ČSN 73 4201 (734201) Aktuální vydání

Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 909 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování a provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů do jejich průduchů. Platí pro komíny, které jsou vedené uvnitř budovy,nebo po její vnější stěně. Platí pro samostatné i společné komíny, které jsou určené pro odvod spalin spotřebičů na plynná, kapalná a pevná paliva. Tato norma uvádí informace o přejímce, kontrole provedení, čištění a údržbě spalinových cest. Tato norma stanoví požadavky pro navrhování a provádění nových i modernizaci stávajících komínů a kouřovodů. Platí pro komíny a kouřovody pracující v tlakových třídách N (podtlakové), P (přetlakové) a H (vysokopřetlakové). Norma také stanoví základní požadavky pro odvod spalin vnější fasádou do volného ovzduší. Norma není určená pro volně stojící průmyslové komíny navrhované a prováděné podle ČSN EN 13084-1.
Norma uvádí názvosloví komínů a kouřovodů a třídění komínů zejména podle počtu a způsobu umístění připojovaných spotřebičů paliv a podle reakce na oheň. Stanoví základní požadavky na funkci a materiál komínů a kouřovodů. Norma uvádí jednotlivé požadavky na příslušenství komínů jako kondenzátní jímky a komínová dvířka, stanoví požadavky na vyústění komínů nad střechou. Uvádí požadavky na kouřovody včetně svislého kouřovodu s funkcí komína, měřící otvory a další otvory ve spalinové cestě. V normě jsou uvedeny požadavky na připojování spotřebičů paliv, a sice pro jednotlivé spotřebiče i při větším počtu spotřebičů připojovaných do společných komínů jak v jednom podlaží tak ve více podlažích nad sebou. Norma také stanoví způsob odvodu spalin vnější fasádou do volného ovzduší. V příloze A ČSN 73 4201 jsou uvedené minimální tloušťky stěny spalinové cesty kovových komínových vložek a tvarovek včetně kouřovodů, v příloze B zásady pro vyústění vývodu spalin spotřebičů v provedení B a C, v příloze C je uveden vzor revizní zprávy spalinové cesty, v příloze D je vzor obsahu technické zprávy, v příloze E je uveden vzor na provádění pasportizace komínů a konečně v příloze F jsou ještě některé doplňující obrázky.

Označení ČSN 73 4201 (734201)
Katalogové číslo 86687
Cena 490 Kč490
Datum schválení 1. 10. 2010
Datum účinnosti 1. 11. 2010
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963866871
Změny a opravy Z1 4.13t, Z2 6.15t, Z3 11.16t, Z4 12.16t
Tato norma nahradila ČSN 73 4201 (734201) z ledna 2008
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1856-2 (734240)
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 2: Kovové vložky a kouřovody

ČSN EN 1856-1 (734240)
Komíny - Požadavky na kovové komíny - Část 1: Systémové komíny

ČSN 73 4230 (734230)
Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm

ČSN 73 4130 (734130)
Schodiště a šikmé rampy - Základní požadavky

ČSN 73 4301 (734301)
Obytné budovy

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 42 01
  • ČSN 734201
  • ČSN 73 42 01 : 2010
  • ČSN 734201:2010
  • ČSN 73 4201:2010
foo