ČSN EN ISO 10848-1 (730513) Aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument

ČSN EN ISO 10848-1 Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ISO 10848 (všechny části) předepisuje měřicí metody pro stanovení bočního přenosu jedním nebo několika stavebními prvky. Tato měření se provádějí v laboratorním zkušebním zařízení nebo na stavbě.
Vlastnost stavebních prvků je vyjádřena buď jako celková veličina pro kombinaci prvků a styku (jako normovaný rozdíl hladin pro boční přenos a/nebo normovaná hladina akustického tlaku kročejového zvuku pro boční přenos), nebo jako styková neprůzvučnost vibrací či normovaný rozdíl hladin směrově průměrované rychlosti vibrací daného styku.
Pro zdroje zvuku šířeného konstrukcí v budovách jsou použity dva přístupy, normovaná hladina akustického tlaku technického zařízení pro boční přenos a přenosová funkce, které mohou být použity pro odhad hladin akustického tlaku v místnosti příjmu v důsledku buzení stavební konstrukce technickým zařízením v místnosti zdroje. První přístup předpokládá, že boční přenos je omezen na jeden styk (nebo žádný styk, pokud je prvek nesoucí zařízení prvkem dělicím), a druhý zahrnuje kombinaci přímé (pokud existuje) a všech bočních cest přenosu.
Tento dokument obsahuje definice, obecné požadavky na zkušební vzorky a zkušební místnosti, a měřicí metody. Stanoví pokyny pro výběr měřené veličiny v závislosti na styku a na typu stavebních prvků. Další části ISO 10848 upřesňují použití pro různé typy styků a stavebních prvků.
Veličiny, které charakterizují boční přenos, lze použít ke srovnání různých výrobků nebo k vyjádření požadavku nebo jako vstupní data pro predikční metody, jako jsou ISO 12354-1 a ISO 12354-2.

Označení ČSN EN ISO 10848-1 (730513)
Katalogové číslo 506482
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 2. 2019
Datum účinnosti 1. 3. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8596135064823
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 10848-1 (730513) z května 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10848-2 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku

ČSN EN ISO 10848-3 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku

ČSN EN ISO 10848-4 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A