ČSN EN ISO 10848-4 (730513) Aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A

ČSN EN ISO 10848-4 Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ISO 10848 (všechny části) předepisuje měřicí metody pro stanovení bočního přenosu jedním nebo několika stavebními prvky.
Tento dokument specifikuje laboratorní měření a měření in situ v případech, kdy alespoň jeden z prvků, které tvoří zkoušenou konstrukci, je prvkem typu A (definovaným v ISO 10848-1).
Laboratorní měření se používají pro kvantifikaci vlastností styků s potlačeným bočním přenosem z konstrukce laboratorního zařízení. Měření in situ se používají pro popis vlastností na stavbě, kde obvykle není možné dostatečně potlačit nežádoucí boční přenos; výsledky proto mohou být považovány za reprezentativní pouze pro vlastnosti styku vestavěného do konkrétní stavební konstrukce.
Změřené veličiny mohou být použity pro porovnání různých výrobků, nebo k vyjadřování požadavků, nebo jako vstupní údaje pro predikční metody, jako jsou ISO 12354-1 a ISO 12354-2.

Označení ČSN EN ISO 10848-4 (730513)
Katalogové číslo 506485
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 2019
Datum účinnosti 1. 3. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8596135064854
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 10848-4 (730513) z května 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10848-1 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument

ČSN EN ISO 10848-2 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku

ČSN EN ISO 10848-3 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku