ČSN EN ISO 10211 (730551) Nové vydání

Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty

ČSN EN ISO 10211 Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - Podrobné výpočty
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví podrobnosti pro trojrozměrný a dvojrozměrný geometrický model tepelného mostu pro numerický výpočet:
- tepelných toků ke zhodnocení celkové tepelné ztráty budovy nebo její části;
- minimálních povrchových teplot ke zhodnocení rizika povrchové kondenzace.
Tyto podrobnosti zahrnují použité geometrické okrajové podmínky a pomocné rozdělení modelu, teplotní okrajové podmínky, tepelné hodnoty a výpočtové vztahy.
Norma je založena na těchto předpokladech:
- všechny fyzikální vlastnosti jsou nezávislé na teplotě;
- uvnitř stavebního prvku nejsou žádné tepelné zdroje.
Norma se může použít také pro odvození lineárních a bodových činitelů prostupu tepla a teplotních faktorů povrchu.
Do normy jsou výrazně včleněny vazby k soustavě norem ENB podle ISO 52000-1.

Označení ČSN EN ISO 10211 (730551)
Katalogové číslo 510855
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 9. 2020
Datum účinnosti 1. 10. 2020
Jazyk čeština
Počet stran 60 stran formátu A4
EAN kód 8596135108558
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 10211 (730551) z března 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)