ČSN ISO 9052-1 (730505)

Akustika. Stanovení dynamické tuhosti. Část 1: Materiály pro izolaci plovoucích podlah v bytových objektech

ČSN ISO 9052-1 Akustika. Stanovení dynamické tuhosti. Část 1: Materiály pro izolaci plovoucích podlah v bytových objektech
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 9052-1:1989, která byla převzata beze změn do EN 29052-1:1992. Tato část normy ISO 9052 stanoví zkušební metodu pro určení dynamické tuhosti pružných materiálů pro plovoucí podlahy. Dynamická tuhost je jednou z veličin, které ovlivňují zvukovou izolaci stropních konstrukcí s plovoucími podlahami. Tato část normy ISO 9052 se používá ke stanovení dynamické tuhosti pružných podložek s hladkým povrchem, které se aplikují jako souvislé vrstvy do plovoucích podlah v obytných objektech. Postup stanovený normou nelze použít pro zatížení menší než 0,4 kPa (1 Pa = 1 N.m-2), např. pro výplňové materiály do příček, nebo větší než 4 kPa, např. pro pružné ukládání strojů. Hlavním účelem této části normy je normalizace zkušebního postupu pro kontrolu kvality vyráběných materiálů, které budou použity jako pružné izolační podložky v plovoucích podlahách. Podstata normalizované metody: Zdánlivá dynamická tuhost zkušebního vzorku se stanoví rezonanční metodou. Zjistí se základní rezonanční kmitočet mechanické soustavy tvořené zkušebním vzorkem a zatěžovacím tělesem. Vibrace se při zkoušce budí ve vertikálním směru kolmo na plochu vzorku. Poměrně stručně jsou normalizovány požadavky na zkušební zařízení a vzorek, postup měření, uvádění výsledků měření a zpracování protokolů o zkoušce. ČSN ISO 9052-1 (73 0505) byla vydána v lednu 1993.

Označení ČSN ISO 9052-1 (730505)
Katalogové číslo 32047
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1993
Datum účinnosti 1. 2. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963320472
Dostupnost skladem (tisk na počkání)