ČSN 73 0543-2 (730543)

Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 2: Větrání a vytápění

ČSN 73 0543-2 Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 2: Větrání a vytápění
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma určuje zásady postupu výpočtu a pokyny pro navrhování větracích a vytápěcích zařízení (dále jen "zařízení") včetně jejich regulací, která slouží k vytváření a udržování požadovaného stavu vnitřního vzduchu ve stájových manipulačních a provozních prostorech pro ustájení hospodářských zvířat a manipulaci s nimi, pokud jde o uzavřené prostory. Norma neplatí pro zařízení v otevřených prostorech. Norma platí pro zařízení s nucenou výměnou vzduchu a pro zařízení vybavená zpětným získáváním tepla (dále jen "ZZT"). Může být použita také pro stáje s přirozeným větráním. Zásady stanovené touto normou se vztahují na zařízení v nových, rekonstruovaných a modernizovaných objektech pro užitkové chovy, pro rozmnožovací, plemenné a šlechtitelské chovy a v karanténních a izolačních stájích. Norma neplatí pro zařízení v provizorních stavbách a v líhních drůbeže. Norma rovněž neplatí pro provozování zařízení. Jedinou chemickou sloučeninou, kterou norma při výpočtech bere v úvahu je oxid uhličitý. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Značky a jednotky, kapitolu 5 - Podklady pro výpočet výkonu zařízení a kapitolu 6 - Postupy výpočtu výkonu zařízení. Norma dále uvádí normativní Přílohu A, která v 18 tabulkách obsahuje vstupní hodnoty pro výpočet výkonů zařízení, (oxid uhličitý je v tabulce A 9), informativní Přílohu B, která obsahuje hodnoty definovaných veličin (produkce oxidu uhličitého je v tabulce B 5) a konečně informativní Přílohu C, která uvádí další pokyny pro navrhování zařízení. ČSN 73 0543-2 byla vydána v lednu 1998.

Označení ČSN 73 0543-2 (730543)
Katalogové číslo 26103
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 1998
Datum účinnosti 1. 2. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963261034
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN 73 0543-1 (730543)
Vnitřní prostředí stájových objektů - Část 1: Tepelná ochrana

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 730543-2
  • ČSN 73 05 43-2