ČSN EN ISO 10848-2 (730513) Zrušená norma

Akustika - Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ISO 10848 (all parts) specifies measurement methods to characterize the flanking transmission of one or several building components. This document considers only laboratory measurements.
The measured quantities can be used to compare different products, or to express a requirement, or as input data for prediction methods, such as ISO 12354-1 and ISO 12354-2. However, the measured quantities Dn,f, Ln,f and Lne0,f only represent the performance with the dimensions for the test specimens described in this document.
This document is referred to in ISO 10848-1:2017, 4.5 as being a supporting part of the frame document. It applies to Type B elements as defined in ISO 10848-1, such as suspended ceilings, access floors, light uninterrupted façades or floating floors. The transmission from one room to another can occur simultaneously through the test element and via the plenum (if any). For measurements made according to this document, the total sound transmission is determined and it is not possible to separate the two kinds of transmission.

Označení ČSN EN ISO 10848-2 (730513)
Katalogové číslo 504367
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2018
Datum účinnosti 1. 6. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135043675
Norma byla zrušena k 1. 3. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 10848-2 (730513)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 10848-2 (730513) z listopadu 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10848-1 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument

ČSN EN ISO 10848-3 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku

ČSN EN ISO 10848-4 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A