ČSN EN ISO 12354-2 (730512)

Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi

ČSN EN ISO 12354-2 Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 2: Kročejová neprůzvučnost mezi místnostmi
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument stanovuje výpočetní modely určené k odhadu kročejové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách, především na základě změřených hodnot charakterizujících přímý přenos nebo nepřímý boční přenos příslušnými stavebními prvky a teoreticky odvozených metod šíření zvuku ve stavebních prvcích.
Podrobný model je popsán pro výpočet v kmitočtových pásmech, v kmitočtovém rozsahu třetinooktávových pásem od 100 Hz do 3 150 Hz v souladu s ISO 717-1, který je možné rozšířit níže až k třetinooktávovému pásmu 50 Hz, pokud jsou dostupné údaje o prvku a styku (viz příloha E); jednočíselné vyhodnocení může být určeno z výsledků výpočtu. Zjednodušený model s omezeným rozsahem použití je odvozen z přímého výpočtu jednočíselného vyhodnocení při použití jednočíselných vyhodnocení prvků; nejistota hladiny akustického tlaku kročejového zvuku vypočtené s použitím zjednodušeného modelu může být určena podle metody popsané v ISO 12354-1:2017, příloha K (viz kapitola 5).
Tento dokument popisuje zásady výpočetního schématu, uvádí důležité veličiny a stanovuje jeho použití a omezení.

Označení ČSN EN ISO 12354-2 (730512)
Katalogové číslo 505646
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 8. 2018
Datum účinnosti 1. 9. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8596135056460
Tato norma nahradila ČSN EN 12354-2 (730512) z dubna 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12354-5 (730512)
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 5: Hladiny zvuku technických zařízení budov

ČSN EN 12354-6 (730512)
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 6: Zvuková pohltivost v uzavřených prostorech

ČSN EN ISO 12354-1 (730512)
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 1: Vzduchová neprůzvučnost mezi místnostmi

ČSN EN ISO 12354-3 (730512)
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 3: Vzduchová neprůzvučnost vůči venkovnímu zvuku

ČSN EN ISO 12354-4 (730512)
Stavební akustika - Výpočet akustických vlastností budov z vlastností stavebních prvků - Část 4: Přenos zvuku z budovy do venkovního prostoru