ČSN EN ISO 10848-2 (730513) Aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku

ČSN EN ISO 10848-2 Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ISO 10848 (všechny části) předepisuje měřicí metody pro stanovení bočního přenosu jedním nebo několika stavebními prvky. Tento dokument se vztahuje pouze na laboratorní měření.
Změřené veličiny mohou být použity pro porovnání různých výrobků nebo k vyjadřování požadavků nebo jako vstupní údaje pro predikční metody, jako jsou ISO 12354-1 a ISO 12354-2. Nicméně, změřené veličiny Dn,f, Ln,f a Lne0,f reprezentují pouze vlastnost s rozměry zkušebních prvků popsanými v tomto dokumentu.
Tento dokument se odkazuje na ISO 10848-1:2017, 4.5, jakožto podpůrná část rámcového dokumentu. Týká se prvků typu B definovaných v ISO 10848-1, jako jsou zavěšené podhledy, dvojité podlahy, lehké nepřerušované fasády nebo plovoucí podlahy. K přenosu z jedné místnosti do druhé může docházet současně přes zkušební prvek a vzduchovou mezeru (pokud existuje). Měření prováděná podle tohoto dokumentu určují celkový přenos a neumožňují tyto dva druhy přenosu oddělit.

Označení ČSN EN ISO 10848-2 (730513)
Katalogové číslo 506483
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2019
Datum účinnosti 1. 3. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135064830
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 10848-2 (730513) z května 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10848-1 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument

ČSN EN ISO 10848-3 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku

ČSN EN ISO 10848-4 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A