1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN ISO 10848-4 (730513) Zrušená norma

Akustika - Laboratorní a stavební měření bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 4: Aplikace na styky s nejméně jedním prvkem typu A

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

ISO 10848 (all parts) specifies measurement methods to characterize the flanking transmission of one or several building components.
This document specifies laboratory and field measurements of buildings where at least one of the elements that form the construction under test is a Type A element (defined in ISO 10848-1).
Laboratory measurements are used to quantify the performance of the junction with suppressed flanking transmission from the laboratory structure. Field measurements are used to characterize the in situ performance and it is not usually possible to suppress unwanted flanking transmission sufficiently; hence, the results are primarily representative of the performance of that junction when installed in that particular building structure.
The measured quantities can be used to compare different products, or to express a requirement, or as input data for prediction methods, such as ISO 12354-1 and ISO 12354-2.

Označení ČSN EN ISO 10848-4 (730513)
Katalogové číslo 504365
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 5. 2018
Datum účinnosti 1. 6. 2018
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8596135043651
Norma byla zrušena k 1. 3. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 10848-4 (730513)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 10848-4 (730513) z ledna 2011
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10848-1 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 1: Rámcový dokument

ČSN EN ISO 10848-2 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 2: Aplikace na prvky typu B s malým vlivem styku

ČSN EN ISO 10848-3 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 3: Aplikace na prvky typu B s podstatným vlivem styku

ČSN EN ISO 10848-5 (730513)
Akustika - Laboratorní měření a měření in situ bočního přenosu zvuku šířeného vzduchem, kročejového zvuku a zvuku technického zařízení budov mezi sousedními místnostmi - Část 5: Radiační účinnost stavebních prvků