ČSN EN ISO 6946 (730558) Nové vydání

Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtové metody

ČSN EN ISO 6946 Stavební prvky a stavební konstrukce - Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla - Výpočtové metody
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma poskytuje metodu výpočtu tepelného odporu a součinitele prostupu tepla stavebních prvků a stavebních konstrukcí, kromě dveří, oken a jiných zasklených prvků, lehkých obvodových plášťů, konstrukcí přilehlých k zemině a prvků určených k výměně vzduchu. Vpočtu metoda je založena na příslušných návrhových tepelných vodivostech nebo návrhových tepelných odporech použitých materiálů a výrobků. Metoda platí pro prvky a konstrukce obsahující tepelně homogenní vrstvy (které mohou obsahovat vzduchové vrstvy).
Norma také poskytuje přibližnou metodu, kterou lze použít pro konstrukce obsahující nehomogenní vrstvy, včetně vlivu specifikovaných kovových spojovacích prostředků, pomocí korekce uvedené v příloze F. Jiné případy, kdy tepelnou izolací proniká kovový prvek, jsou mimo působnost této normy.
Do normy jsou výrazně včleněny vazby k soustavě norem ENB podle ISO 52000-1.

Označení ČSN EN ISO 6946 (730558)
Katalogové číslo 510854
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 9. 2020
Datum účinnosti 1. 10. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135108541
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6946 (730558) z března 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)