ČSN EN ISO 11821 (730529)

Akustika - Měření útlumu zvuku in situ přemístitelné clony

ČSN EN ISO 11821 Akustika - Měření útlumu zvuku in situ přemístitelné clony
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 11821:1997. Evropská norma EN ISO 11821:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 11821:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato mezinárodní norma stanovuje metody hodnocení účinku útlumu zvuku in situ přemístitelné clony uvnitř budov i ve volném prostoru. Tato technická metoda je založena na měření vložného útlumu vytvořeného zastíněním skutečného zdroje zvuku nebo použitím náhradního zdroje zvuku. Účinek útlumu zvuku dosažený clonou, hodnocenou podle této mezinárodní normy, závisí na: - ohybu (difrakci) kolem okrajů clony, - přenosu přes díly clony, - pohltivosti panelů clony i jejich okolí, - místnosti, ve které je clona umístěna (je-li uvnitř budovy). Jestliže má být chráněno konkrétní stanoviště obsluhy, popisuje hodnota útlumu zvuku in situ účinek clony. Pokud se ovšem jedná o chránění větší oblasti, účinek clony se bude měnit podle polohy užité při měření. Z tohoto důvodu se doporučuje uvádět největší a nejmenší dosaženou hodnotu útlumu zvuku. Útlum zvuku je stanoven ve formě vložného útlumu. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Přístroje, kapitolu 5 - Stanovení útlumu zvuku in situ, kapitolu 6 - Nejistota, kapitolu 7 - Zaznamenávané informace a kapitolu 8 - Uváděné informace. Norma dále uvádí informativní Přílohu A. ČSN EN ISO 11821 (73 0529) byla vydána v únoru 1999.

Označení ČSN EN ISO 11821 (730529)
Katalogové číslo 55123
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 1999
Datum účinnosti 1. 3. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963551234
Dostupnost skladem (tisk na počkání)