ICS 17.140 - Akustika a akustická měření

ČSN ISO 9614-2 (011617) - prosinec 1997

Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustické intenzity - Část 2 : Měření skenováním

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.98t

372 Kč