ČSN EN ISO 13788 (730544) Aktuální vydání

Tepelně-vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody

ČSN EN ISO 13788 Tepelně-vlhkostní chování stavebních konstrukcí a stavebních prvků - Vnitřní povrchová teplota pro vyloučení kritické povrchové vlhkosti a kondenzace uvnitř konstrukce - Výpočtové metody
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN ISO 13788 stanovuje zjednodušené výpočtové metody pro vnitřní povrchovou teplotu stavební konstrukce nebo stavebního prvku, při jejímž poklesu je pravděpodobný růst plísní, při dané vnitřní teplotě a relativní vlhkosti. Tato metoda se také může použít k posouzení rizika dalších problémů spojených s vnitřní povrchovou kondenzací. Dále stanovuje výpočtovou metodu pro posouzení rizika kondenzace uvnitř konstrukce způsobené difuzí vodní páry. Použitá metoda neuvažuje řadu důležitých fyzikálních dějů, včetně proměnnosti vlastností materiálů se změnou obsahu vlhkosti; kapilárního vzlínání a šíření kapalné vlhkosti uvnitř materiálu; pohybu vzduchu z vnitřního prostředí budovy do konstrukce netěsnostmi nebo uvnitř vzduchových dutin; hygroskopické vlhkostní kapacity materiálů. V důsledku toho je metoda použitelná pouze tehdy, pokud se mohou účinky těchto jevů považovat za zanedbatelné. Omezení fyzikálních procesů zahrnutých touto mezinárodní normou znamená, že může poskytovat hodnocení některých skladeb s vyšší mírou bezpečnosti než jiných skladeb. Výsledky budou spolehlivější pro lehké, vzduchotěsné konstrukce, které neobsahují materiály, které akumulují velké množství vody. Výsledky budou méně spolehlivé pro konstrukce, které mají velkou tepelnou a vlhkostní kapacitu a kterými výrazně proniká vzduch. ČSN EN ISO 13788 stanovuje zjednodušenou výpočtovou metodu pro dobu potřebnou pro vyschnutí vody, z jakéhokoli zdroje, ve vrstvě mezi dvěma vrstvami s vysokým difuzním odporem a riziko výskytu vnitřní kondenzace jinde v konstrukci během vysychání. Tato mezinárodní norma se nevztahuje na jiné projevy vlhkosti, např. na působení podzemní vody a pronikání srážek.

Označení ČSN EN ISO 13788 (730544)
Katalogové číslo 507728
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 6. 2019
Datum účinnosti 1. 7. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8596135077281
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 13788 (730544) z srpna 2013
Dostupnost skladem (tisk na počkání)