ČSN 73 0540-3 (730540) Aktuální vydání

Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin

ČSN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov - Část 3: Návrhové hodnoty veličin
9 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 770 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma stanoví národní normové, charakteristické a návrhové hodnoty fyzikálních veličin stavebních materiálů a výrobků, výplní otvorů, zdících prvků a zdiva, návrhové hodnoty veličin vnějšího prostředí, vnitřního prostředí a vzduchu pro navrhování a ověřování stavebních konstrukcí a budov z hlediska šíření vlhkosti a jejich tepelné ochrany podle ČSN 73 0540-4 a norem souvisejících. Norma dále stanoví národní návrhové hodnoty veličin stavebních materiálů a výrobků, výplní otvorů, zdících prvků a zdiva pro výpočty tepelných ztrát budov podle ČSN EN ISO 13 790, tepelné zátěže klimatizovaných prostorů podle ČSN 73 0548 a tepelných izolací chladíren a mrazíren podle ČSN 14 8102. Norma nestanoví návrhové hodnoty fyzikálních veličin tepelných izolací pro průmyslové užití. Návrhové hodnoty veličin podle této normy zohledňují klimatické podmínky České republiky i obvyklou míru ochrany veřejného zájmu.

Označení ČSN 73 0540-3 (730540)
Katalogové číslo 72612
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 11. 2005
Datum účinnosti 1. 12. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 96 stran formátu A4
EAN kód 8590963726120
Tato norma nahradila ČSN 73 0540-3 (730540) z května 1994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 0540-4 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

ČSN 73 0540-1 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

ČSN 73 0540-2 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 4301 (734301)
Obytné budovy

TNI 73 0329 (730329)
Zjednodušené výpočtové hodnocení a klasifikace obytných budov s velmi nízkou potřebou tepla na vytápění - Rodinné domy

Další příbuzné normy

ČSN 73 0540-1 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 1: Terminologie

ČSN 73 0540-2 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 2: Požadavky

ČSN 73 0540-4 (730540)
Tepelná ochrana budov - Část 4: Výpočtové metody

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 730540-3
  • ČSN 73 05 40-3
foo