ČSN EN ISO 13789 (730565) Aktuální vydání

Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda

ČSN EN ISO 13789 Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - Výpočtová metoda
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje metodu a podmínky výpočtu ustáleného měrného tepelného toku prostupem tepla a větráním celé budovy a jejích částí. Norma je využitelná jak pro výpočet tepelných ztrát (vnitřní teplota vyšší než venkovní teplota), tak pro výpočet tepelných zisků (vnitřní teplota nižší než venkovní teplota). Pro účely této normy se předpokládá rovnoměrná teplota v celém vytápěném nebo chlazeném prostoru. Výsledek výpočtů může být použit jako vstup pro výpočet roční potřeby tepla a špičkového výkonu vytápění nebo chlazení, pro vyjádření vlastností budovy z hlediska přenosu tepla prostupem a větráním nebo pro posouzení souladu se specifikacemi vyjádřenými hodnotami měrných tepelných toků prostupem a/nebo větráním. Příloha C obsahuje stacionární výpočtovou metodu výpočtu teploty v neklimatizovaném prostoru přiléhajícím ke klimatizovaným prostorům.

Označení ČSN EN ISO 13789 (730565)
Katalogové číslo 507363
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 6. 2019
Datum účinnosti 1. 7. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135073634
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 13789 (730565) z března 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)