ČSN EN ISO 10848-3 (730513) Zrušená norma

Akustika - Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ISO 10848 (all parts) specifies measurement methods to characterize the flanking transmission of one or several building components.
This document specifies laboratory and field measurements of buildings for Type B elements (defined in ISO 10848-1) when the junction has a substantial influence.
Laboratory measurements are used to quantify the performance of the junction with suppressed flanking transmission from the laboratory structure. Field measurements are used to characterize the in situ performance and it is not usually possible to suppress unwanted flanking transmission sufficiently; hence, the results can only be considered representative of the performance of that junction when installed in that particular building structure.
This document is referred to in ISO 10848-1:2017, 4.5 as being a supporting part to the frame document and applies to Type B elements that are structurally connected as defined in ISO 10848-1.
The measured quantities can be used to compare different products, or to express a requirement, or as input data for prediction methods, such as ISO 12354-1 and ISO 12354-2.
The relevant quantity to be measured is selected according to ISO 10848-1:2017, 4.5. The performance of the building components is expressed either as an overall quantity for the combination of elements and junction (such as Dn,f,ij and/or Ln,f,ij and/or Lne0,f,ij) or as the normalized direction-average velocity level difference Dvn,,ij of a junction. Dn,f,ij, Ln,f,ij, Lne0,f,ij and Dvn,,ij depend on the actual dimensions of the elements.

Označení ČSN EN ISO 10848-3 (730513)
Katalogové číslo 504366
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2018
Datum účinnosti 1. 6. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135043668
Norma byla zrušena k 1. 3. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 10848-3 (730513)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 10848-3 (730513) z listopadu 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10848-1 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument

ČSN EN ISO 10848-2 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku

ČSN EN ISO 10848-4 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A