1993

Akustika. Stanovení dynamické tuhosti. Část 1: Materiály pro izolaci plovoucích podlah v bytových objektech

125 Kč

ČSN EN ISO 20109 (730506) - červenec 2017

Simultánní tlumočení - Vybavení - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20108 (730507) - červen 2018

Simultánní tlumočení - Kvalita a přenos zvukových a obrazových vstupů - Požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 24019 (730508) - duben 2023

Platformy pro simultánní tlumočení - Požadavky a doporučení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.23t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN ISO 15186-1 (730509) - září 2004 aktuální vydání

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 1: Laboratorní měření

230 Kč

ČSN EN ISO 15186-2 (730509) - leden 2011

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 2: Měření v budovách

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15186-3 (730509) - leden 2011

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách pomocí akustické intenzity - Část 3: Laboratorní měření na nízkých kmitočtech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10140-1 (730511) - květen 2022 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 1: Aplikační pravidla pro určité výrobky

550 Kč

ČSN EN ISO 10140-2 (730511) - květen 2022 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 2: Měření vzduchové neprůzvučnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 10140-3 (730511) - květen 2022 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 3: Měření kročejové neprůzvučnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 10140-4 (730511) - srpen 2022 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 4: Měřicí postupy a požadavky

230 Kč

ČSN EN ISO 10140-5 (730511) - říjen 2022 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření zvukové izolace stavebních konstrukcí - Část 5: Požadavky na zkušební zařízení a přístrojové vybavení

440 Kč

ČSN EN ISO 12999-1 (730511) - červenec 2021 aktuální vydání

Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 1: Zvuková izolace

340 Kč

ČSN EN ISO 12999-2 (730511) - duben 2021 aktuální vydání

Akustika - Určování a používání nejistot měření ve stavební akustice - Část 2: Zvuková pohltivost

230 Kč

ČSN EN ISO 140-18 (730511) - červenec 2007

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 18: Laboratorní měření zvuku vyvolaného deštěm dopadajícím na stavební konstrukce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 16283-1 (730511) - říjen 2014

Akustika - Stavební měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.18t, A1 6.18t

690 Kč

ČSN EN ISO 16283-2 (730511) - květen 2021 aktuální vydání

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

550 Kč

ČSN EN ISO 16283-3 (730511) - březen 2017 aktuální vydání

Akustika - Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách in situ - Část 3: Zvuková izolace obvodových plášťů

440 Kč

ČSN EN 12354-5 (730512) - prosinec 2023 nové vydání

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 12354-6 (730512) - červen 2004

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 6: Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech

340 Kč

ČSN EN ISO 12354-1 (730512) - srpen 2018

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi

590 Kč

ČSN EN ISO 12354-2 (730512) - srpen 2018

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi

550 Kč

ČSN EN ISO 12354-3 (730512) - srpen 2018

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku

350 Kč

ČSN EN ISO 12354-4 (730512) - srpen 2018

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 4: Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru

340 Kč

ČSN EN ISO 10848-1 (730513) - únor 2019 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument

440 Kč

ČSN EN ISO 10848-2 (730513) - únor 2019 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku

230 Kč

ČSN EN ISO 10848-3 (730513) - únor 2019 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku

230 Kč

ČSN EN ISO 10848-4 (730513) - únor 2019 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A

190 Kč

ČSN EN ISO 10848-5 (730513) - leden 2022 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 5: Vyzařovací účinnosti stavebních prvků

230 Kč

ČSN EN 16703 (730514) - říjen 2016 aktuální vydání

Akustika - Zkušební předpis pro sádrokartonové stěny s ocelovými profily - Vzduchová neprůzvučnost

340 Kč

ČSN EN ISO 18233 (730524) - listopad 2006

Akustika - Aplikace nových akustických metod měření stavebních konstrukcí, v budovách a v místnostech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN 73 0525 (730525) - únor 1998 aktuální vydání

Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Všeobecné zásady

230 Kč

ČSN 73 0526 (730526) - únor 1998 aktuální vydání

Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Studia a místnosti pro snímání, zpracování a kontrolu zvuku

190 Kč

ČSN 73 0527 (730527) - srpen 2023 aktuální vydání

Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní účely - Prostory ve školách - Prostory pro veřejné účely

340 Kč

ČSN EN ISO 11654 (730528) - prosinec 1998

Akustika - Absorbéry zvuku používané v budovách - Hodnocení zvukové pohltivosti

230 Kč

ČSN EN ISO 11821 (730529) - únor 1999

Akustika - Měření útlumu zvuku in situ přemístitelné clony

230 Kč

ČSN EN 16487 (730530) - květen 2015

Akustika - Zkušební předpis pro zavěšené stropní podhledy - Zvuková pohltivost

230 Kč

ČSN EN ISO 717-1 (730531) - září 2021 aktuální vydání

Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost

440 Kč

ČSN EN ISO 717-2 (730531) - říjen 2021 aktuální vydání

Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách - Část 2: Kročejová neprůzvučnost

340 Kč

ČSN 73 0532 (730532) - prosinec 2020 aktuální vydání

Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních konstrukcí a výrobků - Požadavky

440 Kč

ČSN ISO 17497-1 (730533) - září 2006

Akustika - Rozptyl zvuku povrchy - Část 1: Měření činitele rozptylovosti pro všesměrový dopad zvuku v dozvukové místnosti

230 Kč

ČSN ISO 17497-2 (730533) - červenec 2013

Akustika - Rozptylové vlastnosti povrchů - Část 2: Měření činitele směrové difuze ve volném poli

230 Kč

ČSN EN ISO 3382-1 (730534) - prosinec 2009

Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 1: Prostory pro přednes hudby a řeči

340 Kč

ČSN EN ISO 3382-2 (730534) - únor 2009

Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 2: Doba dozvuku v běžných prostorech

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.09t

250 Kč

ČSN EN ISO 3382-3 (730534) - listopad 2022 aktuální vydání

Akustika - Měření parametrů prostorové akustiky - Část 3: Otevřené kanceláře

340 Kč

ČSN EN ISO 354 (730535) - listopad 2003

Akustika - Měření zvukové pohltivosti v dozvukové místnosti

340 Kč

ČSN EN ISO 3822-1 (730536) - září 2000

Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 1: Metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.09t

405 Kč

ČSN EN ISO 3822-2 (730536) - říjen 1996

Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 2: Montáž a provozní podmínky výtokových ventilů a mísicích baterií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.98t

145 Kč

ČSN EN ISO 3822-3 (730536) - září 2018 aktuální vydání

Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení používaných v instalacích pro zásobování vodou - Část 3: Montážní a provozní podmínky průtokových armatur a zařízení

230 Kč

ČSN EN ISO 3822-4 (730536) - září 1998

Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 4: Montáž a provozní podmínky speciálních armatur

340 Kč

ČSN EN 14366-1 (730537) - leden 2024

Laboratorní měření hluku šířeného vzduchem a konstrukcí z provozních zařízení - Část 1: Aplikační pravidla pro instalace odpadních vod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16205 (730538) - červen 2021 aktuální vydání

Laboratorní měření kročejového hluku vyzařovaného z podlah

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 16251-1 (730539) - únor 2015

Akustika - Laboratorní měření snížení přenosu kročejového hluku podlahovinami na malém stropním modelu - Část 1: Těžký kompaktní strop

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN 73 0540-1 (730540) - červen 2005 aktuální vydání

Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

570 Kč

ČSN 73 0540-2 (730540) - říjen 2011 aktuální vydání

Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.12t

675 Kč

ČSN 73 0540-3 (730540) - listopad 2005 aktuální vydání

Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

770 Kč

ČSN 73 0540-4 (730540) - červen 2005 aktuální vydání

Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

550 Kč

ČSN EN ISO 16032 (730540) - březen 2005

Akustika - Měření hladiny akustického tlaku technických zařízení v budovách - Technická metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 10052 (730541) - srpen 2022 aktuální vydání

