ČSN 73 0540-1 (730540) Aktuální vydání

Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

ČSN 73 0540-1 Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie
8 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma vymezuje termíny užívané v oboru stavební tepelné techniky, definice veličin, jejich značky a jednotky popisující šíření tepla, vlhkosti a vzduchu stavebními materiály a konstrukcemi, popisující stav vnitřního a venkovního prostředí používané v ČSN 73 0540 - 2, 3 a 4. Termíny a definice veličin, jejich značky a jednotky lze použít i při aplikaci norem souvisejících, zejména uvedených v normativních odkazech normy a souvisejících normách. Norma sjednocuje a zpřesňuje termíny a definice v uvedených oblastech.

Označení ČSN 73 0540-1 (730540)
Katalogové číslo 72308
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 6. 2005
Datum účinnosti 1. 7. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963723082
Tato norma nahradila ČSN 73 0540-1 (730540) z května 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0540-3 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540-4 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

ČSN 73 0540-2 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0580-1 (730580)
Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky

ČSN EN 13187 (730560)
Tepelné chování budov - Kvalitativní určení tepelných nepravidelností v pláštích budov - Infračervená metoda

Další příbuzné normy

ČSN 73 0540-2 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-3 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540-4 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 730540-1
  • ČSN 73 05 40-1