ČSN EN ISO 10848-3 (730513) Aktuální vydání

Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku

ČSN EN ISO 10848-3 Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ISO 10848 (všechny části) předepisuje měřicí metody pro stanovení bočního přenosu jedním nebo několika stavebními prvky.
Tato norma specifikuje laboratorní měření a měření in situ pro prvky typu B (definované v ISO 10848-1), když má styk podstatný vliv.
Laboratorní měření se používají pro kvantifikaci vlastností styků s potlačeným bočním přenosem z konstrukce laboratorního zařízení. Měření in situ se používají pro popis vlastností na stavbě, kde obvykle není možné dostatečně potlačit nežádoucí boční přenos; výsledky proto mohou být považovány za reprezentativní pouze pro vlastnosti styku vestavěného do konkrétní stavební konstrukce.
Tato norma se odkazuje na ISO 10848-1:2017, 4.5, jakožto podpůrná část rámcového dokumentu. Týká se prvků typu B, které jsou konstrukčně spojené, jak je popsáno v ISO 10848-1.
Změřené veličiny mohou být použity pro porovnání různých výrobků nebo k vyjadřování požadavků nebo jako vstupní údaje pro predikční metody, jako jsou ISO 12354-1 a ISO 12354-2.
Odpovídající měřená veličina se vybírá podle ISO 10848-1:2017, 4.5. Vlastnost stavebních prvků se vyjadřuje buď jako celková veličina pro kombinaci prvků a styku (jako je Dn,f,ij a/nebo Ln,f,ij a/nebo Lne0,f,ij), a/nebo jako normovaný rozdíl hladin směrově průměrované rychlosti vibrací styku . Dn,f,ij, Ln,f,ij, Lne0,f,ij a závisí na skutečných rozměrech stavebních prvků.

Označení ČSN EN ISO 10848-3 (730513)
Katalogové číslo 506484
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2019
Datum účinnosti 1. 3. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135064847
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 10848-3 (730513) z května 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10848-1 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument

ČSN EN ISO 10848-2 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku

ČSN EN ISO 10848-4 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A