Akustika - Měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti a hluku technických zařízení in situ - Zjednodušená metoda

350 Kč

ČSN 73 0542 (730542) - září 1995

Způsob stanovení energetické bilance zasklených ploch obvodového pláště budov

230 Kč

ČSN 73 0543-1 (730543) - červen 1998

Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana

350 Kč

ČSN 73 0543-2 (730543) - leden 1998

Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 2: Větrání a vytápění

350 Kč

ČSN EN ISO 13788 (730544) - červen 2019 aktuální vydání

Tepelně-vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody

440 Kč

ČSN EN 1934 (730545) - květen 1999

Tepelné chování budov - Stanovení tepelného odporu metodou teplé skříně při použití měřiče tepelného toku - Zdivo

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN 73 0546 (730546) - červen 1973

Zkoušení tepelných mostů stavebních dílců a částí konstrukcí

125 Kč

ČSN EN ISO 12572 (730547) - prosinec 2018 aktuální vydání

Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlastností prostupu vodní páry - Misková metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.20t

370 Kč

ČSN 73 0548 (730548) - leden 1985

Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

350 Kč

ČSN EN 12865 (730549) - únor 2002

Tepelně vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků - Stanovení odolnosti vnějších stěnových systémů proti hnanému dešti při tlakových rázech vzduchu

190 Kč

ČSN 73 0550 (730550) - prosinec 1994

Stanovení tepelně technických vlastností stavebních konstrukcí a budov. Měření a kontrola tepelných ztrát budov

230 Kč

ČSN EN ISO 10211 (730551) - září 2020 aktuální vydání

Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty

550 Kč

ČSN EN ISO 9251 (730552) - listopad 1997

Tepelná izolace - Podmínky šíření tepla a vlastnosti materiálů - Slovník

125 Kč

ČSN EN ISO 7345 (730553) - srpen 2019 aktuální vydání

Tepelné chování budov a stavebních dílců - Fyzikální veličiny a definice

230 Kč

ČSN EN ISO 9346 (730554) - prosinec 2008 aktuální vydání

Tepelně vlhkostní chování budov a stavebních materiálů - Fyzikální veličiny pro přenos hmoty - Slovník

230 Kč

ČSN EN ISO 9288 (730555) - srpen 2023 aktuální vydání

Tepelná izolace - Šíření tepla sáláním - Slovník

340 Kč

ČSN EN ISO 8497 (730556) - červenec 1998

Tepelná izolace - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu tepelné izolace pro kruhové potrubí

340 Kč

ČSN EN ISO 8990 (730557) - srpen 1998

Tepelná izolace - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu - Kalibrovaná a chráněná teplá skříň

340 Kč

ČSN EN ISO 6946 (730558) - září 2020 aktuální vydání

Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtové metody

440 Kč

ČSN EN ISO 13370 (730559) - září 2019 aktuální vydání

Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody

550 Kč

ČSN EN ISO 6781-1 (730560) - leden 2024

Chování budov - Detekce nepravidelností tepla, vzduchu a vlhkosti v budovách infračervenými metodami - Část 1: Obecné postupy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14683 (730561) - březen 2018 aktuální vydání

Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - Zjednodušené metody a orientační hodnoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1946-1 (730562) - únor 2000

Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 1: Společná ustanovení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 1946-2 (730562) - únor 2000

Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 2: Měření metodou chráněné teplé desky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 1946-3 (730562) - únor 2000

Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 3: Metoda měřidla tepelného toku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 1946-4 (730562) - březen 2001

Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 4: Měření metodou teplé skříně

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 1946-5 (730562) - březen 2001

