ČSN 73 4301 (734301) Aktuální vydání

Obytné budovy

ČSN 73 4301 Obytné budovy
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 501 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Aktualizace ČSN 73 4301 Obytné budovy má upřesnit změny ve výstavbě a projektování obytných budov, které probíhají od r.1989 v návaznosti na novelu stavebního zákona ( zákon č. 50/1976 Sb. ) a dalších vyhlášek ( zvláště vyhl.MMR č. 132/ 1998 Sb.,č. 137/1998 Sb. ) a souvisejících platných norem.
V porovnání s předcházející normou byl upřesněn předmět normy. Byla zařazena nová kapitola definic, které platí pro účely této normy tak,aby byly v souladu s vyhláškou č. 137/1998 Sb.
Byla doplněna kapitola 4.2 Vzájemné odstupy staveb a přepracována a podstatně rozšířena kapitola 4.3 Proslunění.
Dále byla vzhledem k častým chybám v praxi doplněna kapitola 5.1.3.4 Ochranná zábradlí tak, aby byla v souladu s ČSN 74 3305.
Byla přepracována a upřesněna kapitola 5.2 Prostory bytu. V tabulkách doporučených nejmenších ploch obytných místností a kuchyní je doplněn údaj nejmenší plochy místností bytů pro těžce pohybově postižené osoby. V souvislosti s touto problematikou byly zvětšeny rozměry místnosti pro umístění záchodové mísy : šířka je 900 mm ( místo 800 mm ) a délka záchodu při otevírání dveří dovnitř ( nádržka nahoře ) je 1 500 mm ( místo 1 400 mm ). Dveře do prostoru pro osobní hygienu nebo do prostoru WC musí být nejméně 700 mm široké.
Hlavní domovní komunikace musí umožňovat přepravu předmětů o rozměrech 1 950 mm x 800 mm x 1 950 mm ( původně 1 800 mm x 600 mm x 1 800 mm ).
Kapitola 6 Technická zařízení - tato oblast byla v uvedené normě revidována hlavně s vědomím,že pro jednotlivé discipliny technických zařízení existují podrobné oborové normy a technická pravidla, která detailně konkretizují speciální problematiku.
Uživatel této předkládané normy zde nachází v oblasti technických zařízení pouze základní informace, které je nutno vnímat ve vztahu k obytné budově jako existující problematiku. Jsou zde odkazy na detailně zaměřené oborové normy a pravidla.
Nicméně v některých konkrétních profesích jsou zde alespoň rámcově respektovány některé trendy související se současným rozvojem profese, jako například měření a regulace.Zmíněna je zde detailněji problematika větrání a další souvislosti.Jednotlivé kapitoly oblasti technických zařízení jsou v tomto podání dokladem, který ukazuje vazbu k předpokládanému typu budov.Neslouží k detailnímu řešení.
V novém znění normy je vyřazeno:
- stanovení velikostní kategorie bytů podle počtu ubytovaných osob
- výpočet ploch a obestavěného prostoru
- přehled souhrnných údajů ploch

Označení ČSN 73 4301 (734301)
Katalogové číslo 70325
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 6. 2004
Datum účinnosti 1. 7. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963703251
Změny a opravy Z1 7.05t, Z2 9.09t, Z3 10.12t, Z4 8.19t
Tato norma nahradila ČSN 36 0452 (360452) z ledna 1986
ČSN 73 4301 (734301) z srpna 1987
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN 73 5105 (735105)
Výrobní průmyslové budovy

ČSN P 73 0600 (730600)
Hydroizolace staveb - Základní ustanovení

ČSN 73 3610 (733610)
Navrhování klempířských konstrukcí

ČSN 73 2810 (732810)
Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

ČSN 73 4201 (734201)
Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 43 01
  • ČSN 734301
  • ČSN 73 43 01 : 2004
  • ČSN 734301:2004
  • ČSN 73 4301:2004

Tuto normu naleznete v kategorii Stavební normy

foo