Tepelné chování stavebních výrobků a stavebních dílců - Specifická kritéria pro posuzování laboratorních měření veličin šíření tepla - Část 5: Měření metodou trubky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN ISO 13786 (730563) - březen 2018 aktuální vydání

Tepelné chování stavebních dílců - Dynamické tepelné charakteristiky - Výpočtové metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13789 (730565) - červen 2019 aktuální vydání

Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda

350 Kč

ČSN EN 13009 (730566) - květen 2001

Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení součinitele vlhkostní roztažnosti

230 Kč

ČSN EN ISO 10077-1 (730567) - červen 2019 aktuální vydání

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 1: Obecně

440 Kč

ČSN EN ISO 10077-2 (730567) - červen 2019 aktuální vydání

Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla - Část 2: Výpočtová metoda pro rámy

590 Kč

ČSN EN 12664 (730568) - srpen 2001

Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Suché a vlhké výrobky o středním a nízkém tepelném odporu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

590 Kč

ČSN EN 12667 (730569) - srpen 2001

Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Výrobky o vysokém a středním tepelném odporu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

550 Kč

ČSN EN 12939 (730571) - srpen 2001

Tepelné chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení tepelného odporu metodami chráněné topné desky a měřidla tepelného toku - Výrobky s velkou tloušťkou o vysokém a středním tepelném odporu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

350 Kč

ČSN EN 12114 (730572) - srpen 2001

Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti stavebních dílců a prvků - Laboratorní zkušební metoda

230 Kč

ČSN EN ISO 12570 (730573) - září 2001

Tepelně vlhkostní chování stavebních materiálů a výrobků - Stanovení vlhkosti sušením při zvýšené teplotě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.14t, A2 10.18t

380 Kč

ČSN EN ISO 10456 (730574) - únor 2009 aktuální vydání

Stavební materiály a výrobky - Tepelně vlhkostní vlastnosti - Tabelované návrhové hodnoty a postupy pro stanovení deklarovaných a návrhových tepelných hodnot

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t

370 Kč

ČSN EN ISO 12571 (730575) - září 2022 aktuální vydání

Tepelně-vlhkostní vlastnosti stavebních materiálů a výrobků - Stanovení hydroskopických sorpčních vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 9972 (730577) - prosinec 2017 aktuální vydání

Tepelné chování budov - Stanovení průvzdušnosti budov - Tlaková metoda

350 Kč

ČSN EN ISO 13793 (730578) - září 2001

Tepelné chování budov - Tepelnětechnický návrh základů pro zabránění pohybům způsobených mrazem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 12567-1 (730579) - leden 2011 aktuální vydání

Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 1: Celková konstrukce oken a dveří

550 Kč

ČSN EN ISO 12567-2 (730579) - červen 2006

Tepelné chování oken a dveří - Stanovení součinitele prostupu tepla metodou teplé skříně - Část 2: Střešní okna a ostatní přečnívající okna

340 Kč

ČSN 73 0580-1 (730580) - červen 2007 aktuální vydání

Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.11t, Z2 3.17t, Z3 8.19t

436 Kč

ČSN 73 0580-2 (730580) - červen 2007 aktuální vydání

Denní osvětlení budov - Část 2: Denní osvětlení obytných budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.14t, Z1 8.19t

117 Kč

ČSN 73 0580-3 (730580) - září 1994

Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.96t, Z2 10.99t, Z3 8.19t

221 Kč

ČSN 73 0580-4 (730580) - září 1994

Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.96t, Z2 10.99t, Z3 8.19t

221 Kč

ČSN EN 17037 +A1 (730582) - říjen 2023 aktuální vydání

Denní osvětlení budov

550 Kč

TNI CEN/TR 16961 (730589) - prosinec 2018

Deklarace nejistot v protokolech o zkoušce

125 Kč

ČSN EN 15657 (730590) - březen 2018

Akustické vlastnosti stavebních konstrukcí a staveb - Laboratorní měření zvuku šířeného konstrukcí z technických zařízení budov pro všechny podmínky instalací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč
foo